Veľkokapacitný zber odpadu – množstvo vyzbieraného odpadu

Veľkokapacitný zber odpadu v našej obci sa tradične koná dva krát v roku, vždy na jar a na jeseň. V prvých októbrových dňoch, konkrétne 1. októbra na Tichej ulici a 8. októbra 2022 na Chorvátskej ulici, sa konal jesenný zber odpadu do veľkokapacitných nádob, rozmiestnených v obci s dobrou dostupnosťou. Zvlášť sa tento veľkokapacitný odpad delí na stavebný odpad, objemný odpad, drevo a nebezpečný odpad. Celkovo bolo vyzbieraných 27,5 tony (27 588 kg) odpadu v nasledovnom členení.

Najväčší podiel mal stavebný odpad, ktorého sa vyzbieralo 15,82 tony.

Objemného odpadu bolo vyzbieraných 6,11 tony. Do objemného odpadu patria napr. matrace, koberce, čalúnené postele, stoličky, sedačky, okná, dvere aj také veci, ktoré sa nezmestia do bežnej 120 l a 240 l nádoby na komunálny odpad.

Dreva bolo vyzbieraných 4,78 tony.

Nebezpečného odpadu bolo vyzbieraných spolu 878 kg. Do nebezpečného odpadu patria zvyšky farieb všetkých druhov, riedidlá, rozpúšťadlá, obaly z farieb a nebezpečného odpadu, pesticídy a pod.

Všetky tieto údaje, po vytriedení zozbieraného odpadu, nám poskytla spoločnosť Marius Pedersen, ktorá sa zaoberá činnosťami nakladania s odpadom v našej obci Slovenský Grob.