Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
MO MS Slovenský Grob 22.08.2021

Fotograf : Vladimír Sabo

Púť ku kaplnke p. Márie 15.8.2021

Fotograf: Ľubomír Libič

Hodové slávnosti august 2021

Fotograf : Vladimír Sabo

Stavanie mája 2021

Fotograf: Ľubomír Libič

Veľkonočné vajce 2021

Fotograf : Mária Virgovičová.

105 položka « z 18 »

Plesy, zábavy a iné

22 položka « z 5 »

Športové akcie

3.ročník Grob Cup 26.06.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

2 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

4 položka

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob