Obecný úrad

 
OBECNÝ ÚRAD SLOVENSKÝ GROB
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
obec@slovensky-grob.sk
Tel. 033/6478 210
       033/6478 222

MATRIČNÝ ÚRAD SLOVENSKÝ GROB
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Tel. 033/6478 371

Úradné hodiny Obecného úradu Slovenský Grob

Pondelok 8:00- 12:00 13:00 – 17:00
Utorok   – nestránkový deň
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Štvrtok   – nestránkový deň
Piatok 8:00 – 13:00 – bez prestávky
Pokladňa sa uzatvára 30 minút pred koncom úradných hodín.
Obedová prestávka je v čase 12:00 – 13:00.
Prosíme občanov, aby navštívili úrad v odporúčanom čase pre stránky, resp. po telefonickom dohovore, v opačnom prípade sa môže stať, že kompetentný pracovník sa Vám nebude môcť venovať.

Obec Slovenský Grob

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
v zastúpení JUDr. Štefanom Gašparovičom, starostom obce
IČO : 00305073
DIČ : 2020662248
Bank. spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, č. účtu : 3227112/0200
IBAN : SK9302000000000003227112
BIC : SUBASKBX
Registrácia : Obec zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z.;
Dátum vzniku: 1.7.1973
Kód obce: 508225

 

Kontakty Obce Slovenský Grob

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič :
033 6478 222, 0907 330 472,
starosta@slovensky-grob.sk, stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk

Evidencia obyvateľov, matričný úrad, overovanie listín, Božena Minarovičová :
033 6478 371, bozena.minarovicova@slovensky-grob.sk

Evidencia obyvateľov, matričný úrad, overovanie listín, podateľňa, Anna Ingeliová :
033 2020 236, anna.ingeliova@slovensky-grob.sk

Ekonomika a účtovníctvo, rozpočet obce,  Ing. Jana Balážová, Ing. Mária Bednáriková:
033 2028 993, jana.balazova@slovensky-grob.sk, maria.bednarikova@slovensky-grob.sk

Správy daní a poplatkov, drobné stavby, Mária Kostolanská :
033 6478 372, maria.kostolanska@slovensky-grob.sk

Podateľňa, hlásenie v miestnom rozhlase, prenájom verejného priestranstva a prenájom priestorov v dome kultúry, podateľňa, Viera Šefčíková :
033 2020 224, 0904 782 100  viera.sefcikova@slovensky-grob.sk,
podatelna@slovensky-grob.sk

Personálna a mzdová agenda, správa cintorína a poplatkov za hrobové miesta,
správa registratúry, pokladňa, Bc. Martina Jajcayová :
033 6478 210, martina.jajcayova@slovensky-grob.sk, info@slovensky-grob.sk

Prednostka úradu, Územné plánovanie obce, verejné obstarávanie, informácie v zmysle zákona 211/2000,

Mgr. Viera Žilková :

033 2021 360, viera.zilkova@slovensky-grob.sk

Komunálny odpad, správa majetku: Anna Gabrišová

033 2020 225 , anna.gabrisova@slovensky-grob.sk

 

Životné prostredie, výrub drevín, správa pohľadávok: Antónia Gašparovičová

033 2020 237, antonia.gasparovicova@slovensky-grob.sk

 

Stavebný úrad: Ing. Miroslava Vachová, pracovisko Chorvátska 54,

0903 566 505, miroslava.vachova@slovensky-grob.sk, stavebnyurad@slovensky-grob.sk

Dagmar Prikopská, 0911 940 500. dagmar.prikopska@slovensky-grob.sk

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Jana Pešková, hlavnykontrolor@slovensky-grob.sk

Všeobecná agenda a podnety : obec@slovensky-grob.sk

Údržba zelene, domu kultúry: Jozef Baláž, Dušan Zvolenský, Jozef Zápražný,

                                                    Jozef Kmeťo, Peter Noskovič, Filip Lisinovič

Správa domu smútku: Jana Kmetová

Rozvoz obedov seniorom: Renata Minarovičová

Email: stefan.gasparovic@slovensky-grob.sk
Zástupcovia obce
kontakt: poslanci@slovensky-grob.sk

Ing. Viktor Veselovský
zástupca starostu obce
(poverenie na zastupovanie)

Ing. Juraj Slováček
poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Rudolf Čech
poslanec obecného zastupiteľstva
 
Ján Franta
poslanec obecného zastupiteľstva
 
Ing. Róbert Hámor
poslanec obecného zastupiteľstva
 

Mgr. Katarína Janošťáková
poslanec obecného zastupiteľstva
 

Ingrid Noskovičová
poslanec obecného zastupiteľstva
Ing. Štefan Gašparovič
poslanec obecného zastupiteľstva
 

PhDr. Jana Matulová
poslanec obecného zastupiteľstva
janamatulova.ds@gmail.com
 

Mgr. Tomáš Lukačovský
poslanec obecného zastupiteľstva
 

Mgr. Barbora Pachnerová
poslanec obecného zastupiteľstva

Zvolávanie schôdze :
Matulová Jana

 • Sobášiaci :
  PhDr. Matulová Jana
  Ján Franta
  Ing. Čech Rudolf
  Ing. Gašparovič Štefan
  Mgr. Janošťáková Katarína
  Ing. Hámor Robert
 • Komisie :
       1.Komisia financovania a miestneho rozvoja :
  Ing. Veselovský Viktor
  Ing. Gašparovič Štefan
  Ing. Slováček Juraj
  1. Komisia pre šport, kultúru a životné prostredie :
   Čech Rudolf – predseda
   Ing. Hámor Robert
   Franta Ján

  Zapisovateľ: Bc. Martina Jajcayová

  1. Komisia školstva a verejného poriadku :
   Slováček Juraj – predseda
   Ing. Gašparovič Štefan
   Mgr. Pachnerová Barbora

  Zapisovateľ: Anna Ingeliová

  1. Sociálno-zdravotná komisia :
   Matulová Jana – predseda
   Noskovičová Ingrid
   Mgr. Janošťáková Katarína

  Zapisovateľ: Božena Minarovičová

  1. Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov obecného zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy :
   Katarína Janošťáková – predseda
   PhDr. Matulová Jana
   Mgr. Tomáš Lukačovský

  Zapisovateľ: Mgr. Viera Žilková