Združenie miest a obcí Slovenska 21.10.2021 organizovalo DEŇ KOMUNÁLU v spolupráci so Združením miest a obcí Malokarpatského regiónu.

Primátori so starostami z tohto regionálneho združenia sa venovalo modernizácii miestnej územnej samosprávy a tiež aktuálne legislatíve vrátane problematiky s energiami a tiež aktuálnou legislatívou, ktorá bude predmetom rokovania Predsedníctva ZMOS budúco týždňovú stredu. K tejto téme diskusiu viedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Po tomto bode sa pozornosť aj diskusia sústredili na problematiku odpadového hospodárstva a činnosti Environmentálneho fondu, kde za ZMOS informoval prvý podpredseda a starosta obce Košeca Radomír Brtáň a Slávka Lenčešová, expert Kancelárie ZMOS. Ďalšou, nemenej dôležitou témou boli eurofondy a miestne akčné skupiny. Tieto témy patrili Zuzana Špačekovej, expertke Kancelárie ZMOS.

Súčasťou DŇA KOMUNÁLU bolo aj vystúpenie generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáša Lamprechta. Na podujatí nechýbala ani téma GDPR a kybernetickej bezpečnosti, ktorú uviedol zástupca partnera ZMOS, spoločnosti osobnyudaj.sk Na podujatí sa tiež zúčastnil zástupca strategického partnera ZMOS, a to KOMUNÁLNEJ POISŤOVNE.

Podujatie sprevádzala diskusia v rámci ktorej boli s aplikačnou praxou konfrontované mnohé paragrafové nastavenia legislatívy a podzákonných noriem, ale aj problémy k neprístupu tohto regiónu k eurofondom.

DEŇ KOMUNÁLU viedol predseda regionálneho združenia a starosta obce Slovenský Grob Štefan Gašparovič a tiež starostka obce Chorvátsky Grob Vladimíra Vydrová.