Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia v okrese Pezinok

            Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia v súvislosti s recykláciu asfaltových zmesí za studena, v plánovanom termíne od 11.04.2023 do cca polovice júna 2023:

  • na úseku č.1 : cesta III/1086 od okružnej križovatky lokality Panholec po križovatku v obci Šenkvice (Jurki pumpa),
  • na úseku č. 2: cesta III/1046 od konca mesta Modra po vjazd do obce Šenkvice.

Na uvedených úsekoch bude doprava smerovaná dočasným dopravným značením v jednosmernej premávke vždy v jednom jazdnom pruhu (v druhom jazdnom pruhu budú prebiehať stavebné práce). Zjednosmernenie dopravy bude orientované v smere jazdy                od mesta Modra do mesta Pezinok. Cestná svetelná signalizácia v obci Šenkvice bude počas obmedzení mimo prevádzky.

Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili svoju pozornosť a  boli obzvlášť opatrní.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky                  a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania vyššie uvedených dopravných obmedzení.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.