Voľba do Rady školy

OZNAM

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe

Vzhľadom k tomu, že voľby zástupcov do rady školy nemali byť len doplňujúce, ale riadne, je potrebné ich zopakovať. Pri voľbe zástupcov rodičov sa bude voliť v pomere:

  • 2 zástupcovia rodičov za ZŠ na Školskej 11
  • 1 zástupca rodičov za elokované pracovisko ZŠ na Tichej 37A
  • 1 zástupca rodičov za MŠ

Návrhy kandidátov na zástupcov rodičov do rady  školy s ich súhlasom môžete podávať, respektíve samotní záujemcovia sa môžu hlásiť na sekretariáte školy do 15.02.2023.

Voľby sa budú konať 28.02.2023 o 18:00 v priestoroch ZŠ na Školskej ulici 11, elokovaného pracoviska na Tichej 37A a MŠ, Školská 13.

                                                                   Zriaďovateľ a vedenie ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe