Šport

 

OŠK Slovenský Grob

Obecný športový klub Slovenský Grob zastrešuje futbalové a tiež stolnotenisové oddiely.

Futbalový klub má bohatú históriou a zameriava sa predovšetkým na prácu s mládežou. Sme veľmi radi, že v našom klube pôsobí viac ako 150 členov, z toho väčšinu tvoria mladí ľudia. Vďaka individuálnemu prístupu trénerov z nich robíme futbalistov a vďaka ľudskému prístupu sa snažíme urobiť z nich lepšie osobnosti.

Naša história klubu, ktorá je skutočne bohatá, disponuje množstvom nezabudnuteľných momentov. Na našom trávniku tiež hrávalo viacero legiend a my pevne veríme, že sa nám opäť podarí vychovať ďalších skvelých futbalistov.

Futbalové oddiely OŠK sú prihlásené do súťaží Bratislavského futbalového zväzu, ktorých program a dátum súťažných zápasov zverejňuje zväz na svojej internetovej stránke. OŠK zastrešuje štyri družstvá, ktorých tréningov, priateľských a súťažných zápasov sa pravidelne zúčastňuje väčšina členov klubu. ( program súťažných zápasov a turnajov organizovanými BFZ je zverejnený na, link: https://www.futbalbfz.sk/  )

Nesmieme však zabúdať ani na bývalých hráčov OŠK, ktorý sa pravidelne stretávajú a bavia sa futbalom. Hlavným motívom tímu starých pánov je stretnutie prevažne bývalých hráčov klubu, ktorí následne hrajú zápasy proti iným tímom, ale aj chodia spolu na výlety. Samozrejmosťou je, ako o sebe sami hovoria, že tvoria super partiu, ktorá je za každú zábavu a spoločne si užívajú svoje stretnutia. Tiež je potrebné podotknúť, že pomáhajú rôznymi činnosťami klubu, a tým sa podieľajú na chode OŠK.

Stolnotenisový oddiel (STO)  sa zúčastňuje a organizuje športové podujatia najmä pod záštitou Stolnotenisového zväzu. STO zastrešuje seniorské a tiež mládežnícke oddiely, ktoré sa zúčastňujú pravidelných tréningov, prípravných a súťažných turnajov, na ktorých reprezentujú obec Slovenský Grob. ( program súťažných zápasov, link: http://www.bstz.sk/ )

Na záver by som rád poďakoval všetkým sponzorom, výkonnému výboru a najmä starostovi, poslancom a obci Slovenský Grob, ktorá sa podieľa na chode klubu a pomáha Obecnému športovému klubu.

Jaroslav Minarovič
Predseda klubu

 

Základné informácie o klube:

Úplný názov : Obecný športový klub Slovenský Grob

Sídlo :               Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

IČO :                  30790581

Stolnotenisový turnaj zo dňa 02.05.2015.

T2 T3