Zber a odvoz vianočných stromčekov v obci Slovenský Grob

Obec Slovenský Grob sa postará o likvidáciu vianočných stromčekov do termínu 15. 02.2022

        Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať  v prípade Obytného súboru Šúr (Malý raj) a Obytného súboru Manor (Zátišie) ku zberným kontajnerom na ulici Okružná, Slnečná, M.Galandu,  v prípade Obytného súboru Monari na priestranstvo pri vchode do  bytového domu na Koceľovej ulici č. 9 a na trhovom mieste v starej časti Slovenského Grobu.

Odvoz vianočných stromčekov  zo stanovíšť sa bude realizovať raz týždenne do termínu 15. februára 2022.