Tlačivá- Stavebný úrad

Ziadost Zmena Stavby Pred Dokoncenim
Ziadost Zmena Stavby Pred Dokoncenim
ziadost_zmena_stavby_pred_dokoncenim.pdf
188 KB
224 Downloads
Detaily
Ziadost Stavebne Povolenie Zlucene Konanie
Ziadost Stavebne Povolenie Zlucene Konanie
ziadost_stavebne_povolenie_zlucene_konanie.pdf
165 KB
219 Downloads
Detaily
Ziadost Povolenie Odstranenie Stavby
Ziadost Povolenie Odstranenie Stavby
ziadost_povolenie_odstranenie_stavby.pdf
163 KB
178 Downloads
Detaily
Stavebne Povolenie
Stavebne Povolenie
stavebne_povolenie.pdf
176 KB
347 Downloads
Detaily
Navrh Zmena Uzivania Stavby
Navrh Zmena Uzivania Stavby
navrh_zmena_uzivania_stavby.pdf
183 KB
180 Downloads
Detaily
Navrh UR Umiestnenie Stavby
Navrh UR Umiestnenie Stavby
navrh_UR_umiestnenie_stavby.pdf
167 KB
204 Downloads
Detaily
Navrh Kolaudacia
Navrh Kolaudacia
navrh_kolaudacia.pdf
167 KB
296 Downloads
Detaily
Uzemne Rozhodnutie Umiestnenie Stavby
Uzemne Rozhodnutie Umiestnenie Stavby
uzemne_rozhodnutie_umiestnenie_stavby.pdf
190 KB
257 Downloads
Detaily
Ziadost o predlzenie vystavby
Ziadost o predlzenie vystavby
Ziadost o predlzenie vystavby.pdf
172 KB
252 Downloads
Detaily
Ohlasenie jednoduchej stavby
Ohlasenie jednoduchej stavby
Ohlasenie jednoduchej stavby.pdf
446 KB
718 Downloads
Detaily
Správne poplatky 2016
Správne poplatky 2016
spravne_poplatky2016.pdf
288 KB
441 Downloads
Detaily
Upozornenie pre stavebníkov
Upozornenie pre stavebníkov
Upozornenie pre stavebníkov.pdf
539 KB
535 Downloads
Detaily
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.pdf
224 KB
261 Downloads
Detaily
Ohlásenie Drobnej Stavby
Ohlásenie Drobnej Stavby
ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
267 KB
971 Downloads
Detaily
Žiadosť o záväzné stanovisko k stavbe a povolenie vjazdu
47 KB
202 Downloads
Detaily
Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie
32 KB
176 Downloads
Detaily
Žiadosť o umiestnenie MZZO
Žiadosť o umiestnenie MZZO
Ziadost o vydanie súhlasu malého zdroja zneèistenia ovzdusia (MZZO).pdf
418 KB
212 Downloads
Detaily
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udrziavacích prác.pdf
484 KB
259 Downloads
Detaily