Matica slovenská

 

 

matica

Miestny odbor Matice slovenskej
v Slovenskom Grobe :

Jajcay Ján, predseda MO MS

Noskovič Ján, podpredseda MO MS
Jajcayová Martina, tajomník, pokladník MO MS
Hržičová Štefánia, člen výboru
Šuttová Mária, člen výboru
Réves Vladimíra, člen výboru
Zápražná Marta, člen výboru
Múčková Marta, člen výboru (dozorný výbor)
Tahotná Adelka, člen výboru (dozorný výbor)
Janošťáková Katarína Mgr., člen výboru (dozorný výbor)
Vitálošová Helena, člen výboru (dozorný výbor)
Noskovičová Ingrid, člen výboru
Gabrišová Anna, člen výboru
Jurčíková Ľubica Mgr., člen výboru
Čech Rudolf Ing., člen výboru.

matica_1024

Matičiari zo Slovenského Grobu na Bradle. Dňa 23.7.2010 si členovia MO Matice Slovenskej zo Slovenského Grobu pri  príležitosti 130. výročia narodenia uctili pamiatkuvýznamnej osobnosti astronóma, politika, diplomata a generála francúzskej armády M.R.Štefánika položením kytice  na Mohyle. Týmto vzdali hold veľkému synovi slovenského národa, ktorý sa zaslúžil o vznik Československej republiky. Potom sa matičiari presunuli do Hlbokého pri Senici, kde navštívili pamätnú izbu J.M.Hurbana, ktorý spolu s Ľ.Štúrom a Hodžom uzákonil na fare v Hlbokom spisovnú slovenčinu. Matičiari tak uskutočnili naplánovaný vlastivedný zájazd po miestach, ktoré sa spájajú so slovenskou históriou.

Ján Jajcay, predseda MO MS