eGOV – Zmluvy

Zmluvy 2021

Zmluva s poradovým číslom 12021
Zmluva s poradovým číslom 12021
Zmluva_12021.pdf
Version: Dohoda o spolupráci
761 KiB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22021
Zmluva s poradovým číslom 22021
Zmluva_22021.pdf
Version: Dodatok č.3 k zmluve 12/2018
111 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32021
Zmluva s poradovým číslom 32021
Zmluva_32021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 83/2018
111 KiB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42021
Zmluva s poradovým číslom 42021
Zmluva_42021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 46/2019
109 KiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52021
Zmluva s poradovým číslom 52021
Zmluva_52021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 45/2019
109 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62021
Zmluva s poradovým číslom 62021
Zmluva_62021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 26/2018
115 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72021
Zmluva s poradovým číslom 72021
Zmluva_72021.pdf
Version: Dodatok č.5 k PZ 8001386429
474 KiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82021
Zmluva s poradovým číslom 82021
Zmluva_82021.pdf
Version: Dodatok č. 6/2021
2.1 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým čislom 92021
Zmluva s poradovým čislom 92021
Zmluva_92021.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
179 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102021
Zmluva s poradovým číslom 102021
Zmluva_102021.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
49 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112021
Zmluva s poradovým číslom 112021
Zmluva_112021.pdf
Version: Kúpna zmluva
81 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132021
Zmluva s poradovým číslom 132021
Zmluva_132021.pdf
Version: Kúpna zmluva
154 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142021
Zmluva s poradovým číslom 142021
Zmluva_142021.pdf
Version: Kúpna zmluva
154 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122021
Zmluva s poradovým číslom 122021
Zmluva_122021.pdf
Version: Kúpna zmluva
153 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152021
Zmluva s poradovým číslom 152021
Zmluva_152021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
120 KiB
9 Downloads
Detaily

Zmluvy 2020

Zmluva s poradovým číslom 12020
Zmluva s poradovým číslom 12020
Zmluva_12020.pdf
Version: Zamestnávateľská zmluva
484 KiB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22020
Zmluva s poradovým číslom 22020
Zmluva_22020.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2.2 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32020
Zmluva s poradovým číslom 32020
Zmluva_32020.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
2.7 MiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42020
Zmluva s poradovým číslom 42020
Zmluva_42020.pdf
Version: Dodatok č.5/2020
284 KiB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52020
Zmluva s poradovým číslom 52020
Zmluva_52020.pdf
Version: Protokol o zverení majetku do správy
138 KiB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62020
Zmluva s poradovým číslom 62020
Zmluva_62020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
191 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72020
Zmluva s poradovým číslom 72020
Zmluva_72020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 83/2018
111 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82020
Zmluva s poradovým číslom 82020
Zmluva_82020.pdf
Version: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.12/2018
111 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92020
Zmluva s poradovým číslom 92020
Zmluva_92020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmkuve č.45/2019
109 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102020
Zmluva s poradovým číslom 102020
Zmluva_102020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.46/2019
109 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112020
Zmluva s poradovým číslom 112020
Zmluva_112020.pdf
Version: Dodatok č.128/CC/19-D1
424 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva 112020 Priloha VOP
Zmluva 112020 Priloha VOP
Zmluva_112020_priloha_VOP.pdf
1.6 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122020
Zmluva s poradovým číslom 122020
Zmluva_122020.pdf
Version: Dodatok č.2
115 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132020
Zmluva s poradovým číslom 132020
Zmluva_132020.pdf
Version: Zmluva o aktualizácii programov
7.3 MiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142020
Zmluva s poradovým číslom 142020
Zmluva_142020.pdf
Version: Dodatok č.6
163 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142020 priloha
Zmluva s poradovým číslom 142020 priloha
Zmluva_142020_priloha.pdf
Version: Dodatok č.6 priloha
133 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152020
Zmluva s poradovým číslom 152020
Zmluva_152020.pdf
Version: Dodatok č.1
1.4 MiB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162020
Zmluva s poradovým číslom 162020
Zmluva_162020.pdf
Version: Rámcová dohoda
236 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182020
Zmluva s poradovým číslom 182020
Zmluva_182020(5).pdf
Version: Zmluva o zabezp. odbornej prevádzky verejnej kanalizácie
544 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172020
Zmluva s poradovým číslom 172020
Zmluva_172020.pdf
Version: POistná zmluva v zmysle dodatku č.4
393 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva 182020
Zmluva 182020
Zmluva_182020.pdf
544 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192020
Zmluva s poradovým číslom 192020
Zmluva_192020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
120 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242020
Zmluva s poradovým číslom 242020
Zmluva_242020.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve
712 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202020
Zmluva s poradovým číslom 202020
Zmluva_202020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
120 KiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(2)
Zmluva 182020(2)
Zmluva_182020(2).pdf
544 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(3)
Zmluva 182020(3)
Zmluva_182020(3).pdf
544 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(4)
Zmluva 182020(4)
Zmluva_182020(4).pdf
544 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252020
Zmluva s poradovým číslom 252020
Zmluva_252020.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212020
Zmluva s poradovým číslom 212020
Zmluva_212020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
122 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222020
Zmluva s poradovým číslom 222020
Zmluva_222020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
120 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262020
Zmluva s poradovým číslom 262020
Zmluva_262020.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272020
Zmluva s poradovým číslom 272020
Zmluva_272020.pdf
Version: Dohoda o ukončení zmluvy
123 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282020
Zmluva s poradovým číslom 282020
Zmluva_282020.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292020
Zmluva s poradovým číslom 292020
Zmluva_292020.pdf
Version: Zmluva o dielo
2.8 MiB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232020
Zmluva s poradovým číslom 232020
Zmluva_232020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
121 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302020
Zmluva s poradovým číslom 302020
Zmluva_302020.pdf
Version: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
1.3 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312020
Zmluva s poradovým číslom 312020
Zmluva_312020.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
138 KiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322020
Zmluva s poradovým číslom 322020
Zmluva_322020.pdf
Version: Dodatok č.222/CC/18-D1
461 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva 322020 Priloha VOP
Zmluva 322020 Priloha VOP
Zmluva_322020_priloha_VOP.pdf
Version: Priloha - VOP
1.7 MiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332020
Zmluva s poradovým číslom 332020
Zmluva_332020.pdf
Version: Dodatok č.128/CC/19-D2
463 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332020 Priloha VOP
Zmluva s poradovým číslom 332020 Priloha VOP
Zmluva_332020_priloha_VOP.pdf
Version: Priloha - VOP
1.7 MiB
4 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342020
Zmluva s poradovým číslom 342020
Zmluva_342020.pdf
Version: Protokol o zverení majtku do správy
141 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352020
Zmluva s poradovým číslom 352020
Zmluva_352020.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362020
Zmluva s poradovým číslom 362020
Zmluva_362020.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení posyktovania sociálnej služby
180 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372020
Zmluva s poradovým číslom 372020
Zmluva_372020.pdf
Version: Nájomná zmlouva
123 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382020
Zmluva s poradovým číslom 382020
Zmluva_382020.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392020
Zmluva s poradovým číslom 392020
Zmluva_392020.pdf
Version: Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného stav.úradu
1.8 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402020
Zmluva s poradovým číslom 402020
Zmluva_402020.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.8 MiB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412020
Zmluva s poradovým číslom 412020
Zmluva_412020.pdf
Version: Kúpna zmluva
504 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422020
Zmluva s poradovým číslom 422020
Zmluva_422020.pdf
Version: Zmluva o dielo č.106-2020
407 KiB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432020
Zmluva s poradovým číslom 432020
Zmluva_432020.pdf
Version: Zmluva o uneškodňovaní komunálnach odapdov
257 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442020
Zmluva s poradovým číslom 442020
Zmluva_442020.pdf
Version: Dodatok č.1 k ZOP 38/1010/2015 BVS
247 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva 452020
Zmluva 452020
Zmluva_452020.pdf
1.2 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva 462020
Zmluva 462020
Zmluva_462020.pdf
2.3 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472020
Zmluva s poradovým číslom 472020
Zmluva_472020.pdf
Version: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2.2 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482020
Zmluva s poradovým číslom 482020
Zmluva_482020.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
445 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492020
Zmluva s poradovým číslom 492020
Zmluva_492020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
426 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502020
Zmluva s poradovým číslom 502020
Zmluva_502020.pdf
Version: Dodatok č.1 č.ZOP 33/1010/2017 BVS
2.0 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512020
Zmluva s poradovým číslom 512020
Zmluva_512020.pdf
Version: Zmluva č.144567 08U01
2.4 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522020
Zmluva s poradovým číslom 522020
Zmluva_522020.pdf
Version: Zmluva o aktualizácii programov
920 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532020
12.1 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542020
Zmluva s poradovým číslom 542020
Zmluva_542020.pdf
Version: Zmluva o servisnej službe
1.0 MiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552020
Zmluva s poradovým číslom 552020
Zmluva_552020.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy 9127001608
178 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562020
Zmluva s poradovým číslom 562020
Zmluva_562020.pdf
Version: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2.7 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572020
Zmluva s poradovým číslom 572020
Zmluva_572020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
441 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582020
Zmluva s poradovým číslom 582020
Zmluva_582020.pdf
Version: Dodatok č.1
157 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592020
Zmluva s poradovým číslom 592020
Zmluva_592020.pdf
Version: Dohoda č.20/03/010/12
2.6 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602020
Zmluva s poradovým číslom 602020
Zmluva_602020.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
438 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612020
Zmluva s poradovým číslom 612020
Zmluva_612020.pdf
Version: 9409668849
2.2 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622020
Zmluva s poradovým číslom 622020
Zmluva_622020.pdf
Version: Zmluva o výpožičke
266 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632020
Zmluva s poradovým číslom 632020
Zmluva_632020.pdf
Version: Akceptačný protokol
121 KiB
19 Downloads
Detaily

Zmluvy 2019

Zmluva s poradovým číslom 12019
Zmluva s poradovým číslom 12019
Zmluva_12019.pdf
Version: Zmluva o balíkovom účte
151 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22019
Zmluva s poradovým číslom 22019
Zmluva_22019.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
149 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32019
Zmluva s poradovým číslom 32019
Zmluva_32019.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.8 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42019
Zmluva s poradovým číslom 42019
Zmluva_42019.pdf
Version: Dodatok č.1
107 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52019
Zmluva s poradovým číslom 52019
Zmluva_52019.pdf
Version: Dodatok č.1
107 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62019
Zmluva s poradovým číslom 62019
Zmluva_62019.pdf
Version: Dodatok č.4/2019 k Zmluve č.111005
266 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72019
Zmluva s poradovým číslom 72019
Zmluva_72019.pdf
Version: Dodatok č.1
111 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82019
Zmluva s poradovým číslom 82019
Zmluva_82019.pdf
Version: Dodatok č.1
115 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92019
Zmluva s poradovým číslom 92019
Zmluva_92019.pdf
Version: Dodatok č.2
491 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva 102019
Zmluva 102019
Zmluva_102019.pdf
262 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112019
Zmluva s poradovým číslom 112019
Zmluva_112019.pdf
Version: Zmluva o akceptácii platobných kariet č.N10133-01/19
288 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122019
Zmluva s poradovým číslom 122019
Zmluva_122019.pdf
Version: Potvrdenie o modifikácii flexiúčtu
90 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132019
Zmluva s poradovým číslom 132019
Zmluva_132019.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142019
Zmluva s poradovým číslom 142019
Zmluva_142019.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152019
Zmluva s poradovým číslom 152019
Zmluva_152019.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162019
Zmluva s poradovým číslom 162019
Zmluva_162019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí NFP - cyklotrasa
1.7 MiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172019
Zmluva s poradovým číslom 172019
Zmluva_172019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
120 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182019
Zmluva s poradovým číslom 182019
Zmluva_182019.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192019
Zmluva s poradovým číslom 192019
Zmluva_192019.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poraodvým číslom 202019
Zmluva s poraodvým číslom 202019
Zmluva_202019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212019
Zmluva s poradovým číslom 212019
Zmluva_212019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
120 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222019
Zmluva s poradovým číslom 222019
Zmluva_222019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
122 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232019
Zmluva s poradovým číslom 232019
Zmluva_232019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
124 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242019
Zmluva s poradovým číslom 242019
Zmluva_242019.pdf
Version: Zmluva o úvere č.128/CC/19
320 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252019
Zmluva s poradovým číslom 252019
Zmluva_252019.pdf
Version: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.25/2019
122 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva 262019
Zmluva 262019
Zmluva_262019.pdf
1.2 MiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262019
1.2 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272019
Zmluva s poradovým číslom 272019
Zmluva_272019.pdf
Version: Nájomná zmluva č. 27/2019
122 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282019
Zmluva s poradovým číslom 282019
Zmluva_282019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí služby
213 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292019
Zmluva s poradovým číslom 292019
Zmluva_292019.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
121 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302019
Zmluva s poradovým číslom 302019
Zmluva_302019.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
746 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312019
Zmluva s poradovým číslom 312019
Zmluva_312019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
170 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva 322019
Zmluva 322019
Zmluva_322019.pdf
236 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352019
Zmluva s poradovým číslom 352019
Zmluva_352019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372019
Zmluva s poradovým číslom 372019
Zmluva_372019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
120 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392019
Zmluva s poradovým číslom 392019
Zmluva_392019.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve
403 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402019
Zmluva s poradovým číslom 402019
Zmluva_402019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.3 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412019
Zmluva s poradovým číslom 412019
Zmluva_412019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
161 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422019
Zmluva s poradovým číslom 422019
Zmluva_422019.pdf
Version: Dodatok k zmluve
164 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432019
Zmluva s poradovým číslom 432019
Zmluva_432019.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3823
184 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442019
Zmluva s poradovým číslom 442019
Zmluva_442019.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecných bremien
2.2 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452019
Zmluva s poradovým číslom 452019
Zmluva_452019.pdf
Version: Nájomná zmluva
158 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462019
Zmluva s poradovým číslom 462019
Zmluva_462019.pdf
Version: Nájomná zmluva
157 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472019
Zmluva s poradovým číslom 472019
Zmluva_472019.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dielo
123 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492019
Zmluva s poradovým číslom 492019
Zmluva_492019.pdf
Version: Zmluva o dielo
4.3 MiB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502019
Zmluva s poradovým číslom 502019
Zmluva_502019.pdf
Version: Zmluva o dielo Z 20-013-0037
3.8 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512019
Zmluva s poradovým číslom 512019
Zmluva_512019.pdf
Version: Zmluva o dielo
229 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522019
Zmluva s poradovým číslom 522019
Zmluva_522019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.3 MiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532019
Zmluva s poradovým číslom 532019
Zmluva_532019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
160 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542019
Zmluva s poradovým číslom 542019
Zmluva_542019.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
138 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552019
Zmluva s poradovým číslom 552019
Zmluva_552019.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
287 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562019
Zmluva s poradovým číslom 562019
Zmluva_562019.pdf
Version: Darovacia zmluva
76 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572019
Zmluva s poradovým číslom 572019
Zmluva_572019.pdf
Version: Dodatok č.4
476 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582019
119 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592019
Zmluva s poradovým číslom 592019
Zmluva_592019.pdf
Version: Zmluva č.005/2019/VP o nakladaní s komunálnym odpadom
976 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602019
Zmluva s poradovým číslom 602019
Zmluva_602019.pdf
Version: Kúpna zmluva
616 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612019
Zmluva s poradovým číslom 612019
Zmluva_612019.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.5 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622019
Zmluva s poradovým číslom 622019
Zmluva_622019.pdf
Version: Kúpna zmluva
2.2 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632019
Zmluva s poradovým číslom 632019
Zmluva_632019.pdf
Version: Zmluva o dielo
519 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642019
Zmluva s poradovým číslom 642019
Zmluva_642019.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
138 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652019
Zmluva s poradovým číslom 652019
Zmluva_652019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
538 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662019
Zmluva s poradovým číslom 662019
Zmluva_662019.pdf
Version: Zmluva o dielo
424 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672019
Zmluva s poradovým číslom 672019
Zmluva_672019.pdf
Version: Kúpna zmluva
171 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682019
1.1 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692019
Zmluva s poradovým číslom 692019
Zmluva_692019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí podpory
581 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702019
Zmluva s poradovým číslom 702019
Zmluva_702019.pdf
Version: Dodatok č.5
621 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  712019
Zmluva s poradovým číslom 712019
Zmluva_712019.pdf
Version: Zmluva na zabezpečenie stravy
191 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 722019
Zmluva s poradovým číslom 722019
Zmluva_722019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.3 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732019
Zmluva s poradovým číslom 732019
Zmluva_732019.pdf
Version: Dodatok č.4
167 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742019
Zmluva s poradovým číslom 742019
Zmluva_742019.pdf
Version: Dodatok č.1
113 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752019
Zmluva s poradovým číslom 752019
Zmluva_752019.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.63/2019
730 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 762019
Zmluva s poradovým číslom 762019
Zmluva_762019.pdf
Version: Dodatok č. 1 k Zmluve 71/2019
164 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772019
Zmluva s poradovým číslom 772019
Zmluva_772019.pdf
Version: Kúpna zmluva
207 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802019
Zmluva s poradovým číslom 802019
Zmluva_802019.pdf
Version: Zmluva č.25/BA/2019 o poskytnutí dotácie
684 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812019
Zmluva s poradovým číslom 812019
Zmluva_812019.pdf
Version: Zmluva o dielo č.01112019
157 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822019
Zmluva s poradovým číslom 822019
Zmluva_822019.pdf
Version: Zmluva o zneškodňovaní komunálnych odpadov na rok 2020
670 KiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 832019
Zmluva s poradovým číslom 832019
Zmluva_832019.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2020/§10
228 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842019
Zmluva s poradovým číslom 842019
Zmluva_842019.pdf
Version: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
363 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852019
Zmluva s poradovým číslom 852019
Zmluva_852019.pdf
Version: Zmluva o dielo
4.8 MiB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862019
Zmluva s poradovým číslom 862019
Zmluva_862019.pdf
Version: Zmluva o dielo
177 KiB
19 Downloads
Detaily

Zmluvy 2018

Zmluva 012018
Zmluva 012018
Zmluva_012018.pdf
5.3 MiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 012018
Zmluva s poradovým číslom 012018
Zmluva_012018(2).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie 6/BA/2017-MV SR
5.3 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 022018
Zmluva s poradovým číslom 022018
Zmluva_022018.pdf
Version: Zámenná zmluva
346 KiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 032018
Zmluva s poradovým číslom 032018
Zmluva_032018.pdf
Version: ve o zriadení spoločného stavebného úradu
242 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 042018
Zmluva s poradovým číslom 042018
Zmluva_042018.pdf
Version: Zmluva o dielo
273 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 052018
Zmluva s poradovým číslom 052018
Zmluva_052018.pdf
Version: Darovacia zmluva č.BA84/2-398/2017/0873084-Dz
1.2 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 062018
Zmluva s poradovým číslom 062018
Zmluva_062018.pdf
Version: Dodatok č.3/2018 k Zmluve č. 111 005
366 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 072018
Zmluva s poradovým číslom 072018
Zmluva_072018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
217 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 082018
Zmluva s poradovým číslom 082018
Zmluva_082018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
217 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 092018
Zmluva s poradovým číslom 092018
Zmluva_092018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
217 KiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102018
Zmluva s poradovým číslom 102018
Zmluva_102018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
218 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112018
Zmluva s poradovým číslom 112018
Zmluva_112018.pdf
Version: Nájomná zmluva
295 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122018
Zmluva s poradovým číslom 122018
Zmluva_122018.pdf
Version: Nájomná zmluva
339 KiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132018
339 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142018
Zmluva s poradovým číslom 142018
Zmluva_142018.pdf
Version: Zmluva o dielo-projektová dokumentácia MŠ OS Šúr
273 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018
Zmluva s poradovým číslom 152018
Zmluva_152018.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal
131 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaA
283 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaB
340 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaC
443 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018
Zmluva s poradovým číslom 162018
Zmluva_162018.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal
131 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaA
283 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaB
366 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaC
443 KiB
3 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018
Zmluva s poradovým číslom 172018
Zmluva_172018.pdf
Version: Zmluva o úvere č. 222/CC/18
380 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaA
283 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaB
448 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaC
438 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018
557 KiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018 PrilohaA
283 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018 PrilohaB
366 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  182018 PrilohaC
443 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192018
Zmluva s poradovým číslom 192018
Zmluva_192018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
379 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202018
Zmluva s poradovým číslom 202018
Zmluva_202018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
484 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212018
Zmluva s poradovým číslom 212018
Zmluva_212018.pdf
Version: Darovacia zmluva
221 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  222018
Zmluva s poradovým číslom 222018
Zmluva_222018.pdf
Version: Darovacia zmluva
221 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232018
Zmluva s poradovým číslom 232018
Zmluva_232018.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo 155-2018
530 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  242018
4.1 MiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva 242018
Zmluva 242018
Zmluva_242018.pdf
4.1 MiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252018
Zmluva s poradovým číslom 252018
Zmluva_252018.pdf
Version: Zmluva o dielo 25/2018
719 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292018
Zmluva s poradovým číslom 292018
Zmluva_292018.pdf
Version: Darovacia zmluva
141 KiB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312018
Zmluva s poradovým číslom 312018
Zmluva_312018.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 22.06.2016
310 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262018
Zmluva s poradovým číslom 262018
Zmluva_262018.pdf
Version: Nájomná zmluva č. 26/2018
778 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018
Zmluva s poradovým číslom 272018
Zmluva_272018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 27/2018
349 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 1
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 1
Zmluva_272018_priloha_1.pdf
3.3 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 2
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 2
Zmluva_272018_priloha_2.pdf
77 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 3
2.9 MiB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 4
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 4
Zmluva_272018_priloha_4.pdf
846 KiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 5
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 5
Zmluva_272018_priloha_5.pdf
532 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302018
Zmluva s poradovým číslom 302018
Zmluva_302018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
644 KiB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322018
Zmluva s poradovým číslom 322018
Zmluva_322018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.5 MiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332018
290 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342018
Zmluva s poradovým číslom 342018
Zmluva_342018.pdf
Version: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
343 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352018
Zmluva s poradovým číslom 352018
Zmluva_352018.pdf
Version: Zmluva o vystúpení
631 KiB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362018
Zmluva s poradovým číslom 362018
Zmluva_362018.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení vystúpenia skupiny REMIX
216 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372018
Zmluva s poradovým číslom 372018
Zmluva_372018.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
306 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282018
Zmluva s poradovým číslom 282018
Zmluva_282018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 28/2018
2.4 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382018
Zmluva s poradovým číslom 382018
Zmluva_382018.pdf
Version: Zmluva o zriadení a používaní klientskeho konta
147 KiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392018
Zmluva s poradovým číslom 392018
Zmluva_392018.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
249 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva 402018
Zmluva 402018
Zmluva_402018.pdf
195 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018
Zmluva s poradovým číslom 402018
Zmluva_402018(3).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
195 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha1
Zmluva 402018 Priloha1
Zmluva_402018_priloha1.pdf
534 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 1
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 1
Zmluva_402018_priloha1(2).pdf
534 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha2
Zmluva 402018 Priloha2
Zmluva_402018_priloha2.pdf
182 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  402018 Príloha 2
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 2
Zmluva_402018_priloha2(2).pdf
182 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 3
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 3
Zmluva_402018_priloha3(3).pdf
128 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha3
Zmluva 402018 Priloha3
Zmluva_402018_priloha3.pdf
128 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 4
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 4
Zmluva_402018_priloha4(2).pdf
37 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha4
Zmluva 402018 Priloha4
Zmluva_402018_priloha4.pdf
37 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412018
Zmluva s poradovým číslom 412018
Zmluva_412018.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.27/2018
812 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422018
Zmluva s poradovým číslom 422018
Zmluva_422018 .pdf
Version: Zmluva o dielo č. 20/6/2018
1.1 MiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432018
Zmluva s poradovým číslom 432018
Zmluva_432018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. Z18-013-0023
1.0 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442018
Zmluva s poradovým číslom 442018
Zmluva_442018.pdf
Version: Zmluva o dielo 2606/2018
1.6 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva 452018
Zmluva 452018
Zmluva_452018.pdf
328 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452018
Zmluva s poradovým číslom 452018
Zmluva_452018(2).pdf
Version: Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa
328 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462018
Zmluva s poradovým číslom 462018
Zmluva_462018.pdf
Version: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
915 KiB
49 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472018
Zmluva s poradovým číslom 472018
Zmluva_472018(2).pdf
Version: Darovacia zmluva
141 KiB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482018
Zmluva s poradovým číslom 482018
Zmluva_482018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001871
232 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492018
Zmluva s poradovým číslom 492018
Zmluva_492018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001863
234 KiB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502018
Zmluva s poradovým číslom 502018
Zmluva_502018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001878
242 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512018
Zmluva s poradovým číslom 512018
Zmluva_512018.pdf
Version: Darovacia zmluva
142 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532018
Zmluva s poradovým číslom 532018
Zmluva_532018.pdf
Version: Zmluva o účet Komunal
132 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532018 Príloha 1
Zmluva s poradovým číslom 532018 Príloha 1
Zmluva_532018_Priloha1.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal príloha č.1
468 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552018
Zmluva s poradovým číslom 552018
Zmluva_552018.pdf
Version: Nájomná zmluva č.BA/2018/330/79
2.4 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562018
Zmluva s poradovým číslom 562018
Zmluva_562018.pdf
Version: Nájomná zmluva č.01474/2018-PNZ-P40316/18.00
2.9 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým  číslom 572018
Zmluva s poradovým číslom 572018
Zmluva_572018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2.0 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradový číslom 582018
Zmluva s poradový číslom 582018
Zmluva_582018.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
138 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592018
Zmluva s poradovým číslom 592018
Zmluva_592018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
137 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva 612018(2)
Zmluva 612018(2)
Zmluva_612018(2).pdf
381 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612018
381 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622018
Zmluva s poradovým číslom 622018
Zmluva_622018(2).pdf
Version: Htomadná licenčná zmluva
161 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602018
Zmluva s poradovým číslom 602018
Zmluva_602018.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.0 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632018
Zmluva s poradovým číslom 632018
Zmluva_632018.pdf
Version: Zmluva č. 128024 08U01
228 KiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva 642018
Zmluva 642018
Zmluva_642018.pdf
1.8 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642018
Zmluva s poradovým číslom 642018
Zmluva_642018(2).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1.8 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662018
Zmluva s poradovým číslom 662018
Zmluva_662018.pdf
Version: Zmluva o dodávke plynu
254 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva 672018
Zmluva 672018
Zmluva_672018.pdf
423 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva 672018(2)
Zmluva 672018(2)
Zmluva_672018(2).pdf
423 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672018
424 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682018
Zmluva s poradovým číslom 682018
Zmluva_682018.pdf
Version: Zmluva o dielo 1007/2018
291 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692018
Zmluva s poradovým číslom 692018
Zmluva_692018.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
316 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva 702018
Zmluva 702018
Zmluva_702018.pdf
301 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 712018
Zmluva s poradovým číslom 712018
Zmluva_712018.pdf
Version: Dohoda o ukončení níjomnej zmluvy
272 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Priloha 1 Aktualizacia
Zmluva s poradovým číslom 402018 Priloha 1 Aktualizacia
Zmluva_402018_priloha1_aktualizacia.pdf
Version: Príloha č.1
856 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732018
Zmluva s poradovým číslom 732018
Zmluva_732018.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
364 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva 742018
Zmluva 742018
Zmluva_742018.pdf
294 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742018
294 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(2)
Zmluva 742018(2)
Zmluva_742018(2).pdf
294 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(3)
Zmluva 742018(3)
Zmluva_742018(3).pdf
294 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(4)
Zmluva 742018(4)
Zmluva_742018(4).pdf
294 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752018
Zmluva s poradovým číslom 752018
Zmluva_752018.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127001608 v zmysle dodatku č.2
160 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva 762018
Zmluva 762018
Zmluva_762018.pdf
264 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772018
Zmluva s poradovým číslom 772018
Zmluva_772018.pdf
Version: Úplné znenie poisznej zmluvy č.8001386429 v zmysle dodatku č.3
361 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva 782018
Zmluva 782018
Zmluva_782018.pdf
280 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 792018
Zmluva s poradovým číslom 792018
Zmluva_792018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.8 MiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802018
Zmluva s poradovým číslom 802018
Zmluva_802018.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
321 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812018
Zmluva s poradovým číslom 812018
Zmluva_812018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elktriny
1.7 MiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822018
Zmluva s poradovým číslom 822018
Zmluva_822018.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2019/§10
229 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 832018
Zmluva s poradovým číslom 832018
Zmluva_832018.pdf
Version: Nájomná zmluva
297 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842018
Zmluva s poradovým číslom 842018
Zmluva_842018.pdf
Version: Kúpna zmluva č. Z201856239_Z
115 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva 852018
Zmluva 852018
Zmluva_852018.pdf
158 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852018
Zmluva s poradovým číslom 852018
Zmluva_852018(2).pdf
Version: Zmluva o zneškodňovaní a skládkovaní
158 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862018
Zmluva s poradovým číslom 862018
Zmluva_862018.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127001608 v zmysle dodatku č.3
175 KiB
11 Downloads
Detaily

Zmluvy 2017

Zmluva 662017
Zmluva 662017
Zmluva_662017.pdf
265 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva 642017
Zmluva 642017
Zmluva_642017.pdf
264 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662017
Zmluva s poradovým číslom 662017
Zmluva_662017(2).pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
275 KiB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652017
Zmluva s poradovým číslom 652017
Zmluva_652017.pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
284 KiB
33 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642017
Zmluva s poradovým číslom 642017
Zmluva_642017(2).pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
293 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632017
Zmluva s poradovým číslom 632017
Zmluva_632017.pdf
Version: Návrh poitsnej zmluvy PZP
181 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622017
Zmluva s poradovým číslom 622017
Zmluva_622017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
340 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612017
Zmluva s poradovým číslom 612017
Zmluva_612017.pdf
Version: Zamestnávateľská zmluva
358 KiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602017
Zmluva s poradovým číslom 602017
Zmluva_602017.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3820
281 KiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592017
Zmluva s poradovým číslom 592017
Zmluva_592017.pdf
Version: Zmluva o dielo
230 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582017
Zmluva s poradovým číslom 582017
Zmluva_582017.pdf
Version: Zmluva o pripojení odberného miesta
780 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572017
Zmluva s poradovým číslom 572017
Zmluva_572017.pdf
Version: Kúpna zmluva
118 KiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva 522017(3)
Zmluva 522017(3)
Zmluva_522017(3).pdf
252 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva 522017(2)
Zmluva 522017(2)
Zmluva_522017(2).pdf
252 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva 522017
Zmluva 522017
Zmluva_522017.pdf
252 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562017
Zmluva s poradovým číslom 562017
Zmluva_5620177.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2018/§10
220 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552017
Zmluva s poradovým číslom 552017
Zmluva_552017.pdf
Version: Nájomná zmluva
127 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542017
Zmluva s poradovým číslom 542017
Zmluva_542017.pdf
Version: Nájomná zmluva
158 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532017
614 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva 512017
Zmluva 512017
Zmluva_512017.pdf
252 KiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522017
Zmluva s poradovým číslom 522017
Zmluva_522017(4).pdf
Version: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
252 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512017
Zmluva s poradovým číslom 512017
Zmluva_ 512017.pdf
Version: Zmluva o vykonávaní a správe záloh
245 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502017
Zmluva s poradovým číslom 502017
Zmluva_502017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.č. Z18-013-0068
3.8 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492017
Zmluva s poradovým číslom 492017
Zmluva_492017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
425 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva zrušenie vecného bremena
Zmluva zrušenie vecného bremena
Zmluva_zrusenie_vec_bremena.pdf
237 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482017
Zmluva s poradovým číslom 482017
Zmluva_482017.pdf
Version: Dodatok č.1 k k zmluve o dielo č.01/01/2017
251 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472017
Zmluva s poradovým číslom 472017
Zmluva_472017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
146 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462017
Zmluva s poradovým číslom 462017
Zmluva_462017.pdf
Version: Zmluva o dielo
305 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452017
Zmluva s poradovým číslom 452017
Zmluva_452017.pdf
Version: Zmluva č.123168 08U02 o posyktnutí podpory
4.9 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442017
Zmluva s poradovým číslom 442017
Zmluva_442017.pdf
Version: Zmluva o hudobnej produkcii
135 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432017
Zmluva s poradovým číslom 432017
Zmluva_432017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
302 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422017
Zmluva s poradovým číslom 422017
Zmluva_422017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.7 MiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412017
Zmluva s poradovým číslom 412017
Zmluva 412017.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
319 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392017
Zmluva s poradovým číslom 392017
Zmluva 392017.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 12/2017
280 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402017
Zmluva s poradovým číslom 402017
Zmluva 402017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
165 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382017
Zmluva s poradovým číslom 382017
Zmluva 382017.pdf
Version: Zmluva o dielo 12/2017
266 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372017
Zmluva s poradovým číslom 372017
Zmluva 372017.pdf
Version: Dohoda o započítaní pohľadávok
456 KiB
98 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362017
Zmluva s poradovým číslom 362017
Zmluva 362017.pdf
Version: Zmluva o dielo 01/2017
1.1 MiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352017
Zmluva s poradovým číslom 352017
Zmluva 352017.pdf
Version: Zmluva o reklame
141 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342017
Zmluva s poradovým číslom 342017
Zmluva 342017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.Z18-013-0043
1.2 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332017
Zmluva s poradovým číslom 332017
Zmluva 332017.pdf
Version: Zmluva 121546 08UO1
7.2 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322017
Zmluva s poradovým číslom 322017
Zmluva 322017.pdf
Version: Zmluva o nájme nebytových priestorov
287 KiB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312017
Zmluva s poradovým číslom 312017
Zmluva 312017.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.3 MiB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302017
Zmluva s poradovým číslom 302017
Zmluva 302017.pdf
Version: Zmluva o dielo
199 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292017
Zmluva s poradovým číslom 292017
Zmluva 292017.pdf
Version: Zmluva o dielo
288 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282017
Zmluva s poradovým číslom 282017
Zmluva 282017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
157 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272017
Zmluva s poradovým číslom 272017
Zmluva 272017.pdf
Version: Zmluva o dielo 25/5/2017R
890 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262017
Zmluva s poradovým číslom 262017
Zmluva 262017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní služieb
234 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252017
Zmluva s poradovým číslom 252017
Zmluva 252017.pdf
Version: Zmluva o dielo
147 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242017
Zmluva s poradovým číslom 242017
Zmluva 242017.pdf
Version: Zmluva o dielo
147 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232017
Zmluva s poradovým číslom 232017
Zmluva 232017.pdf
Version: Zmluva o dielo 01-03/2017
204 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222017
Zmluva s poradovým číslom 222017
Zmluva 222017.pdf
Version: Zmluva o dielo 608-2017
469 KiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212017
Zmluva s poradovým číslom 212017
Zmluva 212017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
165 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202017
Zmluva s poradovým číslom 202017
Zmluva 202017.pdf
Version: Zmluva o dielo - 01/04/2017
1.8 MiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192017
Zmluva s poradovým číslom 192017
Zmluva 192017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.1/2017
401 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182017
Zmluva s poradovým číslom 182017
Zmluva_182017.pdf
Version: Kúpna zmluva
86 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172017
Zmluva s poradovým číslom 172017
Zmluva 172017.pdf
Version: Zmluva č. 510 o prenájme poľnohosp. pozemkov
167 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162017
Zmluva s poradovým číslom 162017
Zmluva 162017.pdf
Version: Zmluva o dielo č. O/25/2017
290 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152017
Zmluva s poradovým číslom 152017
Zmluva 152017.pdf
Version: Zmluva č.4/BA/2017 o poskytnutí dotácie
478 KiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142017
Zmluva s poradovým číslom 142017
Zmluva 142017(2).pdf
Version: Rámcová zmluva 2933/17
1.4 MiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122017
Zmluva s poradovým číslom 122017
Zmluva 122017.pdf
Version: Zmluva o dielo
463 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112017
Zmluva s poradovým číslom 112017
Zmluva 112017.pdf
Version: Dodatok č.2/2017 k Zmluve 111 005
402 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132017
Zmluva s poradovým číslom 132017
Zmluva 132017.pdf
Version: Zmluva o reklame
141 KiB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102017
Zmluva s poradovým číslom 102017
Zmluva 102017.pdf
Version: Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
154 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92017
Zmluva s poradovým číslom 92017
Zmluva 92017.pdf
Version: Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
153 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82017
Zmluva s poradovým číslom 82017
Zmluva 82017(2).pdf
Version: Zmulva č. 3/2017 o poskytnutí dotácií
153 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72017
Zmluva s poradovým číslom 72017
Zmluva 72017(2).pdf
Version: Zmuva č.4/2017 o poskytnutí dotácií
155 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva 82017
Zmluva 82017
Zmluva 82017.pdf
153 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva 72017
Zmluva 72017
Zmluva 72017.pdf
154 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62017
Zmluva s poradovým číslom 62017
Zmluva 62017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
351 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52017
Zmluva s poradovým číslom 52017
Zmluva 52017.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1.0 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42017
Zmluva s poradovým číslom 42017
Zmluva 42017.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zm,luve č.111005
408 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32017
Zmluva s poradovým číslom 32017
Zmluva 32017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
278 KiB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22017
Zmluva s poradovým číslom 22017
Zmluva_22017.pdf
Version: Zmluva o založení združenia obcí
192 KiB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 12017
Zmluva s poradovým číslom 12017
Zmluva 12017.pdf
Version: Zmluva o správe infromačných a komunikačných technológií
263 KiB
32 Downloads
Detaily

Zmluvy 2016

Icon of Zmluvy 2016 Zmluvy 2016 90 files

Zmluva s poradovým číslom 12016
Zmluva s poradovým číslom 12016
Zmluva 12016.pdf
Version: Memorandum o vzájomnej spolupráci - prístavba ZŠ
657 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22016
Zmluva s poradovým číslom 22016
Zmluva 22016.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
613 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32016
Zmluva s poradovým číslom 32016
Zmluva 32016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.7 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým čislom 42016
Zmluva s poradovým čislom 42016
Zmluva42016.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.4 MiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52016
Zmluva s poradovým číslom 52016
Zmluva 52016.pdf
Version: Kúpna zmluva č. Z20162195-Z
61 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62016
Zmluva s poradovým číslom 62016
Zmluva 62016.pdf
Version: Zmluva o dielo - telefónna ústredňa
1.7 MiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72016
Zmluva s poradovým číslom 72016
Zmluva 72016.pdf
Version: Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
412 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82016
Zmluva s poradovým číslom 82016
Zmluva 82016.pdf
Version: Zámenná zmluva
1.0 MiB
31 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92016
Zmluva s poradovým číslom 92016
Zmluva 92016.pdf
Version: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia telocvičňa
899 KiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102016
Zmluva s poradovým číslom 102016
Zmluva 102016.pdf
Version: Poistná zmluva - majetok
2.3 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112016
Zmluva s poradovým číslom 112016
Zmluva 112016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
526 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122016
Zmluva s poradovým číslom 122016
Zmluva 122016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
510 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132016
Zmluva s poradovým číslom 132016
Zmluva 132016.pdf
Version: Dohoda číslo 6/2016 §54 - ŠnZ/BSK
3.7 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142016
Zmluva s poradovým číslom 142016
Zmluva 142016.pdf
Version: Rozšírenie detského ihriska MŠ
1.5 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152016
Zmluva s poradovým číslom 152016
Zmluva 152016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutím dotácie
459 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162016
Zmluva s poradovým číslom 162016
Zmluva 162016.pdf
Version: Výška odmeny za vykonávanie verejného prenosu
932 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172016
Zmluva s poradovým číslom 172016
Zmluva 172016.pdf
Version: Dodatok č. 1 k zmluve č.111 005
1.0 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182016
Zmluva s poradovým číslom 182016
Zmluva 182016.pdf
Version: Zmluva o dielo 80416 - parkovisko OÚ
1.9 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192016
Zmluva s poradovým číslom 192016
Zmluva 192016.pdf
Version: Kúpna zmluva - pozemky
720 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202016
Zmluva s poradovým číslom 202016
Zmluva 202016.pdf
Version: Zmluva o správe informačných a komunikačných technológií
2.0 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212016
Zmluva s poradovým číslom 212016
Zmluva 212016.pdf
Version: Rámcová zmluva na verejné obstarávanie
1.7 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222016
Zmluva s poradovým číslom 222016
Zmluva 222016.pdf
Version: Poistná zmluva - všeobecná zodpovednosť
1.4 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým  číslom 232016
Zmluva s poradovým číslom 232016
Zmluva 232016.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.3 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242016
Zmluva s poradovým číslom 242016
Zmluva 242016.pdf
Version: Dohoda číslo 24/§52a/2016/ŠR
3.3 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252016
Zmluva s poradovým číslom 252016
Zmluva 252016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
367 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262016
Zmluva s poradovým číslom 262016
Zmluva 262016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
366 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272016
Zmluva s poradovým číslom 272016
Zmluva 272016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
363 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282016
Zmluva s poradovým číslom 282016
Zmluva 282016.pdf
Version: Poistná zmluva § 52a
775 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292016
Zmluva s poradovým číslom 292016
Zmluva 292016(2).pdf
Version: vecného práva - predkupného práva
291 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302016
Zmluva s poradovým číslom 302016
Zmluva 302016.pdf
Version: Zmluva o dielo
791 KiB
32 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312016
Zmluva s poradovým číslom 312016
Zmluva 312016.pdf
Version: Zmluva o dielo 80416 - parkovisko OÚ
1.7 MiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322016
Zmluva s poradovým číslom 322016
Zmluva 322016.pdf
Version: Prístavba Materskej školy Slovenský Grob
7.4 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332016
Zmluva s poradovým číslom 332016
Zmluva 332016.pdf
Version: Zmluva o dielo - prístavba Základnej školy Slovenský Grob
6.8 MiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342016
Zmluva s poradovým číslom 342016
Zmluva 342016.pdf
Version: Licenčná zmluva
2.2 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352016
Zmluva s poradovým číslom 352016
Zmluva 352016.pdf
Version: Poistná zmluva - zmena
1.1 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362016
Zmluva s poradovým číslom 362016
Zmluva 362016.pdf
Version: Dohoda číslo 26/2016 §54 - ŠnZ/BSK
3.8 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372016
Zmluva s poradovým číslom 372016
Zmluva 372016.pdf
Version: Zmluva o servisnej službe- bezpečnostný koberec
493 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382016
Zmluva s poradovým číslom 382016
Zmluva 382016.pdf
Version: Zmluva o umeleckom vystúpení
141 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 392016
Zmluva s poradovym cislom 392016
Zmluva 392016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.27/05/16R
3.4 MiB
30 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402016
Zmluva s poradovým číslom 402016
Zmluva 402016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
549 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovýn číslom 412016
Zmluva s poradovýn číslom 412016
Zmluva 412016.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
449 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422016
Zmluva s poradovým číslom 422016
Zmluva 422016.pdf
Version: Zmluva o dielo
833 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442016
Zmluva s poradovým číslom 442016
Zmluva 442016(2).pdf
Version: Zmluva o zab.systému združ.nakladania s odpadom
1.0 MiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432016
Zmluva s poradovým číslom 432016
Zmluva 432016.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
382 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva 442016
Zmluva 442016
Zmluva 442016.pdf
1.3 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452016
Zmluva s poradovým číslom 452016
Zmluva 452016.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy Škoda Octavia PZP
490 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462016
Zmluva s poradovým číslom 462016
Zmluva 462016(4).pdf
Version: Zmluva o zabezp.odborného výkonu prevádzky ver.kanalizácie
1.0 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472016
Zmluva s poradovým číslom 472016
Zmluva 472016.pdf
Version: Dodatok č.1 k výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-052
237 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482016
Zmluva s poradovým číslom 482016
Zmluva 482016.pdf
Version: Zámenná zmluva - pozemky
283 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492016
Zmluva s poradovým číslom 492016
Zmluva 492016.pdf
Version: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
193 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502016
Zmluva s poradovým číslom 502016
Zmluva 502016.pdf
Version: Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 05.10.2015
144 KiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512016
Zmluva s poradovým číslom 512016
Zmluva 512016.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
547 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522016
Zmluva s poradovým číslom 522016
Zmluva 522016(4).pdf
Version: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
1.8 MiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532016
Zmluva s poradovým číslom 532016
Zmluva 532016.pdf
Version: Zmluva č.115342 08U01 o poskytnutí podpory
6.7 MiB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542016
Zmluva s poradovým číslom 542016
Zmluva 542016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.5 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552016
Zmluva s poradovým číslom 552016
Zmluva 552016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve č.111 005
666 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562016
Zmluva s poradovým číslom 562016
Zmluva 562016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059001
1.0 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572016
Zmluva s poradovým číslom 572016
Zmluva 572016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059001
1.0 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582016
Zmluva s poradovým číslom 582016
Zmluva 582016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059003
1.0 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592016
Zmluva s poradovým číslom 592016
Zmluva 592016.pdf
Version: Zmluva o využívaní elektronických služieb P-00360507300
517 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602016
Zmluva s poradovým číslom 602016
Zmluva 602016.pdf
Version: Poistná zmluva č.9127001608
614 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612016
Zmluva s poradovým číslom 612016
Zmluva 612016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
203 KiB
46 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622016
Zmluva s poradovým číslom 622016
Zmluva 622016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
203 KiB
38 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632016
Zmluva s poradovým číslom 632016
Zmluva 632016.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba ZŠ
142 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642016
Zmluva s poradovým číslom 642016
Zmluva 642016.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba MŠ
142 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652016
Zmluva s poradovým číslom 652016
Zmluva 652016.pdf
Version: Zmluva o pripojení k IS DEUS
2.1 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662016
Zmluva s poradovým číslom 662016
Zmluva 662016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.Z17-013-0067
1.6 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672016
Zmluva s poradovým číslom 672016
Zmluva 672016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.0 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682016
Zmluva s poradovým číslom 682016
Zmluva 682016.pdf
Version: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia Dom smútku
311 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692016
Zmluva s poradovým číslom 692016
Zmluva 692016.pdf
Version: Kúpna zmluva
108 KiB
41 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702016
Zmluva s poradovým číslom 702016
Zmluva 702016.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo 5/2016
316 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 712016
Zmluva s poradovým číslom 712016
Zmluva 712016.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
1.4 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 722016
Zmluva s poradovým číslom 722016
Zmluva 722016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba MŠ
142 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732016
Zmluva s poradovým číslom 732016
Zmluva 732016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba ZŠ
142 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742016
Zmluva s poradovým číslom 742016
Zmluva 742016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.1/2016
233 KiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752016
Zmluva s poradovým číslom 752016
Zmluva 752016(2).pdf
Version: Povolenie 373/2016/PSE-OCRP
201 KiB
43 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 762016
Zmluva s poradovým číslom 762016
Zmluva 762016.pdf
Version: Zmluva o umeleckom vystúpení
282 KiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772016
Zmluva s poradovým číslom 772016
Zmluva 772016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
204 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 782016
Zmluva s poradovým číslom 782016
Zmluva 782016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
770 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 792016
Zmluva s poradovým číslom 792016
Zmluva 792016.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.3 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802016
Zmluva s poradovým číslom 802016
Zmluva 802016.pdf
Version: Zámenná zmluva
247 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812016
Zmluva s poradovým číslom 812016
Zmluva 812016.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
194 KiB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822016
Zmluva s poradovým číslom 822016
Zmluva 822016.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.1 MiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovýmj číslom 832016
Zmluva s poradovýmj číslom 832016
Zmluva 832016.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
198 KiB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842016
Zmluva s poradovým číslom 842016
Zmluva 842016.pdf
Version: Dohoda č.28/§50k/NS/2016
2.5 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852016
Zmluva s poradovým číslom 852016
Zmluva 852016.pdf
Version: Zmluva o dielo 131216 - Prístavba MŠ - kanalizačná prípojka
381 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862016
Zmluva s poradovým číslom 862016
Zmluva 862016.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2017/§10
1.1 MiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 872016
Zmluva s poradovým číslom 872016
Zmluva 872016.pdf
Version: Kúpna zmluva
132 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 882016
Zmluva s poradovým číslom 882016
Zmluva 882016.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.3 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 892016
Zmluva s poradovým číslom 892016
Dodatok č. 2.pdf
Version: Dodatok č. 2
138 KiB
8 Downloads
Detaily

Zmluvy 2015

Zmluva s poradovým číslom 012015
Zmluva s poradovým číslom 012015
Zmluva012015.pdf
Version: Prístavba MŠ v Slovenskom Grobe
778 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 022015
Zmluva s poradovým číslom 022015
zmluva022015.pdf
Version: Telefónne služby
468 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 032015
Zmluva s poradovým číslom 032015
zmluva032015.pdf
Version: Odmena za reklamu
179 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 042015 - Dohoda
Zmluva s poradovým číslom 042015 - Dohoda
Zmluva042015.pdf
Version: Ukončenie zmluvy o poskyt. soc. služieb
230 KiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 052015
Zmluva s poradovým číslom 052015
Zmluva052015.pdf
Version: Poskytovanie verejných služieb, dodatok
1.3 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 062015
Zmluva s poradovým číslom 062015
zmluva062015.pdf
Version: Dotácia OŠK
476 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 072015
Zmluva s poradovým číslom 072015
Zmluva Galovič.pdf
Version: Zmluva o dielo - strecha DK
973 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 082015
Zmluva s poradovým číslom 082015
zmluva82015.pdf
Version: Nová web stránka obce
1.9 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 092015
Zmluva s poradovým číslom 092015
Zmluva 92015.pdf
Version: Dopravné značenie Poštová ulica
1.2 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102015
Zmluva s poradovým číslom 102015
Zmluva o výpožičke.pdf
Version: Zmluva o výpožičke počítačovej techniky - matričný úrad
877 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112015
Zmluva s poradovým číslom 112015
Dodatok č.1.pdf
Version: Dodatok č.1, v súvislosti s VZN 1/2015
293 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122015
Zmluva s poradovým číslom 122015
Zmluva 122015.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 1/2015
1.3 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132015
Zmluva s poradovým číslom 132015
Dodatok Galovič.pdf
Version: Dodatok k zmluve o dielo z 05.03.2015
255 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142015
Zmluva s poradovým číslom 142015
Zmluva 142015.pdf
Version: Zmluva o dielo č.81203, spevnené plochy a melioračné úpravy
2.6 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152015
Zmluva s poradovým číslom 152015
zmluva 152015.pdf
Version: Vystúpenie na stavaní mája 2015
252 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162015
Zmluva s poradovým číslom 162015
Zmluva 162015(2).pdf
Version: Darovacia zmluva - škoda FABIA
1.0 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172015
Zmluva s poradovým číslom 172015
Zmluva 172015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie ,,Hodové slávnosti na Jána,,
1.3 MiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182015
Zmluva s poradovým číslom 182015
Zmluva 182015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie na Hodové slávnosti na Jána
2.2 MiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192015
Zmluva s poradovým číslom 192015
zmluva 192015.pdf
Version: PZP na prívesný vozík
827 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202015
Zmluva s poradovým číslom 202015
zmluva 202015.pdf
Version: PZP na Škoda FABIA
832 KiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212015
Zmluva s poradovým číslom 212015
Zmluva 212015.pdf
Version: Kúpna zmluva na pozemok
484 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222015
Zmluva s poradovým číslom 222015
Zmluva 222015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
342 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232015
Zmluva s poradovým číslom 232015
Zmluva 232015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
275 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242015
Zmluva s poradovým číslom 242015
Zmluva 242015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
250 KiB
28 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252015
Zmluva s poradovým číslom 252015
Zmluva 252015.pdf
Version: Kúpna zmluva a dohoda o zrušení predkupného práva
662 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 26015
Zmluva s poradovým číslom 26015
Zmluva 262015(2).pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
246 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272015
Zmluva s poradovým číslom 272015
Zmluva 272015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
374 KiB
36 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282015
Zmluva s poradovým číslom 282015
Zmluva 282015.pdf
Version: Kúpna zmluva
52 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292015
Zmluva s poradovým číslom 292015
Zmluva 292015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
389 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302015
Zmluva s poradovým číslom 302015
Zmluva 302015.pdf
Version: Mandátna zmluva - verejné ostarávanie
1.3 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312015
Zmluva s poradovým číslom 312015
Zmluva 312015.pdf
Version: Zmluva o dielo
717 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322015
Zmluva s poradovým číslom 322015
Zmluva 322015.pdf
Version: Kúpna zmluva Škoda Felicia PK001AK
461 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332015
Zmluva s poradovým číslom 332015
Zmluva 332015.pdf
Version: PZP Dacia Logan
610 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342015
Zmluva s poradovým číslom 342015
Zmluva 342015.pdf
Version: Havarijné poistenie Dacia Logan
975 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352015
Zmluva s poradovým číslom 352015
Zmluva 352015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
2.5 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362015
Zmluva s poradovým číslom 362015
Zmluva 362015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/BA/2015 - kamerový systém
2.9 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372015
Zmluva s poradovým číslom 372015
Zmluva 372015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie Naša škôlka - náš kraj
1.7 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382015
Zmluva s poradovým číslom 382015
Zmluva 382015.pdf
Version: Zámenná zmluva
871 KiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392015
Zmluva s poradovým číslom 392015
Zmluva 392015.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
201 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402015
Zmluva s poradovým číslom 402015
Zmluva 402015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.2 MiB
35 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412015
Zmluva s poradovým číslom 412015
Zmluva 412015(2).pdf
Version: Zmluva o dielo č.260815 - kanalizácia stoka A-7
1.9 MiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422015
Zmluva s poradovým číslom 422015
Zmluva 422015.pdf
Version: Mandátna zmluva
1.4 MiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432015
Zmluva s poradovým číslom 432015
Zmluva 432015.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
539 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442015
Zmluva s poradovým číslom 442015
Zmluva 442015.pdf
Version: Zmluva o dielo č, Z201524957_Z Nové komponenty detského ihriska
52 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452015
Zmluva s poradovým číslom 452015
Zmluva 452015.pdf
Version: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
2.9 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462015
Zmluva s poradovým číslom 462015
Zmluva 462015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
2.2 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472015
Zmluva s poradovým číslom 472015
Zmluva 472015.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 001/1533/INV/2015 - prestavba a nadstavba OU
11.5 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482015
Zmluva s poradovým číslom 482015
Zmluva 482015.pdf
Version: Poistná zmluva úrazové poistenie
664 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492015
Zmluva s poradovým číslom 492015
Zmluva 492015.pdf
Version: Zmluva o dielo - vypracovanie plánu CO
1.6 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502015
Zmluva s poradovým číslom 502015
Zmluva 502015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.SPP-D 5/2015
1.8 MiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512015
Zmluva s poradovým číslom 512015
Zmluva 512015.pdf
Version: Kúpna zmluva parc.551/1 orná pôda
539 KiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522015
Zmluva s poradovým číslom 522015
Zmluva 522015.pdf
Version: Zmluva o reklame
262 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532015
Zmluva s poradovým číslom 532015
Zmluva 532015.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
602 KiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542015
Zmluva s poradovým číslom 542015
Zmluva 542015.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo : 607-2015- kamerový systém
1.6 MiB
45 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552015
Zmluva s poradovým číslom 552015
Zmluva 552015(4).pdf
Version: Zmluva o dielo č. Z201532062_Z - detské ihrisko
53 KiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562015
Zmluva s poradovým číslom 562015
Zmluva 562015(4).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.7 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572015
Zmluva s poradovým číslom 572015
Zmluva 572015(2).pdf
Version: Zmluva o dielo
4.5 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582015
Zmluva s poradovým číslom 582015
Zmluva 582015.pdf
Version: Dohoda č.54/§52a/2015/ŠR
2.7 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592015
Zmluva s poradovým číslom 592015
Zmluva 592015(2).pdf
Version: Poistná zmluva úrazové poistenie
634 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612015
Zmluva s poradovým číslom 612015
Zmluva 612015.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
968 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva 592015
Zmluva 592015
Zmluva 592015.pdf
685 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622015
Zmluva s poradovým číslom 622015
Zmluva 622015.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2016/§10
850 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632015
Zmluva s poradovým číslom 632015
Zmluva 632015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie 0882/2015
1.9 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642015
Zmluva s poradovým číslom 642015
Zmluva 642015.pdf
Version: Dpdatok č.1 k zmluve o dielo
577 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652015
Zmluva s poradovým číslom 652015
Zmluva 652015.pdf
Version: Kúpna zmluva
697 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662015
Zmluva s poradovým číslom 662015
Zmluva 662015.pdf
Version: Darovacia zmluva
686 KiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672015
Zmluva s poradovým číslom 672015
Zmluva 672015.pdf
Version: Kúpna zmluva kanalizácia
742 KiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682015
Zmluva s poradovým číslom 682015
Zmluva 682015.pdf
Version: Dodatok č.1 - zmena čísla účtu
279 KiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692015
Zmluva s poradovým číslom 692015
Zmluva 692015.pdf
Version: Zmluva o dielo - projekt.dokumentácia prístavba ZŠ
775 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702015
Zmluva s poradovým číslom 702015
Zmluva 702015.pdf
Version: Dodatok č.1
185 KiB
17 Downloads
Detaily

Zmluvy 2014

Zmluva_512014
Zmluva_512014
najomna_zmluva_nebyt.pdf
Version: Nájomná zmluva
174 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva_522014
Zmluva_522014
najomna_zmluva_sklad.pdf
Version: Nájomná zmluva
197 KiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva502014
Zmluva502014
zmluva502014.pdf
948 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva492014
Zmluva492014
zmluva492014.pdf
510 KiB
29 Downloads
Detaily
Zmluva482014
Zmluva482014
zmluva482014.pdf
400 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva472014
Zmluva472014
zmluva472014.pdf
1.0 MiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva462014Dodatok
Zmluva462014Dodatok
zmluva462014Dodatok.pdf
1.4 MiB
9 Downloads
Detaily
Zmluva462014
Zmluva462014
zmluva462014.pdf
1.4 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva452014
Zmluva452014
zmluva452014.pdf
1.3 MiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva442014
Zmluva442014
zmluva442014.pdf
364 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva432014
Zmluva432014
zmluva432014.pdf
441 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva422014
Zmluva422014
zmluva422014.pdf
678 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva412014
Zmluva412014
zmluva412014.pdf
392 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva402014
Zmluva402014
zmluva402014.pdf
797 KiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva392014
Zmluva392014
zmluva392014.pdf
418 KiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva382014
Zmluva382014
zmluva382014.pdf
752 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva372014
Zmluva372014
zmluva372014.pdf
3.5 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva362014
Zmluva362014
zmluva362014.pdf
342 KiB
5 Downloads
Detaily
Zmluva342014
Zmluva342014
zmluva342014.pdf
566 KiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva332014
Zmluva332014
zmluva332014.pdf
327 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva322014
Zmluva322014
zmluva322014.pdf
323 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva312014
Zmluva312014
zmluva312014.pdf
1.1 MiB
37 Downloads
Detaily
Zmluva302014
Zmluva302014
zmluva302014.pdf
1.1 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva292014
Zmluva292014
zmluva292014.pdf
1.1 MiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva282014
Zmluva282014
zmluva282014.pdf
1.1 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva272014
Zmluva272014
zmluva272014.pdf
1.1 MiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva212014
Zmluva212014
zmluva212014.pdf
1.2 MiB
6 Downloads
Detaily
Zmluva201426
Zmluva201426
zmluva201426.pdf
667 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva201425
Zmluva201425
zmluva201425.pdf
1.6 MiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva192014
Zmluva192014
zmluva192014.pdf
2.5 MiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva182014
Zmluva182014
Zmluva182014.pdf
650 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmluva152014
Zmluva152014
zmluva152014.pdf
935 KiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva142014
Zmluva142014
zmluva142014.pdf
2.1 MiB
7 Downloads
Detaily
Zmluva132014
Zmluva132014
zmluva132014.pdf
2.1 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva122014
Zmluva122014
zmluva122014.pdf
2.1 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva112014
Zmluva112014
zmluva112014.pdf
973 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva102014
Zmluva102014
zmluva102014.pdf
284 KiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva92014darovacia
Zmluva92014darovacia
zmluva92014darovacia.pdf
797 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva82014
Zmluva82014
zmluva82014.pdf
949 KiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva72014
Zmluva72014
zmluva72014.pdf
352 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva62014
Zmluva62014
zmluva62014.pdf
2.0 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva22014
Zmluva22014
Zmluva22014.pdf
430 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva35 2014
Zmluva35 2014
zmluva35_2014.pdf
760 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva5 2014
Zmluva5 2014
zmluva5_2014.pdf
512 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva4 2014
Zmluva4 2014
zmluva4_2014.pdf
975 KiB
15 Downloads
Detaily
Zmluva3 2014
Zmluva3 2014
zmluva3_2014.pdf
339 KiB
8 Downloads
Detaily
Zmluva 202014
Zmluva 202014
zmluva_202014.pdf
716 KiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva 201425
Zmluva 201425
zmluva_201425.pdf
1.6 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva 201424
Zmluva 201424
zmluva_201424.pdf
772 KiB
14 Downloads
Detaily
Zmluva 201423
Zmluva 201423
zmluva_201423.pdf
367 KiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva 201422
Zmluva 201422
zmluva_201422.pdf
679 KiB
15 Downloads
Detaily

Zmluvy 2013

Zmluvy 2012

Zmluva36
Zmluva36
zmluva36.pdf
2.3 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva39
Zmluva39
zmluva39.pdf
2.2 MiB
42 Downloads
Detaily
Zmluva40
Zmluva40
zmluva40.pdf
3.5 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva44
Zmluva44
zmluva44.pdf
1.9 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva23
Zmluva23
zmluva23.pdf
1.3 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva33
Zmluva33
zmluva33.pdf
1.3 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva30a
Zmluva30a
zmluva30a.pdf
872 KiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva45
Zmluva45
zmluva45.pdf
7.1 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva35
Zmluva35
zmluva35.pdf
1.2 MiB
32 Downloads
Detaily
Zmluva19
Zmluva19
zmluva19.pdf
1.2 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva32
Zmluva32
zmluva32.pdf
2.3 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva 26
Zmluva 26
zmluva_26.pdf
2.4 MiB
10 Downloads
Detaily
Zmluva 27
Zmluva 27
zmluva_27.pdf
1.3 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva 28
Zmluva 28
zmluva_28.pdf
4.9 MiB
20 Downloads
Detaily
Zmluva 27x
Zmluva 27x
zmluva_27x.pdf
1.3 MiB
4 Downloads
Detaily
Zmluva 38
Zmluva 38
zmluva_38.pdf
1.2 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva Husiarik
Zmluva Husiarik
zmluva_husiarik.pdf
1.5 MiB
15 Downloads
Detaily
Raj
Raj
raj.pdf
866 KiB
15 Downloads
Detaily

Zmluvy 2011

Dod 15092004
Dod 15092004
dod_15092004.pdf
931 KiB
25 Downloads
Detaily
Dod 24022010
Dod 24022010
dod_24022010.pdf
509 KiB
12 Downloads
Detaily
Dod 25061998
Dod 25061998
dod_25061998.pdf
488 KiB
14 Downloads
Detaily
Dod 27062006
Dod 27062006
dod_27062006.pdf
920 KiB
19 Downloads
Detaily
Dodatok 1
Dodatok 1
Dodatok_1.pdf
635 KiB
12 Downloads
Detaily
Dodatok8
Dodatok8
dodatok8.pdf
567 KiB
13 Downloads
Detaily
Dodatok371
Dodatok371
dodatok371.pdf
260 KiB
20 Downloads
Detaily
Img001 Merged
Img001 Merged
img001_merged.pdf
2.6 MiB
22 Downloads
Detaily
Zmluva 4
Zmluva 4
zmluva_4.pdf
3.9 MiB
27 Downloads
Detaily
Zmluva 12
Zmluva 12
Zmluva_12.pdf
7.8 MiB
11 Downloads
Detaily
Zmluva 13
Zmluva 13
Zmluva_13.pdf
3.1 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva 14
Zmluva 14
Zmluva_14.pdf
3.0 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva 15
Zmluva 15
Zmluva_15.pdf
3.0 MiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva 16
Zmluva 16
Zmluva_16.pdf
2.2 MiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva 17
Zmluva 17
Zmluva_17.pdf
2.2 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva 21
Zmluva 21
zmluva_21.pdf
1.1 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva2
Zmluva2
Zmluva2.pdf
1.0 MiB
17 Downloads
Detaily
Zmluva3
Zmluva3
zmluva3.pdf
4.3 MiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva6
Zmluva6
zmluva6.pdf
1.9 MiB
26 Downloads
Detaily
Zmluva7
Zmluva7
zmluva7.pdf
2.1 MiB
18 Downloads
Detaily
Zmluva8
Zmluva8
Zmluva8.pdf
5.9 MiB
25 Downloads
Detaily
Zmluva10
Zmluva10
zmluva10.pdf
5.7 MiB
21 Downloads
Detaily
Zmluva11
Zmluva11
zmluva11.pdf
1.0 MiB
13 Downloads
Detaily
Zmluva18
Zmluva18
zmluva18.pdf
1.1 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva20
Zmluva20
zmluva20.pdf
1.2 MiB
24 Downloads
Detaily
Zmluva21
Zmluva21
zmluva21.pdf
1.9 MiB
16 Downloads
Detaily
Zmluva22
Zmluva22
zmluva22.pdf
3.6 MiB
19 Downloads
Detaily
Zmluva42
Zmluva42
zmluva42.pdf
1.2 MiB
23 Downloads
Detaily
Zmluva43
Zmluva43
Zmluva43.pdf
423 KiB
12 Downloads
Detaily
Zmulva1
Zmulva1
Zmulva1.pdf
1.5 MiB
17 Downloads
Detaily