eGOV – Zmluvy

Zmluvy 2022

Zmluva s poradovym cislom 12022
Zmluva s poradovym cislom 12022
Zmluva_12022.pdf
Version: Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb
288 KB
45 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 22022
Zmluva s poradovym cislom 22022
Zmluva_22022.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
430 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 32022
Zmluva s poradovym cislom 32022
Zmluva_32022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9.3 MB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 42022
Zmluva s poradovym cislom 42022
Zmluva_42022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov
169 KB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 52022
Zmluva s poradovym cislom 52022
Zmluva_52022.pdf
Version: Dodatok č.7/2022
262 KB
27 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 62022
Zmluva s poradovym cislom 62022
Zmluva_62022.pdf
Version: Zmluva o poskytovani sluzieb
160 KB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 72022
Zmluva s poradovym cislom 72022
Zmluva_72022.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
401 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 82022
Zmluva s poradovym cislom 82022
Zmluva_82022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
124 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 092022
Zmluva s poradovym cislom 092022
Zmluva_092022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 102022
Zmluva s poradovym cislom 102022
Zmluva_102022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
125 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 112022
Zmluva s poradovym cislom 112022
Zmluva_112022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 122022
Zmluva s poradovym cislom 122022
Zmluva_122022.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
254 KB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 132022
Zmluva s poradovym cislom 132022
Zmluva_132022.pdf
Version: Nájomná zmluva
119 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 142022
Zmluva s poradovym cislom 142022
Zmluva_142022_2.pdf
Version: Darovacia zmluva
73 KB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 152022
Zmluva s poradovym cislom 152022
Zmluva_152022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
611 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 162022
Zmluva s poradovym cislom 162022
Zmluva_162022.pdf
Version: Zmluva o spolupráci
94 KB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 172022
Zmluva s poradovym cislom 172022
Zmluva_172022.pdf
Version: Zmluva o poskytovani bezpecnostnej sluzby
354 KB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 182022
Zmluva s poradovym cislom 182022
Zmluva_182022.pdf
Version: Zmluva o posyktovani bezp.sluzby ochrany objektu
322 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 192022
Zmluva s poradovym cislom 192022
Zmluva_192022.pdf
Version: Zmluva o dielo
753 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 202022
Zmluva s poradovym cislom 202022
Zmluva_202022.pdf
Version: Zmluva o vykone stavebneho dozoru
160 KB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 212022
Zmluva s poradovym cislom 212022
Zmluva_212022.pdf
Version: Zmluva o dielo
275 KB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 222022
Zmluva s poradovym cislom 222022
Zmluva_222022.pdf
Version: Protokol o zverení majetku
139 KB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 232022
Zmluva s poradovym cislom 232022
Zmluva_232022.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
291 KB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 242022
Zmluva s poradovym cislom 242022
info_CRZ_242022.pdf
Version: Zmluva o umeleckom výkone
135 KB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 252022
Zmluva s poradovym cislom 252022
Zmluva_252022.pdf
Version: Zmluva o nájme pozemkov
84 KB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 262022
Zmluva s poradovym cislom 262022
info_CRZ_262022.pdf
Version: Zmluva o umeleckom výkone
106 KB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 272022
Zmluva s poradovym cislom 272022
Zmluva_272022.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
174 KB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 292022
Zmluva s poradovym cislom 292022
Zmluva_292022.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.1 MB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 282022
Zmluva s poradovym cislom 282022
Zmluva_282022.pdf
Version: Dodatok c.1 k zmluve 19/2022
608 KB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 302022
Zmluva s poradovym cislom 302022
info_CRZ_302022.pdf
Version: Zmluva o hudobnej produkcii
108 KB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 312022
Zmluva s poradovym cislom 312022
Zmluva_312022.pdf
Version: Kúpna zmluva
721 KB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 322022
Zmluva s poradovym cislom 322022
Zmluva_322022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
794 KB
3 Downloads
Detaily

Zmluvy 2021

Zmluva s poradovým číslom 12021
Zmluva s poradovým číslom 12021
Zmluva_12021.pdf
Version: Dohoda o spolupráci
779 KB
272 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22021
Zmluva s poradovým číslom 22021
Zmluva_22021.pdf
Version: Dodatok č.3 k zmluve 12/2018
113 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32021
Zmluva s poradovým číslom 32021
Zmluva_32021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 83/2018
113 KB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42021
Zmluva s poradovým číslom 42021
Zmluva_42021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 46/2019
111 KB
87 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52021
Zmluva s poradovým číslom 52021
Zmluva_52021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 45/2019
111 KB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62021
Zmluva s poradovým číslom 62021
Zmluva_62021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 26/2018
118 KB
72 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72021
Zmluva s poradovým číslom 72021
Zmluva_72021.pdf
Version: Dodatok č.5 k PZ 8001386429
486 KB
81 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82021
Zmluva s poradovým číslom 82021
Zmluva_82021.pdf
Version: Dodatok č. 6/2021
2.2 MB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým čislom 92021
Zmluva s poradovým čislom 92021
Zmluva_92021.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
183 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102021
Zmluva s poradovým číslom 102021
Zmluva_102021.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
51 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112021
Zmluva s poradovým číslom 112021
Zmluva_112021.pdf
Version: Kúpna zmluva
83 KB
89 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132021
Zmluva s poradovým číslom 132021
Zmluva_132021.pdf
Version: Kúpna zmluva
158 KB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142021
Zmluva s poradovým číslom 142021
Zmluva_142021.pdf
Version: Kúpna zmluva
158 KB
98 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122021
Zmluva s poradovým číslom 122021
Zmluva_122021.pdf
Version: Kúpna zmluva
157 KB
83 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152021
Zmluva s poradovým číslom 152021
Zmluva_152021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162021
Zmluva s poradovým číslom 162021
Zmluva_162021.pdf
Version: Zmluva o predaji motorových palív
1.4 MB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182021
Zmluva s poradovým číslom 182021
Zmluva_182021.pdf
Version: Dodatok č.6
556 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192021
Zmluva s poradovým číslom 192021
Zmluva_192021.pdf
Version: Kúpna zmluva
180 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 202021
241 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 212021
Zmluva s poradovym cislom 212021
Zmluva_212021.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
2.3 MB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 172021
Zmluva s poradovym cislom 172021
Zmluva_172021.pdf
Version: Nájomná zmluva
154 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 222021
Zmluva s poradovym cislom 222021
Zmluva_222021.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a financovaní
505 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 232021
Zmluva s poradovym cislom 232021
Zmluva_232021.pdf
Version: Zmluva o zrušení vecného bremena
171 KB
115 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 242021
Zmluva s poradovym cislom 242021
Zmluva_242021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2021/0289
660 KB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 252021
Zmluva s poradovym cislom 252021
Zmluva_252021.pdf
Version: Dohoda o ukonceni zmluvy
126 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 262021
Zmluva s poradovym cislom 262021
Zmluva_262021.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
371 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 272021
Zmluva s poradovym cislom 272021
Zmluva_272021.pdf
Version: Zmluva o krátkodobom prenájme
293 KB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282021
Zmluva s poradovým číslom 282021
Zmluva_282021.pdf
Version: Dodatok č.4
269 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 292021
Zmluva s poradovym cislom 292021
Zmluva_292021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302021
Zmluva s poradovým číslom 302021
Zmluva_302021.pdf
Version: Dodatok č.1
238 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 312021
Zmluva s poradovym cislom 312021
Zmluva_312021.pdf
Version: Zmluva o vytvoreni,pouzití a sireni umeleckeho vykonu
116 KB
27 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 322021
Zmluva s poradovym cislom 322021
Zmluva_322021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
127 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 342021
Zmluva s poradovym cislom 342021
Zmluva_342021.pdf
Version: Zmluva o zbere kuchynského odpadu
356 KB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332021
Zmluva s poradovým číslom 332021
Zmluva_332021.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
165 KB
33 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 352021
Zmluva s poradovym cislom 352021
Zmluva_352021.pdf
Version: Dodatok č.1
161 KB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 362021
Zmluva s poradovym cislom 362021
Zmluva_362021.pdf
Version: Nájomná zmluva
1.5 MB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 372021
Zmluva s poradovym cislom 372021
Zmluva_372021.pdf
Version: Zmluva o dielo
5.1 MB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 382021
Zmluva s poradovym cislom 382021
Zmluva_382021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí grantu č.DMIS21_03
1.7 MB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 392021
Zmluva s poradovym cislom 392021
Zmluva_392021.pdf
Version: Poistná zmluva 2658013430
2.6 MB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 402021
Zmluva s poradovym cislom 402021
Zmluva_402021.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy 7012849186
1.1 MB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 412021
Zmluva s poradovym cislom 412021
Zmluva_412021.pdf
Version: Zmluva o dielo
175 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislo 422021
Zmluva s poradovym cislo 422021
Zmluva_422021.pdf
Version: Kúpna zmluva
2.8 MB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 432021
Zmluva s poradovym cislom 432021
Zmluva_432021.pdf
Version: Dodatok č.1
206 KB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 442021
Zmluva s poradovym cislom 442021
Zmluva_442021.pdf
Version: Zmluva o vytvoreni,pouzití a sireni umeleckeho vykonu
116 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 452021
Zmluva s poradovym cislom 452021
Zmluva_452021.pdf
Version: Zmluva o prevedení umeleckého výkonu
168 KB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 462021
Zmluva s poradovym cislom 462021
Zmluva_462021.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
164 KB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 492021
Zmluva s poradovym cislom 492021
Zmluva_492021.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní servisu PC a počítačovej siete
208 KB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 522021
Zmluva s poradovym cislom 522021
Zmluva_522021.pdf
Version: Zmluva o pripojení
294 KB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 512021
Zmluva s poradovym cislom 512021
Zmluva_512021.pdf
Version: Zmluva o pripojení
319 KB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 502021
Zmluva s poradovym cislom 502021
Zmluva_502021.pdf
Version: Zmluva o dielo
239 KB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 532021
Zmluva s poradovym cislom 532021
Zmluva_532021.pdf
Version: Zmluva o dielo
257 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 1
Zmluva 532021 Priloha 1
Zmluva_532021_priloha_1.pdf
Version: Zmluva o dielo priloha 1
317 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 2
Zmluva 532021 Priloha 2
Zmluva_532021_priloha_2.pdf
Version: Zmluva o dielo
62 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 3
Zmluva 532021 Priloha 3
Zmluva_532021_priloha_3.pdf
Version: Zmluva o dielo
10.6 MB
89 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 4
Zmluva 532021 Priloha 4
Zmluva_532021_priloha_4.pdf
Version: Zmluva o dielo
3.6 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 5
Zmluva 532021 Priloha 5
Zmluva_532021_priloha_5.pdf
Version: Zmluva o dielo
38 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 6
Zmluva 532021 Priloha 6
Zmluva_532021_priloha_6.pdf
Version: Zmluva o dielo
342 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 7
Zmluva 532021 Priloha 7
Zmluva_532021_priloha_7.pdf
Version: Zmluva o dielo
45 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 542021
Zmluva s poradovym cislom 542021
Zmluva_542021.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
257 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 552021
Zmluva s poradovym cislom 552021
Zmluva_552021.pdf
Version: Zmluva o pripojení
311 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 562021
Zmluva s poradovym cislom 562021
Zmluva_562021.pdf
Version: Poistná zmluva
350 KB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 572021
Zmluva s poradovym cislom 572021
Zmluva_572021.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 582021
656 KB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 592021
Zmluva s poradovym cislom 592021
Zmluva_592021.pdf
Version: Licencna zmluva c.20210017
126 KB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 602021
Zmluva s poradovym cislom 602021
Zmluva_602021.pdf
Version: Zmluva o budúcej zmluve
120 KB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 612021
Zmluva s poradovym cislom 612021
Zmluva_612021.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 02.08.2018
2.0 MB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 622021
Zmluva s poradovym cislom 622021
Zmluva_622021.pdf
Version: Kúpna zmluva
574 KB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 632021
Zmluva s poradovym cislom 632021
Zmluva_632021.pdf
Version: Nájomná zmluva
272 KB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 642021
Zmluva s poradovym cislom 642021
Zmluva_642021.pdf
Version: Nájomná zmluva
271 KB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 652021
Zmluva s poradovym cislom 652021
Zmluva_652021.pdf
Version: Dodatok c.1 k Zmluve o dielo 53/2021
120 KB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 662021
Zmluva s poradovym cislom 662021
Zmluva_662021.pdf
Version: Dohoda o ukončení
175 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 672021
Zmluva s poradovym cislom 672021
Zmluva_672021.pdf
Version: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
271 KB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 682021
Zmluva s poradovym cislom 682021
Zmluva_682021.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebneho dozoru
142 KB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 692021
Zmluva s poradovym cislom 692021
Zmluva_692021.pdf
Version: Dodato č.1 k Zmluve
1.8 MB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým cislom 702021
Zmluva s poradovým cislom 702021
Zmluva_702021.pdf
Version: Dohoda o ukončení Zmluvy
527 KB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 712021
Zmluva s poradovym cislom 712021
Zmluva_712021.pdf
Version: Zmluva na odchyt
750 KB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 722021
Zmluva s poradovym cislom 722021
Zmluva_722021.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3941
2.2 MB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 732021
Zmluva s poradovym cislom 732021
Zmluva_732021.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy
91 KB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 742021
Zmluva s poradovym cislom 742021
Zmluva_742021.pdf
Version: PZ 9127001608
204 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 752021
Zmluva s poradovym cislom 752021
Zmluva_752021.pdf
Version: Zmluva o uvere c.1047/CC/21
571 KB
20 Downloads
Detaily
Zmluva 752021 Priloha SLSP VOP
Zmluva 752021 Priloha SLSP VOP
Zmluva_752021_priloha_SLSP_VOP.pdf
Version: Priloha k zmluve 752021
1.7 MB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 762021
Zmluva s poradovym cislom 762021
Zmluva_762021.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy 70793276
103 KB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 782021
Zmluva s poradovym cislom 782021
Zmluva_782021.pdf
Version: Protokol o zverení majetku do správy
145 KB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 772021
Zmluva s poradovym cislom 772021
Zmluva_772021.pdf
Version: Zmluva o poskyt.soc.služby
184 KB
16 Downloads
Detaily

Zmluvy 2020

Zmluva s poradovým číslom 12020
Zmluva s poradovým číslom 12020
Zmluva_12020.pdf
Version: Zamestnávateľská zmluva
496 KB
95 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22020
Zmluva s poradovým číslom 22020
Zmluva_22020.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2.3 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32020
Zmluva s poradovým číslom 32020
Zmluva_32020.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
2.8 MB
87 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42020
Zmluva s poradovým číslom 42020
Zmluva_42020.pdf
Version: Dodatok č.5/2020
291 KB
147 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52020
Zmluva s poradovým číslom 52020
Zmluva_52020.pdf
Version: Protokol o zverení majetku do správy
142 KB
255 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62020
Zmluva s poradovým číslom 62020
Zmluva_62020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
196 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72020
Zmluva s poradovým číslom 72020
Zmluva_72020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 83/2018
114 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82020
Zmluva s poradovým číslom 82020
Zmluva_82020.pdf
Version: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.12/2018
113 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92020
Zmluva s poradovým číslom 92020
Zmluva_92020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmkuve č.45/2019
112 KB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102020
Zmluva s poradovým číslom 102020
Zmluva_102020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.46/2019
111 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112020
Zmluva s poradovým číslom 112020
Zmluva_112020.pdf
Version: Dodatok č.128/CC/19-D1
434 KB
96 Downloads
Detaily
Zmluva 112020 Priloha VOP
Zmluva 112020 Priloha VOP
Zmluva_112020_priloha_VOP.pdf
1.7 MB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122020
Zmluva s poradovým číslom 122020
Zmluva_122020.pdf
Version: Dodatok č.2
118 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132020
Zmluva s poradovým číslom 132020
Zmluva_132020.pdf
Version: Zmluva o aktualizácii programov
7.6 MB
97 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142020
Zmluva s poradovým číslom 142020
Zmluva_142020.pdf
Version: Dodatok č.6
167 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142020 priloha
Zmluva s poradovým číslom 142020 priloha
Zmluva_142020_priloha.pdf
Version: Dodatok č.6 priloha
137 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152020
Zmluva s poradovým číslom 152020
Zmluva_152020.pdf
Version: Dodatok č.1
1.5 MB
109 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162020
Zmluva s poradovým číslom 162020
Zmluva_162020.pdf
Version: Rámcová dohoda
241 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182020
Zmluva s poradovým číslom 182020
Zmluva_182020(5).pdf
Version: Zmluva o zabezp. odbornej prevádzky verejnej kanalizácie
557 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172020
Zmluva s poradovým číslom 172020
Zmluva_172020.pdf
Version: POistná zmluva v zmysle dodatku č.4
402 KB
80 Downloads
Detaily
Zmluva 182020
Zmluva 182020
Zmluva_182020.pdf
557 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192020
Zmluva s poradovým číslom 192020
Zmluva_192020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242020
Zmluva s poradovým číslom 242020
Zmluva_242020.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve
729 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202020
Zmluva s poradovým číslom 202020
Zmluva_202020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
102 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(2)
Zmluva 182020(2)
Zmluva_182020(2).pdf
557 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(3)
Zmluva 182020(3)
Zmluva_182020(3).pdf
557 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(4)
Zmluva 182020(4)
Zmluva_182020(4).pdf
557 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252020
Zmluva s poradovým číslom 252020
Zmluva_252020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
83 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212020
Zmluva s poradovým číslom 212020
Zmluva_212020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
125 KB
80 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222020
Zmluva s poradovým číslom 222020
Zmluva_222020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262020
Zmluva s poradovým číslom 262020
Zmluva_262020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272020
Zmluva s poradovým číslom 272020
Zmluva_272020.pdf
Version: Dohoda o ukončení zmluvy
126 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282020
Zmluva s poradovým číslom 282020
Zmluva_282020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292020
Zmluva s poradovým číslom 292020
Zmluva_292020.pdf
Version: Zmluva o dielo
2.9 MB
79 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232020
Zmluva s poradovým číslom 232020
Zmluva_232020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
124 KB
80 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302020
Zmluva s poradovým číslom 302020
Zmluva_302020.pdf
Version: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
1.3 MB
89 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312020
Zmluva s poradovým číslom 312020
Zmluva_312020.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
91 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322020
Zmluva s poradovým číslom 322020
Zmluva_322020.pdf
Version: Dodatok č.222/CC/18-D1
472 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva 322020 Priloha VOP
Zmluva 322020 Priloha VOP
Zmluva_322020_priloha_VOP.pdf
Version: Priloha - VOP
1.8 MB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332020
Zmluva s poradovým číslom 332020
Zmluva_332020.pdf
Version: Dodatok č.128/CC/19-D2
474 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332020 Priloha VOP
Zmluva s poradovým číslom 332020 Priloha VOP
Zmluva_332020_priloha_VOP.pdf
Version: Priloha - VOP
1.8 MB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342020
Zmluva s poradovým číslom 342020
Zmluva_342020.pdf
Version: Protokol o zverení majtku do správy
144 KB
109 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352020
Zmluva s poradovým číslom 352020
Zmluva_352020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362020
Zmluva s poradovým číslom 362020
Zmluva_362020.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení posyktovania sociálnej služby
185 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372020
Zmluva s poradovým číslom 372020
Zmluva_372020.pdf
Version: Nájomná zmlouva
126 KB
78 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382020
Zmluva s poradovým číslom 382020
Zmluva_382020.pdf
Version: Darovacia zmluva
78 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392020
Zmluva s poradovým číslom 392020
Zmluva_392020.pdf
Version: Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného stav.úradu
1.9 MB
97 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402020
Zmluva s poradovým číslom 402020
Zmluva_402020.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.9 MB
212 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412020
Zmluva s poradovým číslom 412020
Zmluva_412020.pdf
Version: Kúpna zmluva
516 KB
89 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422020
Zmluva s poradovým číslom 422020
Zmluva_422020.pdf
Version: Zmluva o dielo č.106-2020
417 KB
105 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432020
Zmluva s poradovým číslom 432020
Zmluva_432020.pdf
Version: Zmluva o uneškodňovaní komunálnach odapdov
263 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442020
Zmluva s poradovým číslom 442020
Zmluva_442020.pdf
Version: Dodatok č.1 k ZOP 38/1010/2015 BVS
253 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva 452020
Zmluva 452020
Zmluva_452020.pdf
1.2 MB
68 Downloads
Detaily
Zmluva 462020
Zmluva 462020
Zmluva_462020.pdf
2.4 MB
89 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472020
Zmluva s poradovým číslom 472020
Zmluva_472020.pdf
Version: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2.3 MB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482020
Zmluva s poradovým číslom 482020
Zmluva_482020.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
455 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492020
Zmluva s poradovým číslom 492020
Zmluva_492020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
436 KB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502020
Zmluva s poradovým číslom 502020
Zmluva_502020.pdf
Version: Dodatok č.1 č.ZOP 33/1010/2017 BVS
2.1 MB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512020
Zmluva s poradovým číslom 512020
Zmluva_512020.pdf
Version: Zmluva č.144567 08U01
2.5 MB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522020
Zmluva s poradovým číslom 522020
Zmluva_522020.pdf
Version: Zmluva o aktualizácii programov
942 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532020
12.7 MB
99 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542020
Zmluva s poradovým číslom 542020
Zmluva_542020.pdf
Version: Zmluva o servisnej službe
1.0 MB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552020
Zmluva s poradovým číslom 552020
Zmluva_552020.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy 9127001608
183 KB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562020
Zmluva s poradovým číslom 562020
Zmluva_562020.pdf
Version: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2.8 MB
84 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572020
Zmluva s poradovým číslom 572020
Zmluva_572020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
452 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582020
Zmluva s poradovým číslom 582020
Zmluva_582020.pdf
Version: Dodatok č.1
161 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592020
Zmluva s poradovým číslom 592020
Zmluva_592020.pdf
Version: Dohoda č.20/03/010/12
2.7 MB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602020
Zmluva s poradovým číslom 602020
Zmluva_602020.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
449 KB
84 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612020
Zmluva s poradovým číslom 612020
Zmluva_612020.pdf
Version: 9409668849
2.3 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622020
Zmluva s poradovým číslom 622020
Zmluva_622020.pdf
Version: Zmluva o výpožičke
272 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632020
Zmluva s poradovým číslom 632020
Zmluva_632020.pdf
Version: Akceptačný protokol
124 KB
73 Downloads
Detaily

Zmluvy 2019

Zmluva s poradovým číslom 12019
Zmluva s poradovým číslom 12019
Zmluva_12019.pdf
Version: Zmluva o balíkovom účte
154 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22019
Zmluva s poradovým číslom 22019
Zmluva_22019.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
152 KB
81 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32019
Zmluva s poradovým číslom 32019
Zmluva_32019.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.8 MB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42019
Zmluva s poradovým číslom 42019
Zmluva_42019.pdf
Version: Dodatok č.1
110 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52019
Zmluva s poradovým číslom 52019
Zmluva_52019.pdf
Version: Dodatok č.1
110 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62019
Zmluva s poradovým číslom 62019
Zmluva_62019.pdf
Version: Dodatok č.4/2019 k Zmluve č.111005
273 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72019
Zmluva s poradovým číslom 72019
Zmluva_72019.pdf
Version: Dodatok č.1
114 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82019
Zmluva s poradovým číslom 82019
Zmluva_82019.pdf
Version: Dodatok č.1
118 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92019
Zmluva s poradovým číslom 92019
Zmluva_92019.pdf
Version: Dodatok č.2
503 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva 102019
Zmluva 102019
Zmluva_102019.pdf
268 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112019
Zmluva s poradovým číslom 112019
Zmluva_112019.pdf
Version: Zmluva o akceptácii platobných kariet č.N10133-01/19
295 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122019
Zmluva s poradovým číslom 122019
Zmluva_122019.pdf
Version: Potvrdenie o modifikácii flexiúčtu
92 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132019
Zmluva s poradovým číslom 132019
Zmluva_132019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142019
Zmluva s poradovým číslom 142019
Zmluva_142019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152019
Zmluva s poradovým číslom 152019
Zmluva_152019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
77 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162019
Zmluva s poradovým číslom 162019
Zmluva_162019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí NFP - cyklotrasa
1.7 MB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172019
Zmluva s poradovým číslom 172019
Zmluva_172019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182019
Zmluva s poradovým číslom 182019
Zmluva_182019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192019
Zmluva s poradovým číslom 192019
Zmluva_192019.pdf
Version: Darovacia zmluva
78 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poraodvým číslom 202019
Zmluva s poraodvým číslom 202019
Zmluva_202019.pdf
Version: Darovacia zmluva
78 KB
68 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212019
Zmluva s poradovým číslom 212019
Zmluva_212019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
123 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222019
Zmluva s poradovým číslom 222019
Zmluva_222019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
125 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232019
Zmluva s poradovým číslom 232019
Zmluva_232019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
127 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242019
Zmluva s poradovým číslom 242019
Zmluva_242019.pdf
Version: Zmluva o úvere č.128/CC/19
328 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252019
Zmluva s poradovým číslom 252019
Zmluva_252019.pdf
Version: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.25/2019
125 KB
83 Downloads
Detaily
Zmluva 262019
Zmluva 262019
Zmluva_262019.pdf
1.3 MB
148 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262019
1.3 MB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272019
Zmluva s poradovým číslom 272019
Zmluva_272019.pdf
Version: Nájomná zmluva č. 27/2019
125 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282019
Zmluva s poradovým číslom 282019
Zmluva_282019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí služby
218 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292019
Zmluva s poradovým číslom 292019
Zmluva_292019.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
124 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302019
Zmluva s poradovým číslom 302019
Zmluva_302019.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
763 KB
79 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312019
Zmluva s poradovým číslom 312019
Zmluva_312019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
174 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva 322019
Zmluva 322019
Zmluva_322019.pdf
242 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352019
Zmluva s poradovým číslom 352019
Zmluva_352019.pdf
Version: Darovacia zmluva
79 KB
45 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372019
Zmluva s poradovým číslom 372019
Zmluva_372019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
123 KB
94 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392019
Zmluva s poradovým číslom 392019
Zmluva_392019.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve
412 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402019
Zmluva s poradovým číslom 402019
Zmluva_402019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.4 MB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412019
Zmluva s poradovým číslom 412019
Zmluva_412019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
165 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422019
Zmluva s poradovým číslom 422019
Zmluva_422019.pdf
Version: Dodatok k zmluve
167 KB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432019
Zmluva s poradovým číslom 432019
Zmluva_432019.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3823
189 KB
116 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442019
Zmluva s poradovým číslom 442019
Zmluva_442019.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecných bremien
2.3 MB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452019
Zmluva s poradovým číslom 452019
Zmluva_452019.pdf
Version: Nájomná zmluva
161 KB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462019
Zmluva s poradovým číslom 462019
Zmluva_462019.pdf
Version: Nájomná zmluva
161 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472019
Zmluva s poradovým číslom 472019
Zmluva_472019.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dielo
126 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492019
Zmluva s poradovým číslom 492019
Zmluva_492019.pdf
Version: Zmluva o dielo
4.5 MB
148 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502019
Zmluva s poradovým číslom 502019
Zmluva_502019.pdf
Version: Zmluva o dielo Z 20-013-0037
4.0 MB
94 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512019
Zmluva s poradovým číslom 512019
Zmluva_512019.pdf
Version: Zmluva o dielo
235 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522019
Zmluva s poradovým číslom 522019
Zmluva_522019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.4 MB
78 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532019
Zmluva s poradovým číslom 532019
Zmluva_532019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
164 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542019
Zmluva s poradovým číslom 542019
Zmluva_542019.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552019
Zmluva s poradovým číslom 552019
Zmluva_552019.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
294 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562019
Zmluva s poradovým číslom 562019
Zmluva_562019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572019
Zmluva s poradovým číslom 572019
Zmluva_572019.pdf
Version: Dodatok č.4
487 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582019
122 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592019
Zmluva s poradovým číslom 592019
Zmluva_592019.pdf
Version: Zmluva č.005/2019/VP o nakladaní s komunálnym odpadom
1000 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602019
Zmluva s poradovým číslom 602019
Zmluva_602019.pdf
Version: Kúpna zmluva
631 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612019
Zmluva s poradovým číslom 612019
Zmluva_612019.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.6 MB
72 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622019
Zmluva s poradovým číslom 622019
Zmluva_622019.pdf
Version: Kúpna zmluva
2.3 MB
88 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632019
Zmluva s poradovým číslom 632019
Zmluva_632019.pdf
Version: Zmluva o dielo
532 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642019
Zmluva s poradovým číslom 642019
Zmluva_642019.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652019
Zmluva s poradovým číslom 652019
Zmluva_652019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
551 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662019
Zmluva s poradovým číslom 662019
Zmluva_662019.pdf
Version: Zmluva o dielo
435 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672019
Zmluva s poradovým číslom 672019
Zmluva_672019.pdf
Version: Kúpna zmluva
175 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682019
1.1 MB
85 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692019
Zmluva s poradovým číslom 692019
Zmluva_692019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí podpory
595 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702019
Zmluva s poradovým číslom 702019
Zmluva_702019.pdf
Version: Dodatok č.5
636 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  712019
Zmluva s poradovým číslom 712019
Zmluva_712019.pdf
Version: Zmluva na zabezpečenie stravy
196 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 722019
Zmluva s poradovým číslom 722019
Zmluva_722019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.4 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732019
Zmluva s poradovým číslom 732019
Zmluva_732019.pdf
Version: Dodatok č.4
171 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742019
Zmluva s poradovým číslom 742019
Zmluva_742019.pdf
Version: Dodatok č.1
115 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752019
Zmluva s poradovým číslom 752019
Zmluva_752019.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.63/2019
747 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 762019
Zmluva s poradovým číslom 762019
Zmluva_762019.pdf
Version: Dodatok č. 1 k Zmluve 71/2019
168 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772019
Zmluva s poradovým číslom 772019
Zmluva_772019.pdf
Version: Kúpna zmluva
212 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802019
Zmluva s poradovým číslom 802019
Zmluva_802019.pdf
Version: Zmluva č.25/BA/2019 o poskytnutí dotácie
701 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812019
Zmluva s poradovým číslom 812019
Zmluva_812019.pdf
Version: Zmluva o dielo č.01112019
161 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822019
Zmluva s poradovým číslom 822019
Zmluva_822019.pdf
Version: Zmluva o zneškodňovaní komunálnych odpadov na rok 2020
686 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 832019
Zmluva s poradovým číslom 832019
Zmluva_832019.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2020/§10
233 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842019
Zmluva s poradovým číslom 842019
Zmluva_842019.pdf
Version: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
371 KB
105 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852019
Zmluva s poradovým číslom 852019
Zmluva_852019.pdf
Version: Zmluva o dielo
5.0 MB
148 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862019
Zmluva s poradovým číslom 862019
Zmluva_862019.pdf
Version: Zmluva o dielo
181 KB
85 Downloads
Detaily

Zmluvy 2018

Zmluva 012018
Zmluva 012018
Zmluva_012018.pdf
5.5 MB
84 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 012018
Zmluva s poradovým číslom 012018
Zmluva_012018(2).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie 6/BA/2017-MV SR
5.5 MB
91 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 022018
Zmluva s poradovým číslom 022018
Zmluva_022018.pdf
Version: Zámenná zmluva
354 KB
83 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 032018
Zmluva s poradovým číslom 032018
Zmluva_032018.pdf
Version: ve o zriadení spoločného stavebného úradu
248 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 042018
Zmluva s poradovým číslom 042018
Zmluva_042018.pdf
Version: Zmluva o dielo
280 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 052018
Zmluva s poradovým číslom 052018
Zmluva_052018.pdf
Version: Darovacia zmluva č.BA84/2-398/2017/0873084-Dz
1.3 MB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 062018
Zmluva s poradovým číslom 062018
Zmluva_062018.pdf
Version: Dodatok č.3/2018 k Zmluve č. 111 005
375 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 072018
Zmluva s poradovým číslom 072018
Zmluva_072018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
222 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 082018
Zmluva s poradovým číslom 082018
Zmluva_082018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
222 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 092018
Zmluva s poradovým číslom 092018
Zmluva_092018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
223 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102018
Zmluva s poradovým číslom 102018
Zmluva_102018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
223 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112018
Zmluva s poradovým číslom 112018
Zmluva_112018.pdf
Version: Nájomná zmluva
302 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122018
Zmluva s poradovým číslom 122018
Zmluva_122018.pdf
Version: Nájomná zmluva
347 KB
84 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132018
348 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142018
Zmluva s poradovým číslom 142018
Zmluva_142018.pdf
Version: Zmluva o dielo-projektová dokumentácia MŠ OS Šúr
280 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018
Zmluva s poradovým číslom 152018
Zmluva_152018.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal
135 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaA
290 KB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaB
348 KB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaC
454 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018
Zmluva s poradovým číslom 162018
Zmluva_162018.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal
135 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaA
290 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaB
375 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaC
454 KB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018
Zmluva s poradovým číslom 172018
Zmluva_172018.pdf
Version: Zmluva o úvere č. 222/CC/18
389 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaA
290 KB
33 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaB
459 KB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaC
449 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018
570 KB
91 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018 PrilohaA
290 KB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018 PrilohaB
375 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  182018 PrilohaC
454 KB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192018
Zmluva s poradovým číslom 192018
Zmluva_192018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
388 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202018
Zmluva s poradovým číslom 202018
Zmluva_202018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
495 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212018
Zmluva s poradovým číslom 212018
Zmluva_212018.pdf
Version: Darovacia zmluva
226 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  222018
Zmluva s poradovým číslom 222018
Zmluva_222018.pdf
Version: Darovacia zmluva
227 KB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232018
Zmluva s poradovým číslom 232018
Zmluva_232018.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo 155-2018
542 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  242018
4.3 MB
44 Downloads
Detaily
Zmluva 242018
Zmluva 242018
Zmluva_242018.pdf
4.3 MB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252018
Zmluva s poradovým číslom 252018
Zmluva_252018.pdf
Version: Zmluva o dielo 25/2018
736 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292018
Zmluva s poradovým číslom 292018
Zmluva_292018.pdf
Version: Darovacia zmluva
144 KB
176 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312018
Zmluva s poradovým číslom 312018
Zmluva_312018.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 22.06.2016
318 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262018
Zmluva s poradovým číslom 262018
Zmluva_262018.pdf
Version: Nájomná zmluva č. 26/2018
797 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018
Zmluva s poradovým číslom 272018
Zmluva_272018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 27/2018
357 KB
77 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 1
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 1
Zmluva_272018_priloha_1.pdf
3.5 MB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 2
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 2
Zmluva_272018_priloha_2.pdf
79 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 3
3.1 MB
106 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 4
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 4
Zmluva_272018_priloha_4.pdf
866 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 5
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 5
Zmluva_272018_priloha_5.pdf
545 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302018
Zmluva s poradovým číslom 302018
Zmluva_302018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
660 KB
181 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322018
Zmluva s poradovým číslom 322018
Zmluva_322018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.6 MB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332018
297 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342018
Zmluva s poradovým číslom 342018
Zmluva_342018.pdf
Version: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
351 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352018
Zmluva s poradovým číslom 352018
Zmluva_352018.pdf
Version: Zmluva o vystúpení
646 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362018
Zmluva s poradovým číslom 362018
Zmluva_362018.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení vystúpenia skupiny REMIX
221 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372018
Zmluva s poradovým číslom 372018
Zmluva_372018.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
313 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282018
Zmluva s poradovým číslom 282018
Zmluva_282018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 28/2018
2.5 MB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382018
Zmluva s poradovým číslom 382018
Zmluva_382018.pdf
Version: Zmluva o zriadení a používaní klientskeho konta
151 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392018
Zmluva s poradovým číslom 392018
Zmluva_392018.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
255 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva 402018
Zmluva 402018
Zmluva_402018.pdf
199 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018
Zmluva s poradovým číslom 402018
Zmluva_402018(3).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
199 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha1
Zmluva 402018 Priloha1
Zmluva_402018_priloha1.pdf
546 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 1
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 1
Zmluva_402018_priloha1(2).pdf
546 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha2
Zmluva 402018 Priloha2
Zmluva_402018_priloha2.pdf
186 KB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  402018 Príloha 2
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 2
Zmluva_402018_priloha2(2).pdf
186 KB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 3
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 3
Zmluva_402018_priloha3(3).pdf
131 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha3
Zmluva 402018 Priloha3
Zmluva_402018_priloha3.pdf
131 KB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 4
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 4
Zmluva_402018_priloha4(2).pdf
38 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha4
Zmluva 402018 Priloha4
Zmluva_402018_priloha4.pdf
38 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412018
Zmluva s poradovým číslom 412018
Zmluva_412018.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.27/2018
832 KB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422018
Zmluva s poradovým číslom 422018
Zmluva_422018 .pdf
Version: Zmluva o dielo č. 20/6/2018
1.2 MB
108 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432018
Zmluva s poradovým číslom 432018
Zmluva_432018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. Z18-013-0023
1.0 MB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442018
Zmluva s poradovým číslom 442018
Zmluva_442018.pdf
Version: Zmluva o dielo 2606/2018
1.6 MB
49 Downloads
Detaily
Zmluva 452018
Zmluva 452018
Zmluva_452018.pdf
336 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452018
Zmluva s poradovým číslom 452018
Zmluva_452018(2).pdf
Version: Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa
336 KB
97 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462018
Zmluva s poradovým číslom 462018
Zmluva_462018.pdf
Version: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
937 KB
185 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472018
Zmluva s poradovým číslom 472018
Zmluva_472018(2).pdf
Version: Darovacia zmluva
144 KB
154 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482018
Zmluva s poradovým číslom 482018
Zmluva_482018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001871
237 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492018
Zmluva s poradovým číslom 492018
Zmluva_492018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001863
240 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502018
Zmluva s poradovým číslom 502018
Zmluva_502018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001878
248 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512018
Zmluva s poradovým číslom 512018
Zmluva_512018.pdf
Version: Darovacia zmluva
146 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532018
Zmluva s poradovým číslom 532018
Zmluva_532018.pdf
Version: Zmluva o účet Komunal
135 KB
99 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532018 Príloha 1
Zmluva s poradovým číslom 532018 Príloha 1
Zmluva_532018_Priloha1.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal príloha č.1
479 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552018
Zmluva s poradovým číslom 552018
Zmluva_552018.pdf
Version: Nájomná zmluva č.BA/2018/330/79
2.5 MB
116 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562018
Zmluva s poradovým číslom 562018
Zmluva_562018.pdf
Version: Nájomná zmluva č.01474/2018-PNZ-P40316/18.00
3.1 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým  číslom 572018
Zmluva s poradovým číslom 572018
Zmluva_572018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2.1 MB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradový číslom 582018
Zmluva s poradový číslom 582018
Zmluva_582018.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
142 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592018
Zmluva s poradovým číslom 592018
Zmluva_592018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
140 KB
39 Downloads
Detaily
Zmluva 612018(2)
Zmluva 612018(2)
Zmluva_612018(2).pdf
390 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612018
390 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622018
Zmluva s poradovým číslom 622018
Zmluva_622018(2).pdf
Version: Htomadná licenčná zmluva
164 KB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602018
Zmluva s poradovým číslom 602018
Zmluva_602018.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.0 MB
45 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632018
Zmluva s poradovým číslom 632018
Zmluva_632018.pdf
Version: Zmluva č. 128024 08U01
233 KB
68 Downloads
Detaily
Zmluva 642018
Zmluva 642018
Zmluva_642018.pdf
1.8 MB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642018
Zmluva s poradovým číslom 642018
Zmluva_642018(2).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1.8 MB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662018
Zmluva s poradovým číslom 662018
Zmluva_662018.pdf
Version: Zmluva o dodávke plynu
260 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva 672018
Zmluva 672018
Zmluva_672018.pdf
433 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva 672018(2)
Zmluva 672018(2)
Zmluva_672018(2).pdf
433 KB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672018
434 KB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682018
Zmluva s poradovým číslom 682018
Zmluva_682018.pdf
Version: Zmluva o dielo 1007/2018
298 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692018
Zmluva s poradovým číslom 692018
Zmluva_692018.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
324 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva 702018
Zmluva 702018
Zmluva_702018.pdf
308 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 712018
Zmluva s poradovým číslom 712018
Zmluva_712018.pdf
Version: Dohoda o ukončení níjomnej zmluvy
279 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Priloha 1 Aktualizacia
Zmluva s poradovým číslom 402018 Priloha 1 Aktualizacia
Zmluva_402018_priloha1_aktualizacia.pdf
Version: Príloha č.1
877 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732018
Zmluva s poradovým číslom 732018
Zmluva_732018.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
373 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva 742018
Zmluva 742018
Zmluva_742018.pdf
301 KB
33 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742018
301 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(2)
Zmluva 742018(2)
Zmluva_742018(2).pdf
301 KB
39 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(3)
Zmluva 742018(3)
Zmluva_742018(3).pdf
301 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(4)
Zmluva 742018(4)
Zmluva_742018(4).pdf
301 KB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752018
Zmluva s poradovým číslom 752018
Zmluva_752018.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127001608 v zmysle dodatku č.2
164 KB
32 Downloads
Detaily
Zmluva 762018
Zmluva 762018
Zmluva_762018.pdf
270 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772018
Zmluva s poradovým číslom 772018
Zmluva_772018.pdf
Version: Úplné znenie poisznej zmluvy č.8001386429 v zmysle dodatku č.3
369 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva 782018
Zmluva 782018
Zmluva_782018.pdf
287 KB
81 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 792018
Zmluva s poradovým číslom 792018
Zmluva_792018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.8 MB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802018
Zmluva s poradovým číslom 802018
Zmluva_802018.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
328 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812018
Zmluva s poradovým číslom 812018
Zmluva_812018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elktriny
1.7 MB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822018
Zmluva s poradovým číslom 822018
Zmluva_822018.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2019/§10
235 KB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 832018
Zmluva s poradovým číslom 832018
Zmluva_832018.pdf
Version: Nájomná zmluva
304 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842018
Zmluva s poradovým číslom 842018
Zmluva_842018.pdf
Version: Kúpna zmluva č. Z201856239_Z
118 KB
92 Downloads
Detaily
Zmluva 852018
Zmluva 852018
Zmluva_852018.pdf
161 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852018
Zmluva s poradovým číslom 852018
Zmluva_852018(2).pdf
Version: Zmluva o zneškodňovaní a skládkovaní
161 KB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862018
Zmluva s poradovým číslom 862018
Zmluva_862018.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127001608 v zmysle dodatku č.3
179 KB
67 Downloads
Detaily

Zmluvy 2017

Zmluva 662017
Zmluva 662017
Zmluva_662017.pdf
271 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva 642017
Zmluva 642017
Zmluva_642017.pdf
271 KB
86 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662017
Zmluva s poradovým číslom 662017
Zmluva_662017(2).pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
282 KB
119 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652017
Zmluva s poradovým číslom 652017
Zmluva_652017.pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
290 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642017
Zmluva s poradovým číslom 642017
Zmluva_642017(2).pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
300 KB
72 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632017
Zmluva s poradovým číslom 632017
Zmluva_632017.pdf
Version: Návrh poitsnej zmluvy PZP
185 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622017
Zmluva s poradovým číslom 622017
Zmluva_622017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
348 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612017
Zmluva s poradovým číslom 612017
Zmluva_612017.pdf
Version: Zamestnávateľská zmluva
366 KB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602017
Zmluva s poradovým číslom 602017
Zmluva_602017.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3820
288 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592017
Zmluva s poradovým číslom 592017
Zmluva_592017.pdf
Version: Zmluva o dielo
235 KB
88 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582017
Zmluva s poradovým číslom 582017
Zmluva_582017.pdf
Version: Zmluva o pripojení odberného miesta
799 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572017
Zmluva s poradovým číslom 572017
Zmluva_572017.pdf
Version: Kúpna zmluva
121 KB
82 Downloads
Detaily
Zmluva 522017(3)
Zmluva 522017(3)
Zmluva_522017(3).pdf
258 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva 522017(2)
Zmluva 522017(2)
Zmluva_522017(2).pdf
258 KB
80 Downloads
Detaily
Zmluva 522017
Zmluva 522017
Zmluva_522017.pdf
258 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562017
Zmluva s poradovým číslom 562017
Zmluva_5620177.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2018/§10
226 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552017
Zmluva s poradovým číslom 552017
Zmluva_552017.pdf
Version: Nájomná zmluva
130 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542017
Zmluva s poradovým číslom 542017
Zmluva_542017.pdf
Version: Nájomná zmluva
162 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532017
629 KB
83 Downloads
Detaily
Zmluva 512017
Zmluva 512017
Zmluva_512017.pdf
258 KB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522017
Zmluva s poradovým číslom 522017
Zmluva_522017(4).pdf
Version: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
258 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512017
Zmluva s poradovým číslom 512017
Zmluva_ 512017.pdf
Version: Zmluva o vykonávaní a správe záloh
251 KB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502017
Zmluva s poradovým číslom 502017
Zmluva_502017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.č. Z18-013-0068
4.0 MB
81 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492017
Zmluva s poradovým číslom 492017
Zmluva_492017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
435 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva zrušenie vecného bremena
Zmluva zrušenie vecného bremena
Zmluva_zrusenie_vec_bremena.pdf
243 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482017
Zmluva s poradovým číslom 482017
Zmluva_482017.pdf
Version: Dodatok č.1 k k zmluve o dielo č.01/01/2017
257 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472017
Zmluva s poradovým číslom 472017
Zmluva_472017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
150 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462017
Zmluva s poradovým číslom 462017
Zmluva_462017.pdf
Version: Zmluva o dielo
312 KB
72 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452017
Zmluva s poradovým číslom 452017
Zmluva_452017.pdf
Version: Zmluva č.123168 08U02 o posyktnutí podpory
5.1 MB
85 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442017
Zmluva s poradovým číslom 442017
Zmluva_442017.pdf
Version: Zmluva o hudobnej produkcii
139 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432017
Zmluva s poradovým číslom 432017
Zmluva_432017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
309 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422017
Zmluva s poradovým číslom 422017
Zmluva_422017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.7 MB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412017
Zmluva s poradovým číslom 412017
Zmluva 412017.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
326 KB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392017
Zmluva s poradovým číslom 392017
Zmluva 392017.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 12/2017
287 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402017
Zmluva s poradovým číslom 402017
Zmluva 402017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
169 KB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382017
Zmluva s poradovým číslom 382017
Zmluva 382017.pdf
Version: Zmluva o dielo 12/2017
273 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372017
Zmluva s poradovým číslom 372017
Zmluva 372017.pdf
Version: Dohoda o započítaní pohľadávok
467 KB
409 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362017
Zmluva s poradovým číslom 362017
Zmluva 362017.pdf
Version: Zmluva o dielo 01/2017
1.2 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352017
Zmluva s poradovým číslom 352017
Zmluva 352017.pdf
Version: Zmluva o reklame
144 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342017
Zmluva s poradovým číslom 342017
Zmluva 342017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.Z18-013-0043
1.3 MB
105 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332017
Zmluva s poradovým číslom 332017
Zmluva 332017.pdf
Version: Zmluva 121546 08UO1
7.6 MB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322017
Zmluva s poradovým číslom 322017
Zmluva 322017.pdf
Version: Zmluva o nájme nebytových priestorov
294 KB
108 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312017
Zmluva s poradovým číslom 312017
Zmluva 312017.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.4 MB
126 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302017
Zmluva s poradovým číslom 302017
Zmluva 302017.pdf
Version: Zmluva o dielo
204 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292017
Zmluva s poradovým číslom 292017
Zmluva 292017.pdf
Version: Zmluva o dielo
295 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282017
Zmluva s poradovým číslom 282017
Zmluva 282017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
161 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272017
Zmluva s poradovým číslom 272017
Zmluva 272017.pdf
Version: Zmluva o dielo 25/5/2017R
911 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262017
Zmluva s poradovým číslom 262017
Zmluva 262017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní služieb
240 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252017
Zmluva s poradovým číslom 252017
Zmluva 252017.pdf
Version: Zmluva o dielo
151 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242017
Zmluva s poradovým číslom 242017
Zmluva 242017.pdf
Version: Zmluva o dielo
150 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232017
Zmluva s poradovým číslom 232017
Zmluva 232017.pdf
Version: Zmluva o dielo 01-03/2017
209 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222017
Zmluva s poradovým číslom 222017
Zmluva 222017.pdf
Version: Zmluva o dielo 608-2017
481 KB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212017
Zmluva s poradovým číslom 212017
Zmluva 212017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
169 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202017
Zmluva s poradovým číslom 202017
Zmluva 202017.pdf
Version: Zmluva o dielo - 01/04/2017
1.9 MB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192017
Zmluva s poradovým číslom 192017
Zmluva 192017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.1/2017
411 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182017
Zmluva s poradovým číslom 182017
Zmluva_182017.pdf
Version: Kúpna zmluva
88 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172017
Zmluva s poradovým číslom 172017
Zmluva 172017.pdf
Version: Zmluva č. 510 o prenájme poľnohosp. pozemkov
171 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162017
Zmluva s poradovým číslom 162017
Zmluva 162017.pdf
Version: Zmluva o dielo č. O/25/2017
297 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152017
Zmluva s poradovým číslom 152017
Zmluva 152017.pdf
Version: Zmluva č.4/BA/2017 o poskytnutí dotácie
490 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142017
Zmluva s poradovým číslom 142017
Zmluva 142017(2).pdf
Version: Rámcová zmluva 2933/17
1.4 MB
92 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122017
Zmluva s poradovým číslom 122017
Zmluva 122017.pdf
Version: Zmluva o dielo
474 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112017
Zmluva s poradovým číslom 112017
Zmluva 112017.pdf
Version: Dodatok č.2/2017 k Zmluve 111 005
412 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132017
Zmluva s poradovým číslom 132017
Zmluva 132017.pdf
Version: Zmluva o reklame
145 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102017
Zmluva s poradovým číslom 102017
Zmluva 102017.pdf
Version: Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
158 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92017
Zmluva s poradovým číslom 92017
Zmluva 92017.pdf
Version: Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
156 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82017
Zmluva s poradovým číslom 82017
Zmluva 82017(2).pdf
Version: Zmulva č. 3/2017 o poskytnutí dotácií
157 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72017
Zmluva s poradovým číslom 72017
Zmluva 72017(2).pdf
Version: Zmuva č.4/2017 o poskytnutí dotácií
158 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva 82017
Zmluva 82017
Zmluva 82017.pdf
157 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva 72017
Zmluva 72017
Zmluva 72017.pdf
158 KB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62017
Zmluva s poradovým číslom 62017
Zmluva 62017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
360 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52017
Zmluva s poradovým číslom 52017
Zmluva 52017.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1.0 MB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42017
Zmluva s poradovým číslom 42017
Zmluva 42017.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zm,luve č.111005
418 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32017
Zmluva s poradovým číslom 32017
Zmluva 32017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
284 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22017
Zmluva s poradovým číslom 22017
Zmluva_22017.pdf
Version: Zmluva o založení združenia obcí
197 KB
136 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 12017
Zmluva s poradovým číslom 12017
Zmluva 12017.pdf
Version: Zmluva o správe infromačných a komunikačných technológií
269 KB
136 Downloads
Detaily

Zmluvy 2016

Icon of Zmluvy 2016 Zmluvy 2016 90 files

Zmluva s poradovým číslom 12016
Zmluva s poradovým číslom 12016
Zmluva 12016.pdf
Version: Memorandum o vzájomnej spolupráci - prístavba ZŠ
672 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22016
Zmluva s poradovým číslom 22016
Zmluva 22016.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
627 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32016
Zmluva s poradovým číslom 32016
Zmluva 32016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.8 MB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým čislom 42016
Zmluva s poradovým čislom 42016
Zmluva42016.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.4 MB
88 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52016
Zmluva s poradovým číslom 52016
Zmluva 52016.pdf
Version: Kúpna zmluva č. Z20162195-Z
63 KB
113 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62016
Zmluva s poradovým číslom 62016
Zmluva 62016.pdf
Version: Zmluva o dielo - telefónna ústredňa
1.8 MB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72016
Zmluva s poradovým číslom 72016
Zmluva 72016.pdf
Version: Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
422 KB
39 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82016
Zmluva s poradovým číslom 82016
Zmluva 82016.pdf
Version: Zámenná zmluva
1.1 MB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92016
Zmluva s poradovým číslom 92016
Zmluva 92016.pdf
Version: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia telocvičňa
921 KB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102016
Zmluva s poradovým číslom 102016
Zmluva 102016.pdf
Version: Poistná zmluva - majetok
2.5 MB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112016
Zmluva s poradovým číslom 112016
Zmluva 112016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
539 KB
39 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122016
Zmluva s poradovým číslom 122016
Zmluva 122016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
523 KB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132016
Zmluva s poradovým číslom 132016
Zmluva 132016.pdf
Version: Dohoda číslo 6/2016 §54 - ŠnZ/BSK
3.9 MB
85 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142016
Zmluva s poradovým číslom 142016
Zmluva 142016.pdf
Version: Rozšírenie detského ihriska MŠ
1.6 MB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152016
Zmluva s poradovým číslom 152016
Zmluva 152016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutím dotácie
470 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162016
Zmluva s poradovým číslom 162016
Zmluva 162016.pdf
Version: Výška odmeny za vykonávanie verejného prenosu
955 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172016
Zmluva s poradovým číslom 172016
Zmluva 172016.pdf
Version: Dodatok č. 1 k zmluve č.111 005
1.0 MB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182016
Zmluva s poradovým číslom 182016
Zmluva 182016.pdf
Version: Zmluva o dielo 80416 - parkovisko OÚ
1.9 MB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192016
Zmluva s poradovým číslom 192016
Zmluva 192016.pdf
Version: Kúpna zmluva - pozemky
737 KB
138 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202016
Zmluva s poradovým číslom 202016
Zmluva 202016.pdf
Version: Zmluva o správe informačných a komunikačných technológií
2.1 MB
79 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212016
Zmluva s poradovým číslom 212016
Zmluva 212016.pdf
Version: Rámcová zmluva na verejné obstarávanie
1.8 MB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222016
Zmluva s poradovým číslom 222016
Zmluva 222016.pdf
Version: Poistná zmluva - všeobecná zodpovednosť
1.5 MB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým  číslom 232016
Zmluva s poradovým číslom 232016
Zmluva 232016.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.4 MB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242016
Zmluva s poradovým číslom 242016
Zmluva 242016.pdf
Version: Dohoda číslo 24/§52a/2016/ŠR
3.4 MB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252016
Zmluva s poradovým číslom 252016
Zmluva 252016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
376 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262016
Zmluva s poradovým číslom 262016
Zmluva 262016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
374 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272016
Zmluva s poradovým číslom 272016
Zmluva 272016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
371 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282016
Zmluva s poradovým číslom 282016
Zmluva 282016.pdf
Version: Poistná zmluva § 52a
793 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292016
Zmluva s poradovým číslom 292016
Zmluva 292016(2).pdf
Version: vecného práva - predkupného práva
298 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302016
Zmluva s poradovým číslom 302016
Zmluva 302016.pdf
Version: Zmluva o dielo
810 KB
95 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312016
Zmluva s poradovým číslom 312016
Zmluva 312016.pdf
Version: Zmluva o dielo 80416 - parkovisko OÚ
1.8 MB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322016
Zmluva s poradovým číslom 322016
Zmluva 322016.pdf
Version: Prístavba Materskej školy Slovenský Grob
7.8 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332016
Zmluva s poradovým číslom 332016
Zmluva 332016.pdf
Version: Zmluva o dielo - prístavba Základnej školy Slovenský Grob
7.1 MB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342016
Zmluva s poradovým číslom 342016
Zmluva 342016.pdf
Version: Licenčná zmluva
2.3 MB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352016
Zmluva s poradovým číslom 352016
Zmluva 352016.pdf
Version: Poistná zmluva - zmena
1.1 MB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362016
Zmluva s poradovým číslom 362016
Zmluva 362016.pdf
Version: Dohoda číslo 26/2016 §54 - ŠnZ/BSK
4.0 MB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372016
Zmluva s poradovým číslom 372016
Zmluva 372016.pdf
Version: Zmluva o servisnej službe- bezpečnostný koberec
504 KB
45 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382016
Zmluva s poradovým číslom 382016
Zmluva 382016.pdf
Version: Zmluva o umeleckom vystúpení
145 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 392016
Zmluva s poradovym cislom 392016
Zmluva 392016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.27/05/16R
3.5 MB
87 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402016
Zmluva s poradovým číslom 402016
Zmluva 402016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
562 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovýn číslom 412016
Zmluva s poradovýn číslom 412016
Zmluva 412016.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
460 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422016
Zmluva s poradovým číslom 422016
Zmluva 422016.pdf
Version: Zmluva o dielo
853 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442016
Zmluva s poradovým číslom 442016
Zmluva 442016(2).pdf
Version: Zmluva o zab.systému združ.nakladania s odpadom
1.1 MB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432016
Zmluva s poradovým číslom 432016
Zmluva 432016.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
391 KB
68 Downloads
Detaily
Zmluva 442016
Zmluva 442016
Zmluva 442016.pdf
1.3 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452016
Zmluva s poradovým číslom 452016
Zmluva 452016.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy Škoda Octavia PZP
502 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462016
Zmluva s poradovým číslom 462016
Zmluva 462016(4).pdf
Version: Zmluva o zabezp.odborného výkonu prevádzky ver.kanalizácie
1.1 MB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472016
Zmluva s poradovým číslom 472016
Zmluva 472016.pdf
Version: Dodatok č.1 k výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-052
243 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482016
Zmluva s poradovým číslom 482016
Zmluva 482016.pdf
Version: Zámenná zmluva - pozemky
290 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492016
Zmluva s poradovým číslom 492016
Zmluva 492016.pdf
Version: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
198 KB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502016
Zmluva s poradovým číslom 502016
Zmluva 502016.pdf
Version: Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 05.10.2015
147 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512016
Zmluva s poradovým číslom 512016
Zmluva 512016.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
561 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522016
Zmluva s poradovým číslom 522016
Zmluva 522016(4).pdf
Version: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
1.9 MB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532016
Zmluva s poradovým číslom 532016
Zmluva 532016.pdf
Version: Zmluva č.115342 08U01 o poskytnutí podpory
7.0 MB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542016
Zmluva s poradovým číslom 542016
Zmluva 542016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.5 MB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552016
Zmluva s poradovým číslom 552016
Zmluva 552016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve č.111 005
682 KB
92 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562016
Zmluva s poradovým číslom 562016
Zmluva 562016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059001
1.1 MB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572016
Zmluva s poradovým číslom 572016
Zmluva 572016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059001
1.1 MB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582016
Zmluva s poradovým číslom 582016
Zmluva 582016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059003
1.1 MB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592016
Zmluva s poradovým číslom 592016
Zmluva 592016.pdf
Version: Zmluva o využívaní elektronických služieb P-00360507300
530 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602016
Zmluva s poradovým číslom 602016
Zmluva 602016.pdf
Version: Poistná zmluva č.9127001608
629 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612016
Zmluva s poradovým číslom 612016
Zmluva 612016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
208 KB
264 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622016
Zmluva s poradovým číslom 622016
Zmluva 622016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
208 KB
94 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632016
Zmluva s poradovým číslom 632016
Zmluva 632016.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba ZŠ
146 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642016
Zmluva s poradovým číslom 642016
Zmluva 642016.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba MŠ
146 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652016
Zmluva s poradovým číslom 652016
Zmluva 652016.pdf
Version: Zmluva o pripojení k IS DEUS
2.2 MB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662016
Zmluva s poradovým číslom 662016
Zmluva 662016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.Z17-013-0067
1.7 MB
97 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672016
Zmluva s poradovým číslom 672016
Zmluva 672016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.0 MB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682016
Zmluva s poradovým číslom 682016
Zmluva 682016.pdf
Version: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia Dom smútku
318 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692016
Zmluva s poradovým číslom 692016
Zmluva 692016.pdf
Version: Kúpna zmluva
110 KB
178 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702016
Zmluva s poradovým číslom 702016
Zmluva 702016.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo 5/2016
324 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 712016
Zmluva s poradovým číslom 712016
Zmluva 712016.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
1.4 MB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 722016
Zmluva s poradovým číslom 722016
Zmluva 722016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba MŠ
146 KB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732016
Zmluva s poradovým číslom 732016
Zmluva 732016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba ZŠ
146 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742016
Zmluva s poradovým číslom 742016
Zmluva 742016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.1/2016
238 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752016
Zmluva s poradovým číslom 752016
Zmluva 752016(2).pdf
Version: Povolenie 373/2016/PSE-OCRP
206 KB
92 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 762016
Zmluva s poradovým číslom 762016
Zmluva 762016.pdf
Version: Zmluva o umeleckom vystúpení
288 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772016
Zmluva s poradovým číslom 772016
Zmluva 772016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
209 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 782016
Zmluva s poradovým číslom 782016
Zmluva 782016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
789 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 792016
Zmluva s poradovým číslom 792016
Zmluva 792016.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.4 MB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802016
Zmluva s poradovým číslom 802016
Zmluva 802016.pdf
Version: Zámenná zmluva
253 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812016
Zmluva s poradovým číslom 812016
Zmluva 812016.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
199 KB
173 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822016
Zmluva s poradovým číslom 822016
Zmluva 822016.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.1 MB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovýmj číslom 832016
Zmluva s poradovýmj číslom 832016
Zmluva 832016.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
203 KB
114 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842016
Zmluva s poradovým číslom 842016
Zmluva 842016.pdf
Version: Dohoda č.28/§50k/NS/2016
2.6 MB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852016
Zmluva s poradovým číslom 852016
Zmluva 852016.pdf
Version: Zmluva o dielo 131216 - Prístavba MŠ - kanalizačná prípojka
390 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862016
Zmluva s poradovým číslom 862016
Zmluva 862016.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2017/§10
1.1 MB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 872016
Zmluva s poradovým číslom 872016
Zmluva 872016.pdf
Version: Kúpna zmluva
135 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 882016
Zmluva s poradovým číslom 882016
Zmluva 882016.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.4 MB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 892016
Zmluva s poradovým číslom 892016
Dodatok č. 2.pdf
Version: Dodatok č. 2
141 KB
31 Downloads
Detaily

Zmluvy 2015

Zmluva s poradovým číslom 012015
Zmluva s poradovým číslom 012015
Zmluva012015.pdf
Version: Prístavba MŠ v Slovenskom Grobe
797 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 022015
Zmluva s poradovým číslom 022015
zmluva022015.pdf
Version: Telefónne služby
479 KB
78 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 032015
Zmluva s poradovým číslom 032015
zmluva032015.pdf
Version: Odmena za reklamu
183 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 042015 - Dohoda
Zmluva s poradovým číslom 042015 - Dohoda
Zmluva042015.pdf
Version: Ukončenie zmluvy o poskyt. soc. služieb
235 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 052015
Zmluva s poradovým číslom 052015
Zmluva052015.pdf
Version: Poskytovanie verejných služieb, dodatok
1.4 MB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 062015
Zmluva s poradovým číslom 062015
zmluva062015.pdf
Version: Dotácia OŠK
487 KB
80 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 072015
Zmluva s poradovým číslom 072015
Zmluva Galovič.pdf
Version: Zmluva o dielo - strecha DK
996 KB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 082015
Zmluva s poradovým číslom 082015
zmluva82015.pdf
Version: Nová web stránka obce
2.0 MB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 092015
Zmluva s poradovým číslom 092015
Zmluva 92015.pdf
Version: Dopravné značenie Poštová ulica
1.3 MB
94 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102015
Zmluva s poradovým číslom 102015
Zmluva o výpožičke.pdf
Version: Zmluva o výpožičke počítačovej techniky - matričný úrad
898 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112015
Zmluva s poradovým číslom 112015
Dodatok č.1.pdf
Version: Dodatok č.1, v súvislosti s VZN 1/2015
300 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122015
Zmluva s poradovým číslom 122015
Zmluva 122015.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 1/2015
1.4 MB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132015
Zmluva s poradovým číslom 132015
Dodatok Galovič.pdf
Version: Dodatok k zmluve o dielo z 05.03.2015
261 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142015
Zmluva s poradovým číslom 142015
Zmluva 142015.pdf
Version: Zmluva o dielo č.81203, spevnené plochy a melioračné úpravy
2.8 MB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152015
Zmluva s poradovým číslom 152015
zmluva 152015.pdf
Version: Vystúpenie na stavaní mája 2015
258 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162015
Zmluva s poradovým číslom 162015
Zmluva 162015(2).pdf
Version: Darovacia zmluva - škoda FABIA
1.0 MB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172015
Zmluva s poradovým číslom 172015
Zmluva 172015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie ,,Hodové slávnosti na Jána,,
1.3 MB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182015
Zmluva s poradovým číslom 182015
Zmluva 182015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie na Hodové slávnosti na Jána
2.3 MB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192015
Zmluva s poradovým číslom 192015
zmluva 192015.pdf
Version: PZP na prívesný vozík
847 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202015
Zmluva s poradovým číslom 202015
zmluva 202015.pdf
Version: PZP na Škoda FABIA
852 KB
86 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212015
Zmluva s poradovým číslom 212015
Zmluva 212015.pdf
Version: Kúpna zmluva na pozemok
495 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222015
Zmluva s poradovým číslom 222015
Zmluva 222015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
350 KB
56 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232015
Zmluva s poradovým číslom 232015
Zmluva 232015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
282 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242015
Zmluva s poradovým číslom 242015
Zmluva 242015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
256 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252015
Zmluva s poradovým číslom 252015
Zmluva 252015.pdf
Version: Kúpna zmluva a dohoda o zrušení predkupného práva
678 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 26015
Zmluva s poradovým číslom 26015
Zmluva 262015(2).pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
251 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272015
Zmluva s poradovým číslom 272015
Zmluva 272015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
383 KB
94 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282015
Zmluva s poradovým číslom 282015
Zmluva 282015.pdf
Version: Kúpna zmluva
53 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292015
Zmluva s poradovým číslom 292015
Zmluva 292015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
398 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302015
Zmluva s poradovým číslom 302015
Zmluva 302015.pdf
Version: Mandátna zmluva - verejné ostarávanie
1.4 MB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312015
Zmluva s poradovým číslom 312015
Zmluva 312015.pdf
Version: Zmluva o dielo
734 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322015
Zmluva s poradovým číslom 322015
Zmluva 322015.pdf
Version: Kúpna zmluva Škoda Felicia PK001AK
472 KB
45 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332015
Zmluva s poradovým číslom 332015
Zmluva 332015.pdf
Version: PZP Dacia Logan
624 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342015
Zmluva s poradovým číslom 342015
Zmluva 342015.pdf
Version: Havarijné poistenie Dacia Logan
998 KB
129 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352015
Zmluva s poradovým číslom 352015
Zmluva 352015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
2.7 MB
86 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362015
Zmluva s poradovým číslom 362015
Zmluva 362015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/BA/2015 - kamerový systém
3.1 MB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372015
Zmluva s poradovým číslom 372015
Zmluva 372015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie Naša škôlka - náš kraj
1.8 MB
47 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382015
Zmluva s poradovým číslom 382015
Zmluva 382015.pdf
Version: Zámenná zmluva
892 KB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392015
Zmluva s poradovým číslom 392015
Zmluva 392015.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
206 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402015
Zmluva s poradovým číslom 402015
Zmluva 402015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.3 MB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412015
Zmluva s poradovým číslom 412015
Zmluva 412015(2).pdf
Version: Zmluva o dielo č.260815 - kanalizácia stoka A-7
1.9 MB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422015
Zmluva s poradovým číslom 422015
Zmluva 422015.pdf
Version: Mandátna zmluva
1.5 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432015
Zmluva s poradovým číslom 432015
Zmluva 432015.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
552 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442015
Zmluva s poradovým číslom 442015
Zmluva 442015.pdf
Version: Zmluva o dielo č, Z201524957_Z Nové komponenty detského ihriska
53 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452015
Zmluva s poradovým číslom 452015
Zmluva 452015.pdf
Version: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
3.0 MB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462015
Zmluva s poradovým číslom 462015
Zmluva 462015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
2.3 MB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472015
Zmluva s poradovým číslom 472015
Zmluva 472015.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 001/1533/INV/2015 - prestavba a nadstavba OU
12.1 MB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482015
Zmluva s poradovým číslom 482015
Zmluva 482015.pdf
Version: Poistná zmluva úrazové poistenie
680 KB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492015
Zmluva s poradovým číslom 492015
Zmluva 492015.pdf
Version: Zmluva o dielo - vypracovanie plánu CO
1.7 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502015
Zmluva s poradovým číslom 502015
Zmluva 502015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.SPP-D 5/2015
1.9 MB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512015
Zmluva s poradovým číslom 512015
Zmluva 512015.pdf
Version: Kúpna zmluva parc.551/1 orná pôda
552 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522015
Zmluva s poradovým číslom 522015
Zmluva 522015.pdf
Version: Zmluva o reklame
269 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532015
Zmluva s poradovým číslom 532015
Zmluva 532015.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
617 KB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542015
Zmluva s poradovým číslom 542015
Zmluva 542015.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo : 607-2015- kamerový systém
1.7 MB
99 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552015
Zmluva s poradovým číslom 552015
Zmluva 552015(4).pdf
Version: Zmluva o dielo č. Z201532062_Z - detské ihrisko
54 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562015
Zmluva s poradovým číslom 562015
Zmluva 562015(4).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.8 MB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572015
Zmluva s poradovým číslom 572015
Zmluva 572015(2).pdf
Version: Zmluva o dielo
4.7 MB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582015
Zmluva s poradovým číslom 582015
Zmluva 582015.pdf
Version: Dohoda č.54/§52a/2015/ŠR
2.8 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592015
Zmluva s poradovým číslom 592015
Zmluva 592015(2).pdf
Version: Poistná zmluva úrazové poistenie
649 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612015
Zmluva s poradovým číslom 612015
Zmluva 612015.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
992 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva 592015
Zmluva 592015
Zmluva 592015.pdf
701 KB
82 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622015
Zmluva s poradovým číslom 622015
Zmluva 622015.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2016/§10
870 KB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632015
Zmluva s poradovým číslom 632015
Zmluva 632015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie 0882/2015
2.0 MB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642015
Zmluva s poradovým číslom 642015
Zmluva 642015.pdf
Version: Dpdatok č.1 k zmluve o dielo
591 KB
55 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652015
Zmluva s poradovým číslom 652015
Zmluva 652015.pdf
Version: Kúpna zmluva
714 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662015
Zmluva s poradovým číslom 662015
Zmluva 662015.pdf
Version: Darovacia zmluva
702 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672015
Zmluva s poradovým číslom 672015
Zmluva 672015.pdf
Version: Kúpna zmluva kanalizácia
760 KB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682015
Zmluva s poradovým číslom 682015
Zmluva 682015.pdf
Version: Dodatok č.1 - zmena čísla účtu
285 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692015
Zmluva s poradovým číslom 692015
Zmluva 692015.pdf
Version: Zmluva o dielo - projekt.dokumentácia prístavba ZŠ
794 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702015
Zmluva s poradovým číslom 702015
Zmluva 702015.pdf
Version: Dodatok č.1
190 KB
50 Downloads
Detaily

Zmluvy 2014

Zmluva_512014
Zmluva_512014
najomna_zmluva_nebyt.pdf
Version: Nájomná zmluva
178 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva_522014
Zmluva_522014
najomna_zmluva_sklad.pdf
Version: Nájomná zmluva
202 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva502014
Zmluva502014
zmluva502014.pdf
971 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva492014
Zmluva492014
zmluva492014.pdf
522 KB
177 Downloads
Detaily
Zmluva482014
Zmluva482014
zmluva482014.pdf
410 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva472014
Zmluva472014
zmluva472014.pdf
1.0 MB
89 Downloads
Detaily
Zmluva462014Dodatok
Zmluva462014Dodatok
zmluva462014Dodatok.pdf
1.5 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva462014
Zmluva462014
zmluva462014.pdf
1.5 MB
60 Downloads
Detaily
Zmluva452014
Zmluva452014
zmluva452014.pdf
1.4 MB
48 Downloads
Detaily
Zmluva442014
Zmluva442014
zmluva442014.pdf
373 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva432014
Zmluva432014
zmluva432014.pdf
452 KB
47 Downloads
Detaily
Zmluva422014
Zmluva422014
zmluva422014.pdf
694 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva412014
Zmluva412014
zmluva412014.pdf
402 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva402014
Zmluva402014
zmluva402014.pdf
816 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva392014
Zmluva392014
zmluva392014.pdf
428 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva382014
Zmluva382014
zmluva382014.pdf
770 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva372014
Zmluva372014
zmluva372014.pdf
3.7 MB
61 Downloads
Detaily
Zmluva362014
Zmluva362014
zmluva362014.pdf
350 KB
37 Downloads
Detaily
Zmluva342014
Zmluva342014
zmluva342014.pdf
580 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva332014
Zmluva332014
zmluva332014.pdf
335 KB
61 Downloads
Detaily
Zmluva322014
Zmluva322014
zmluva322014.pdf
330 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva312014
Zmluva312014
zmluva312014.pdf
1.2 MB
106 Downloads
Detaily
Zmluva302014
Zmluva302014
zmluva302014.pdf
1.2 MB
67 Downloads
Detaily
Zmluva292014
Zmluva292014
zmluva292014.pdf
1.2 MB
58 Downloads
Detaily
Zmluva282014
Zmluva282014
zmluva282014.pdf
1.2 MB
116 Downloads
Detaily
Zmluva272014
Zmluva272014
zmluva272014.pdf
1.2 MB
45 Downloads
Detaily
Zmluva212014
Zmluva212014
zmluva212014.pdf
1.3 MB
45 Downloads
Detaily
Zmluva201426
Zmluva201426
zmluva201426.pdf
683 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva201425
Zmluva201425
zmluva201425.pdf
1.7 MB
34 Downloads
Detaily
Zmluva192014
Zmluva192014
zmluva192014.pdf
2.6 MB
55 Downloads
Detaily
Zmluva182014
Zmluva182014
Zmluva182014.pdf
665 KB
44 Downloads
Detaily
Zmluva152014
Zmluva152014
zmluva152014.pdf
957 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva142014
Zmluva142014
zmluva142014.pdf
2.2 MB
36 Downloads
Detaily
Zmluva132014
Zmluva132014
zmluva132014.pdf
2.2 MB
69 Downloads
Detaily
Zmluva122014
Zmluva122014
zmluva122014.pdf
2.2 MB
79 Downloads
Detaily
Zmluva112014
Zmluva112014
zmluva112014.pdf
996 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva102014
Zmluva102014
zmluva102014.pdf
291 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva92014darovacia
Zmluva92014darovacia
zmluva92014darovacia.pdf
816 KB
41 Downloads
Detaily
Zmluva82014
Zmluva82014
zmluva82014.pdf
972 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva72014
Zmluva72014
zmluva72014.pdf
360 KB
46 Downloads
Detaily
Zmluva62014
Zmluva62014
zmluva62014.pdf
2.1 MB
64 Downloads
Detaily