Tlačivá- Stavebný úrad

Ziadost Zmena Stavby Pred Dokoncenim
Ziadost Zmena Stavby Pred Dokoncenim
ziadost_zmena_stavby_pred_dokoncenim.pdf
183 KiB
5 Downloads
Detaily
Ziadost Stavebne Povolenie Zlucene Konanie
Ziadost Stavebne Povolenie Zlucene Konanie
ziadost_stavebne_povolenie_zlucene_konanie.pdf
161 KiB
5 Downloads
Detaily
Ziadost Povolenie Odstranenie Stavby
Ziadost Povolenie Odstranenie Stavby
ziadost_povolenie_odstranenie_stavby.pdf
159 KiB
3 Downloads
Detaily
Stavebne Povolenie
Stavebne Povolenie
stavebne_povolenie.pdf
172 KiB
2 Downloads
Detaily
Navrh Zmena Uzivania Stavby
Navrh Zmena Uzivania Stavby
navrh_zmena_uzivania_stavby.pdf
179 KiB
2 Downloads
Detaily
Navrh UR Umiestnenie Stavby
Navrh UR Umiestnenie Stavby
navrh_UR_umiestnenie_stavby.pdf
163 KiB
4 Downloads
Detaily
Navrh Kolaudacia
Navrh Kolaudacia
navrh_kolaudacia.pdf
163 KiB
10 Downloads
Detaily
Uzemne Rozhodnutie Umiestnenie Stavby
Uzemne Rozhodnutie Umiestnenie Stavby
uzemne_rozhodnutie_umiestnenie_stavby.pdf
185 KiB
4 Downloads
Detaily
Ziadost o predlzenie vystavby
Ziadost o predlzenie vystavby
Ziadost o predlzenie vystavby.pdf
168 KiB
4 Downloads
Detaily
Ohlasenie jednoduchej stavby
Ohlasenie jednoduchej stavby
Ohlasenie jednoduchej stavby.pdf
435 KiB
10 Downloads
Detaily
Správne poplatky 2016
Správne poplatky 2016
spravne_poplatky2016.pdf
281 KiB
8 Downloads
Detaily
Upozornenie pre stavebníkov
Upozornenie pre stavebníkov
Upozornenie pre stavebníkov.pdf
526 KiB
12 Downloads
Detaily
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.pdf
218 KiB
10 Downloads
Detaily
Ohlásenie Drobnej Stavby
Ohlásenie Drobnej Stavby
ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
261 KiB
11 Downloads
Detaily
Žiadosť o záväzné stanovisko k stavbe a povolenie vjazdu
46 KiB
3 Downloads
Detaily
Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie
32 KiB
4 Downloads
Detaily
Žiadosť o umiestnenie MZZO
Žiadosť o umiestnenie MZZO
Ziadost o vydanie súhlasu malého zdroja zneèistenia ovzdusia (MZZO).pdf
409 KiB
4 Downloads
Detaily
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Ohlásenie stavebných úprav a udrziavacích prác.pdf
473 KiB
3 Downloads
Detaily