Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Jánske ohne 2021

Fotograf: Vladimír Sabo

Stavanie mája 2021

Fotograf: Ľubomír Libič

Veľkonočné vajce 2021

Fotograf : Mária Virgovičová.

Adventný veniec 2020

Fotograf : Vladimír Sabo

Vianočné trhy 2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Pagáčikové posedenie 17.10.2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Mesiac úcty k starším 10.11.2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Kráľovstvo husaciny 2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Hodové slávnosti august 2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Hodové slávnosti na Jána 2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Medzinárodný deň detí 2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.4.2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Privítanie novorodencov za rok 2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Šiškové posedenie 2019

Fotograf: Ľubomír Libič

Stretnutie s dôchodcami 2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Hody 11.08.2018 DK

Fotograf : Vladimír Sabo

MDD 03.06.2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Deň matiek 13.05.2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.04.2018 DK

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.04.2018

Fotograf : Vladimír Sabo

Veľkonočné vajce 24.03.2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Veľkonočné vajíčko 24.03.2018

Fotograf : Vladimír Sabo

Privítanie novorodencov za rok 2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočný koncert ZUŠ

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočná akadémia ZŠ

Fotograf: Ľubomír Libič

103 položka « z 3 »

Plesy, zábavy a iné

22 položka

Športové akcie

3.ročník Grob Cup 26.06.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

2 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

1 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

4 položka

Návštevy

6 položka