Obecný úrad

 

 
OBECNÝ ÚRAD SLOVENSKÝ GROB
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Tel. 033/6478 210
       033/6478 222

 


MATRIČNÝ ÚRAD SLOVENSKÝ GROB
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Tel. 033/6478 371

 

Úradné hodiny Obecného úradu Slovenský Grob

 

Pondelok 8:00- 12:00 13:00 – 17:00
Utorok   – nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok   – nestránkový deň
Piatok 8:00 – 13:00 – bez prestávky
Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred koncom úradných hodín.
Obedová prestávka je v čase 12:00 – 13:00.

 

Prosíme občanov, aby navštívili úrad v odporúčanom čase pre stránky, resp. po telefonickom dohovore, v opačnom prípade sa môže stať, že kompetentný pracovník sa Vám nebude môcť venovať.

Obec Slovenský Grob

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
v zastúpení JUDr. Štefanom Gašparovičom, starostom obce
IČO : 00305073
DIČ : 2020662248
Bank. spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, č. účtu : 3227112/0200
IBAN : SK9302000000000003227112
BIC : SUBASKBX
Registrácia : Obec zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.;
Dátum vzniku: 1.7.1973
Kód obce: 508225

Pracovníci obce Slovenský Grob

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič :
033 6478 222, 0907 330 472,
starosta@slovensky-grob.sk, stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk

Evidencia obyvateľov, matričný úrad, IOMO, overovanie listín, Božena Minarovičová :
033 6478 371, bozena.minarovicova@slovensky-grob.sk

Evidencia obyvateľov, matričný úrad, overovanie listín, podateľňa, Anna Ingeliová :
033 2020 236, anna.ingeliova@slovensky-grob.sk

Ekonomika a účtovníctvo, rozpočet obce,  Ing. Jana Balážová, Ing. Mária Bednáriková:
033 2028 993, jana.balazova@slovensky-grob.sk, maria.bednarikova@slovensky-grob.sk

Správy daní a poplatkov, drobné stavby, Mária Kostolanská :
033 6478 372, maria.kostolanska@slovensky-grob.sk

Podateľňa, hlásenie v miestnom rozhlase, prenájom verejného priestranstva a prenájom priestorov v dome kultúry, podateľňa, Viera Šefčíková :
033 2020 224, 0904 782 100, viera.sefcikova@slovensky-grob.sk, podatelna@slovensky-grob.sk

Personálna a mzdová agenda, správa cintorína a poplatkov za hrobové miesta,
správa registratúry, pokladňa, IOMO, Bc. Martina Jajcayová :
033 6478 210, martina.jajcayova@slovensky-grob.sk, info@slovensky-grob.sk

Územné plánovanie obce, verejné obstarávanie, informácie v zmysle zákona 211/2000,

Mgr. Viera Žilková :
033 2021 360, viera.zilkova@slovensky-grob.sk

Komunálny odpad, životné prostredie, správa majetku: Anna Gabrišová
033 2020 225 , anna.gabrisova@slovensky-grob.sk

Stavebný úrad: Ing. Miroslava Vachová, pracovisko Chorvátska 54,
0903 566 505, miroslava.vachova@slovensky-grob.sk, stavebnyurad@slovensky-grob.sk

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Jana Pešková, hlavnykontrolor@slovensky-grob.sk

Údržba zelene, domu kultúry: Milan Forner, Karel Horváth, Peter Heriban, Jozef Zápražný,
Augustín Gašparovič, Jozef Kmeťo, Jozef Baláž

Správa domu smútku: Jana Kmetová

Rozvoz obedov seniorom: Renata Minarovičová

Opatrovateľky: Mária Gombíková, Marcela Noskovičová

JUDr. Štefan Gašparovič
starosta
Email: stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk
Zástupcovia obce
kontakt: poslanci@slovensky-grob.sk

Ing. Viktor Veselovský
zástupca starostu obce
(poverenie na zastupovanie)

 

Ing. Juraj Slováček
poslanec obecného zastupiteľstva

 

Ing. Rudolf Čech
poslanec obecného zastupiteľstva

 

Ľubomír Libič
poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Róbert Hámor
poslanec obecného zastupiteľstva

 

 

Mgr. Katarína Janošťáková
poslanec obecného zastupiteľstva

 

 

Ingrid Noskovičová
poslanec obecného zastupiteľstva

 

Ing. Štefan Gašparovič
poslanec obecného zastupiteľstva

 

 

PhDr. Jana Matulová
poslanec obecného zastupiteľstva
janamatulova.ds@gmail.com

 


 • Zvolávanie schôdze :

  Matulová Jana
 • Sobášiaci :
  PhDr. Matulová Jana
  Ing. Slováček Juraj
  Ing. Čech Rudolf
  Ing. Gašparovič Štefan
  Noskovičová Ingrid
  Mgr. Janošťáková Katarína
 • Komisie :
  1.Komisia financovania a miestneho rozvoja :
  Ing. Veselovský Viktor
  Ing. Gašparovič Štefan
  Ing. Slováček Juraj
 1. Komisia pre šport a kultúru :
  Ing. Čech Rudolf
  Libič Ľubomír
  Ing. Hámor Robert
 1. Komisia školstva a verejného poriadku :
  Ing. Slováček Juraj
  Ing. Gašparovič Štefan
  Ing. Veselovský Viktor
 1. Sociálno-zdravotná komisia :
  PhDr. Matulová Jana
  Noskovičová Ingrid
  Mgr. Janošťáková Katarína
 1. Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy :
  Ing. Gašparovič Štefan
  PhDr. Matulová Jana
  Ing. Čech Rudolf