eGOV – Zmluvy

      Zmluvy od roku 2023 –

Zmluvy 2022

Zmluva s poradovym cislom 12022
Zmluva s poradovym cislom 12022
Zmluva_12022.pdf
Version: Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb
288 KB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 22022
Zmluva s poradovym cislom 22022
Zmluva_22022.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
430 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 32022
Zmluva s poradovym cislom 32022
Zmluva_32022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9.3 MB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 42022
Zmluva s poradovym cislom 42022
Zmluva_42022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov
169 KB
89 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 52022
Zmluva s poradovym cislom 52022
Zmluva_52022.pdf
Version: Dodatok č.7/2022
262 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 62022
Zmluva s poradovym cislom 62022
Zmluva_62022.pdf
Version: Zmluva o poskytovani sluzieb
160 KB
112 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 72022
Zmluva s poradovym cislom 72022
Zmluva_72022.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
401 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 82022
Zmluva s poradovym cislom 82022
Zmluva_82022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
124 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 092022
Zmluva s poradovym cislom 092022
Zmluva_092022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 102022
Zmluva s poradovym cislom 102022
Zmluva_102022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
125 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 112022
Zmluva s poradovym cislom 112022
Zmluva_112022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 122022
Zmluva s poradovym cislom 122022
Zmluva_122022.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
254 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 132022
Zmluva s poradovym cislom 132022
Zmluva_132022.pdf
Version: Nájomná zmluva
119 KB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 142022
Zmluva s poradovym cislom 142022
Zmluva_142022_2.pdf
Version: Darovacia zmluva
73 KB
94 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 152022
Zmluva s poradovym cislom 152022
Zmluva_152022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
611 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 162022
Zmluva s poradovym cislom 162022
Zmluva_162022.pdf
Version: Zmluva o spolupráci
94 KB
113 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 172022
Zmluva s poradovym cislom 172022
Zmluva_172022.pdf
Version: Zmluva o poskytovani bezpecnostnej sluzby
354 KB
78 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 182022
Zmluva s poradovym cislom 182022
Zmluva_182022.pdf
Version: Zmluva o posyktovani bezp.sluzby ochrany objektu
322 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 192022
Zmluva s poradovym cislom 192022
Zmluva_192022.pdf
Version: Zmluva o dielo
753 KB
164 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 202022
Zmluva s poradovym cislom 202022
Zmluva_202022.pdf
Version: Zmluva o vykone stavebneho dozoru
160 KB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 212022
Zmluva s poradovym cislom 212022
Zmluva_212022.pdf
Version: Zmluva o dielo
275 KB
102 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 222022
Zmluva s poradovym cislom 222022
Zmluva_222022.pdf
Version: Protokol o zverení majetku
139 KB
101 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 232022
Zmluva s poradovym cislom 232022
Zmluva_232022.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
291 KB
68 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 242022
Zmluva s poradovym cislom 242022
info_CRZ_242022.pdf
Version: Zmluva o umeleckom výkone
135 KB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 252022
Zmluva s poradovym cislom 252022
Zmluva_252022.pdf
Version: Zmluva o nájme pozemkov
84 KB
84 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 262022
Zmluva s poradovym cislom 262022
info_CRZ_262022.pdf
Version: Zmluva o umeleckom výkone
106 KB
77 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 272022
Zmluva s poradovym cislom 272022
Zmluva_272022.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
174 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 292022
Zmluva s poradovym cislom 292022
Zmluva_292022.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.1 MB
109 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 282022
Zmluva s poradovym cislom 282022
Zmluva_282022.pdf
Version: Dodatok c.1 k zmluve 19/2022
608 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 302022
Zmluva s poradovym cislom 302022
info_CRZ_302022.pdf
Version: Zmluva o hudobnej produkcii
108 KB
95 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 312022
Zmluva s poradovym cislom 312022
Zmluva_312022.pdf
Version: Kúpna zmluva
721 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 322022
Zmluva s poradovym cislom 322022
Zmluva_322022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
794 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 332022
Zmluva s poradovym cislom 332022
Zmluva_332022.pdf
Version: Dodatok č.2 k licenčnej zmluve
117 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 342022
Zmluva s poradovym cislom 342022
Zmluva_342022.pdf
Version: Príloha č.1 Zmluvy o Elektronickej službe
262 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 362022
Zmluva s poradovym cislom 362022
Zmluva_362022.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 372022
Zmluva s poradovym cislom 372022
Zmluva_372022.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 382022
Zmluva s poradovym cislom 382022
Zmluva_382022.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
69 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 392022
Zmluva s poradovym cislom 392022
Zmluva_392022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie DOT/2022/0522
794 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 402022
Zmluva s poradovym cislom 402022
Zmluva_402022.pdf
Version: Zmluva o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO
479 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 412022
Zmluva s poradovym cislom 412022
Zmluva_412022.pdf
Version: Zmluva o dielo
722 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 422022
2.3 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 432022
Zmluva s poradovym cislom 432022
Zmluva_432022.pdf
Version: Zmluva o dielo
774 KB
70 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 442022
Zmluva s poradovym cislom 442022
Zmluva_442022.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 452022
Zmluva s poradovym cislom 452022
Zmluva_452022.pdf
Version: Kúpna zmluva
180 KB
52 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 462022
Zmluva s poradovym cislom 462022
Zmluva_462022.pdf
Version: Zmluva o pripojení
302 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 472022
Zmluva s poradovym cislom 472022
Zmluva_472022.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
164 KB
53 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 482022
Zmluva s poradovym cislom 482022
Zmluva_482022.pdf
Version: Zmluva o výpožičke
125 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 492022
Zmluva s poradovym cislom 492022
Zmluva_492022.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 502022
Zmluva s poradovym cislom 502022
Zmluva_502022.pdf
Version: Dodatok č.3 k zmluve o dielo
154 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 512022
Zmluva s poradovym cislom 512022
Zmluva_512022.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve o dielo 292022
333 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 522022
Zmluva s poradovym cislom 522022
Zmluva_522022.pdf
Version: Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 31/2022
178 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 532022
Zmluva s poradovym cislom 532022
Zmluva_532022.pdf
Version: Zmluva o pripojeni
220 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 542021
Zmluva s poradovym cislom 542021
Zmluva_542021.pdf
Version: Dodatok č.1
147 KB
68 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 552022
Zmluva s poradovym cislom 552022
Zmluva_552022.pdf
Version: Zmluva o zabezpeceni prevadzky
3.6 MB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 572022
Zmluva s poradovym cislom 572022
Zmluva_572022.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
275 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 552022 Protokol
Zmluva s poradovym cislom 552022 Protokol
Zmluva_552022_protokol.pdf
Version: Odovzdavaci protokol
256 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 582022
Zmluva s poradovym cislom 582022
Zmluva_582022.pdf
Version: Zmluva číslo 1270
171 KB
64 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 592022
Zmluva s poradovym cislom 592022
Zmluva_592022.pdf
Version: Zmluva o dielo
3.0 MB
78 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 602022
Zmluva s poradovym cislom 602022
Zmluva_602022.pdf
Version: Súhlas
702 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 612022
Zmluva s poradovym cislom 612022
Zmluva_612022.pdf
Version: Hromadna licencna zmluva
175 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 622022
Zmluva s poradovym cislom 622022
Zmluva_622022.pdf
Version: Zmluva o dodávke plynu
337 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 632022
Zmluva s poradovym cislom 632022
Zmluva_632022.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
270 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 642022
Zmluva s poradovym cislom 642022
Zmluva_642022.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
271 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 652022
Zmluva s poradovym cislom 652022
Zmluva_652022.pdf
Version: Zmluva o dielo
444 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 662022
Zmluva s poradovym cislom 662022
Zmluva_662022.pdf
Version: Dodatok c.1
214 KB
57 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 672022
Zmluva s poradovym cislom 672022
Zmluva_672022.pdf
Version: Zmluva o pripojeni
878 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 682022
Zmluva s poradovym cislom 682022
Zmluva_682022.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.2 MB
55 Downloads
Detaily
Zmluva 682022 Klucovi Pracovnici Stroje
Zmluva 682022 Klucovi Pracovnici Stroje
Zmluva_682022_klucovi_pracovnici_stroje.pdf
Version: Priloha
39 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva 682022 Navrh Plnenie Kriterii
Zmluva 682022 Navrh Plnenie Kriterii
Zmluva_682022_navrh_plnenie_kriterii.pdf
Version: Priloha
2.5 MB
75 Downloads
Detaily
Zmluva 682022 Poistna Zmluva
Zmluva 682022 Poistna Zmluva
Zmluva_682022_poistna_zmluva.pdf
Version: Priloha
95 KB
63 Downloads
Detaily
Zmluva 682022 Priloha Vykaz
Zmluva 682022 Priloha Vykaz
Zmluva_682022_priloha_vykaz.pdf
Version: Priloha
8.5 MB
49 Downloads
Detaily
Zmluva 682022 Subdodavatelia
Zmluva 682022 Subdodavatelia
Zmluva_682022_subdodavatelia.pdf
Version: Priloha
372 KB
43 Downloads
Detaily
Zmluva 682022 Vymedzenie Zakazky
Zmluva 682022 Vymedzenie Zakazky
Zmluva_682022_vymedzenie_zakazky.pdf
Version: Priloha
394 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 692022
Zmluva s poradovym cislom 692022
Zmluva_692022.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 53/2021
19.6 MB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 712022
Zmluva s poradovym cislom 712022
Zmluva_712022.pdf
Version: Kúpna zmluva
3.0 MB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 722022
Zmluva s poradovym cislom 722022
Zmluva_722022.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127001608/dodatok 7
208 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 732022
Zmluva s poradovym cislom 732022
Zmluva_732022.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí NFP
8.1 MB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 742022
Zmluva s poradovym cislom 742022
Zmluva_742022.pdf
Version: Dodatok c.3 k Zmluve 532021
857 KB
50 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 752022
Zmluva s poradovym cislom 752022
Zmluva_752022.pdf
Version: Darovacia zmluva
895 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom  762022
Zmluva s poradovym cislom 762022
Zmluva_762022.pdf
Version: Zmluva o vykone stavebného dozoru
142 KB
34 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 772022
Zmluva s poradovym cislom 772022
Zmluva_772022.pdf
Version: Zmluva c.PZ002000328251_001
491 KB
40 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 782022
Zmluva s poradovym cislom 782022
Zmluva_782022.pdf
Version: Dodatok c.7 k PZ 8001386429
734 KB
51 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 792022
Zmluva s poradovym cislom 792022
Zmluva_792022.pdf
Version: Dodatok c.1 k zmluve 68/2022
124 KB
60 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 802022
Zmluva s poradovym cislom 802022
Zmluva_802022.pdf
Version: Dodatok c.1 k zmluve
9.0 MB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 812022
Zmluva s poradovym cislom 812022
Zmluva_812022.pdf
Version: Dohoda č.22/03/010/6
2.3 MB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 822022
Zmluva s poradovym cislom 822022
Zmluva_822022.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
183 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 832022
Zmluva s poradovym cislom 832022
Zmluva_832022.pdf
Version: Zmluva o poskytnuí dotácie
420 KB
42 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 842022
Zmluva s poradovym cislom 842022
Zmluva_842022.pdf
Version: Protokol o zverení majetku do spravy 2/2022
149 KB
37 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym csilom 852022
Zmluva s poradovym csilom 852022
Zmluva_852022.pdf
Version: Kupna zmluva c.3821/1
4.5 MB
61 Downloads
Detaily

Zmluvy 2021

Zmluva s poradovým číslom 12021
Zmluva s poradovým číslom 12021
Zmluva_12021.pdf
Version: Dohoda o spolupráci
779 KB
404 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22021
Zmluva s poradovým číslom 22021
Zmluva_22021.pdf
Version: Dodatok č.3 k zmluve 12/2018
113 KB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32021
Zmluva s poradovým číslom 32021
Zmluva_32021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 83/2018
113 KB
201 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42021
Zmluva s poradovým číslom 42021
Zmluva_42021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 46/2019
111 KB
187 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52021
Zmluva s poradovým číslom 52021
Zmluva_52021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 45/2019
111 KB
143 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62021
Zmluva s poradovým číslom 62021
Zmluva_62021.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve 26/2018
118 KB
143 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72021
Zmluva s poradovým číslom 72021
Zmluva_72021.pdf
Version: Dodatok č.5 k PZ 8001386429
486 KB
162 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82021
Zmluva s poradovým číslom 82021
Zmluva_82021.pdf
Version: Dodatok č. 6/2021
2.2 MB
213 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým čislom 92021
Zmluva s poradovým čislom 92021
Zmluva_92021.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
183 KB
197 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102021
Zmluva s poradovým číslom 102021
Zmluva_102021.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke
51 KB
168 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112021
Zmluva s poradovým číslom 112021
Zmluva_112021.pdf
Version: Kúpna zmluva
83 KB
160 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132021
Zmluva s poradovým číslom 132021
Zmluva_132021.pdf
Version: Kúpna zmluva
158 KB
165 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142021
Zmluva s poradovým číslom 142021
Zmluva_142021.pdf
Version: Kúpna zmluva
158 KB
176 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122021
Zmluva s poradovým číslom 122021
Zmluva_122021.pdf
Version: Kúpna zmluva
157 KB
177 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152021
Zmluva s poradovým číslom 152021
Zmluva_152021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
137 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162021
Zmluva s poradovým číslom 162021
Zmluva_162021.pdf
Version: Zmluva o predaji motorových palív
1.4 MB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182021
Zmluva s poradovým číslom 182021
Zmluva_182021.pdf
Version: Dodatok č.6
556 KB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192021
Zmluva s poradovým číslom 192021
Zmluva_192021.pdf
Version: Kúpna zmluva
180 KB
136 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 202021
241 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 212021
Zmluva s poradovym cislom 212021
Zmluva_212021.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
2.3 MB
318 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 172021
Zmluva s poradovym cislom 172021
Zmluva_172021.pdf
Version: Nájomná zmluva
154 KB
98 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 222021
Zmluva s poradovym cislom 222021
Zmluva_222021.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a financovaní
505 KB
109 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 232021
Zmluva s poradovym cislom 232021
Zmluva_232021.pdf
Version: Zmluva o zrušení vecného bremena
171 KB
244 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 242021
Zmluva s poradovym cislom 242021
Zmluva_242021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2021/0289
660 KB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 252021
Zmluva s poradovym cislom 252021
Zmluva_252021.pdf
Version: Dohoda o ukonceni zmluvy
126 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 262021
Zmluva s poradovym cislom 262021
Zmluva_262021.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
371 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 272021
Zmluva s poradovym cislom 272021
Zmluva_272021.pdf
Version: Zmluva o krátkodobom prenájme
293 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282021
Zmluva s poradovým číslom 282021
Zmluva_282021.pdf
Version: Dodatok č.4
269 KB
127 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 292021
Zmluva s poradovym cislom 292021
Zmluva_292021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
95 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302021
Zmluva s poradovým číslom 302021
Zmluva_302021.pdf
Version: Dodatok č.1
238 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 312021
Zmluva s poradovym cislom 312021
Zmluva_312021.pdf
Version: Zmluva o vytvoreni,pouzití a sireni umeleckeho vykonu
116 KB
77 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 322021
Zmluva s poradovym cislom 322021
Zmluva_322021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
127 KB
115 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 342021
Zmluva s poradovym cislom 342021
Zmluva_342021.pdf
Version: Zmluva o zbere kuchynského odpadu
356 KB
79 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332021
Zmluva s poradovým číslom 332021
Zmluva_332021.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
165 KB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 352021
Zmluva s poradovym cislom 352021
Zmluva_352021.pdf
Version: Dodatok č.1
161 KB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 362021
Zmluva s poradovym cislom 362021
Zmluva_362021.pdf
Version: Nájomná zmluva
1.5 MB
115 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 372021
Zmluva s poradovym cislom 372021
Zmluva_372021.pdf
Version: Zmluva o dielo
5.1 MB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 382021
Zmluva s poradovym cislom 382021
Zmluva_382021.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí grantu č.DMIS21_03
1.7 MB
100 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 392021
Zmluva s poradovym cislom 392021
Zmluva_392021.pdf
Version: Poistná zmluva 2658013430
2.6 MB
200 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 402021
Zmluva s poradovym cislom 402021
Zmluva_402021.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy 7012849186
1.1 MB
152 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 412021
Zmluva s poradovym cislom 412021
Zmluva_412021.pdf
Version: Zmluva o dielo
175 KB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislo 422021
Zmluva s poradovym cislo 422021
Zmluva_422021.pdf
Version: Kúpna zmluva
2.8 MB
200 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 432021
Zmluva s poradovym cislom 432021
Zmluva_432021.pdf
Version: Dodatok č.1
206 KB
74 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 442021
Zmluva s poradovym cislom 442021
Zmluva_442021.pdf
Version: Zmluva o vytvoreni,pouzití a sireni umeleckeho vykonu
116 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 452021
Zmluva s poradovym cislom 452021
Zmluva_452021.pdf
Version: Zmluva o prevedení umeleckého výkonu
168 KB
91 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 462021
Zmluva s poradovym cislom 462021
Zmluva_462021.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
164 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 492021
Zmluva s poradovym cislom 492021
Zmluva_492021.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní servisu PC a počítačovej siete
208 KB
92 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 522021
Zmluva s poradovym cislom 522021
Zmluva_522021.pdf
Version: Zmluva o pripojení
294 KB
100 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 512021
Zmluva s poradovym cislom 512021
Zmluva_512021.pdf
Version: Zmluva o pripojení
319 KB
87 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 502021
Zmluva s poradovym cislom 502021
Zmluva_502021.pdf
Version: Zmluva o dielo
239 KB
62 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 532021
Zmluva s poradovym cislom 532021
Zmluva_532021.pdf
Version: Zmluva o dielo
257 KB
114 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 1
Zmluva 532021 Priloha 1
Zmluva_532021_priloha_1.pdf
Version: Zmluva o dielo priloha 1
317 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 2
Zmluva 532021 Priloha 2
Zmluva_532021_priloha_2.pdf
Version: Zmluva o dielo
62 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 3
Zmluva 532021 Priloha 3
Zmluva_532021_priloha_3.pdf
Version: Zmluva o dielo
10.6 MB
214 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 4
Zmluva 532021 Priloha 4
Zmluva_532021_priloha_4.pdf
Version: Zmluva o dielo
3.6 MB
135 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 5
Zmluva 532021 Priloha 5
Zmluva_532021_priloha_5.pdf
Version: Zmluva o dielo
38 KB
149 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 6
Zmluva 532021 Priloha 6
Zmluva_532021_priloha_6.pdf
Version: Zmluva o dielo
342 KB
129 Downloads
Detaily
Zmluva 532021 Priloha 7
Zmluva 532021 Priloha 7
Zmluva_532021_priloha_7.pdf
Version: Zmluva o dielo
45 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 542021
Zmluva s poradovym cislom 542021
Zmluva_542021.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
257 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 552021
Zmluva s poradovym cislom 552021
Zmluva_552021.pdf
Version: Zmluva o pripojení
311 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 562021
Zmluva s poradovym cislom 562021
Zmluva_562021.pdf
Version: Poistná zmluva
350 KB
75 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 572021
Zmluva s poradovym cislom 572021
Zmluva_572021.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
72 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 582021
656 KB
66 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 592021
Zmluva s poradovym cislom 592021
Zmluva_592021.pdf
Version: Licencna zmluva c.20210017
126 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 602021
Zmluva s poradovym cislom 602021
Zmluva_602021.pdf
Version: Zmluva o budúcej zmluve
120 KB
54 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 612021
Zmluva s poradovym cislom 612021
Zmluva_612021.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 02.08.2018
2.0 MB
73 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 622021
Zmluva s poradovym cislom 622021
Zmluva_622021.pdf
Version: Kúpna zmluva
574 KB
103 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 632021
Zmluva s poradovym cislom 632021
Zmluva_632021.pdf
Version: Nájomná zmluva
272 KB
67 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 642021
Zmluva s poradovym cislom 642021
Zmluva_642021.pdf
Version: Nájomná zmluva
271 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 652021
Zmluva s poradovym cislom 652021
Zmluva_652021.pdf
Version: Dodatok c.1 k Zmluve o dielo 53/2021
120 KB
65 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 662021
Zmluva s poradovym cislom 662021
Zmluva_662021.pdf
Version: Dohoda o ukončení
175 KB
81 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 672021
Zmluva s poradovym cislom 672021
Zmluva_672021.pdf
Version: Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
271 KB
93 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 682021
Zmluva s poradovym cislom 682021
Zmluva_682021.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebneho dozoru
142 KB
59 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 692021
Zmluva s poradovym cislom 692021
Zmluva_692021.pdf
Version: Dodato č.1 k Zmluve
1.8 MB
78 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým cislom 702021
Zmluva s poradovým cislom 702021
Zmluva_702021.pdf
Version: Dohoda o ukončení Zmluvy
527 KB
71 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 712021
Zmluva s poradovym cislom 712021
Zmluva_712021.pdf
Version: Zmluva na odchyt
750 KB
100 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 722021
Zmluva s poradovym cislom 722021
Zmluva_722021.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3941
2.2 MB
61 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 732021
Zmluva s poradovym cislom 732021
Zmluva_732021.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy
91 KB
88 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 742021
Zmluva s poradovym cislom 742021
Zmluva_742021.pdf
Version: PZ 9127001608
204 KB
86 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 752021
Zmluva s poradovym cislom 752021
Zmluva_752021.pdf
Version: Zmluva o uvere c.1047/CC/21
571 KB
75 Downloads
Detaily
Zmluva 752021 Priloha SLSP VOP
Zmluva 752021 Priloha SLSP VOP
Zmluva_752021_priloha_SLSP_VOP.pdf
Version: Priloha k zmluve 752021
1.7 MB
72 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 762021
Zmluva s poradovym cislom 762021
Zmluva_762021.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy 70793276
103 KB
76 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 782021
Zmluva s poradovym cislom 782021
Zmluva_782021.pdf
Version: Protokol o zverení majetku do správy
145 KB
58 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 772021
Zmluva s poradovym cislom 772021
Zmluva_772021.pdf
Version: Zmluva o poskyt.soc.služby
184 KB
104 Downloads
Detaily

Zmluvy 2020

Zmluva s poradovým číslom 12020
Zmluva s poradovým číslom 12020
Zmluva_12020.pdf
Version: Zamestnávateľská zmluva
496 KB
227 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22020
Zmluva s poradovým číslom 22020
Zmluva_22020.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2.3 MB
180 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32020
Zmluva s poradovým číslom 32020
Zmluva_32020.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
2.8 MB
202 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42020
Zmluva s poradovým číslom 42020
Zmluva_42020.pdf
Version: Dodatok č.5/2020
291 KB
291 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52020
Zmluva s poradovým číslom 52020
Zmluva_52020.pdf
Version: Protokol o zverení majetku do správy
142 KB
484 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62020
Zmluva s poradovým číslom 62020
Zmluva_62020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
196 KB
169 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72020
Zmluva s poradovým číslom 72020
Zmluva_72020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 83/2018
114 KB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82020
Zmluva s poradovým číslom 82020
Zmluva_82020.pdf
Version: Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.12/2018
113 KB
155 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92020
Zmluva s poradovým číslom 92020
Zmluva_92020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmkuve č.45/2019
112 KB
136 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102020
Zmluva s poradovým číslom 102020
Zmluva_102020.pdf
Version: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.46/2019
111 KB
136 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112020
Zmluva s poradovým číslom 112020
Zmluva_112020.pdf
Version: Dodatok č.128/CC/19-D1
434 KB
185 Downloads
Detaily
Zmluva 112020 Priloha VOP
Zmluva 112020 Priloha VOP
Zmluva_112020_priloha_VOP.pdf
1.7 MB
183 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122020
Zmluva s poradovým číslom 122020
Zmluva_122020.pdf
Version: Dodatok č.2
118 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132020
Zmluva s poradovým číslom 132020
Zmluva_132020.pdf
Version: Zmluva o aktualizácii programov
7.6 MB
214 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142020
Zmluva s poradovým číslom 142020
Zmluva_142020.pdf
Version: Dodatok č.6
167 KB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142020 priloha
Zmluva s poradovým číslom 142020 priloha
Zmluva_142020_priloha.pdf
Version: Dodatok č.6 priloha
137 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152020
Zmluva s poradovým číslom 152020
Zmluva_152020.pdf
Version: Dodatok č.1
1.5 MB
189 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162020
Zmluva s poradovým číslom 162020
Zmluva_162020.pdf
Version: Rámcová dohoda
241 KB
134 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182020
Zmluva s poradovým číslom 182020
Zmluva_182020(5).pdf
Version: Zmluva o zabezp. odbornej prevádzky verejnej kanalizácie
557 KB
140 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172020
Zmluva s poradovým číslom 172020
Zmluva_172020.pdf
Version: POistná zmluva v zmysle dodatku č.4
402 KB
182 Downloads
Detaily
Zmluva 182020
Zmluva 182020
Zmluva_182020.pdf
557 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192020
Zmluva s poradovým číslom 192020
Zmluva_192020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242020
Zmluva s poradovým číslom 242020
Zmluva_242020.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve
729 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202020
Zmluva s poradovým číslom 202020
Zmluva_202020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
219 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(2)
Zmluva 182020(2)
Zmluva_182020(2).pdf
557 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(3)
Zmluva 182020(3)
Zmluva_182020(3).pdf
557 KB
146 Downloads
Detaily
Zmluva 182020(4)
Zmluva 182020(4)
Zmluva_182020(4).pdf
557 KB
134 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252020
Zmluva s poradovým číslom 252020
Zmluva_252020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
159 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212020
Zmluva s poradovým číslom 212020
Zmluva_212020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
125 KB
168 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222020
Zmluva s poradovým číslom 222020
Zmluva_222020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
134 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262020
Zmluva s poradovým číslom 262020
Zmluva_262020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
161 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272020
Zmluva s poradovým číslom 272020
Zmluva_272020.pdf
Version: Dohoda o ukončení zmluvy
126 KB
143 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282020
Zmluva s poradovým číslom 282020
Zmluva_282020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
170 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292020
Zmluva s poradovým číslom 292020
Zmluva_292020.pdf
Version: Zmluva o dielo
2.9 MB
200 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232020
Zmluva s poradovým číslom 232020
Zmluva_232020.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
124 KB
167 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302020
Zmluva s poradovým číslom 302020
Zmluva_302020.pdf
Version: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
1.3 MB
221 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312020
Zmluva s poradovým číslom 312020
Zmluva_312020.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
193 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322020
Zmluva s poradovým číslom 322020
Zmluva_322020.pdf
Version: Dodatok č.222/CC/18-D1
472 KB
156 Downloads
Detaily
Zmluva 322020 Priloha VOP
Zmluva 322020 Priloha VOP
Zmluva_322020_priloha_VOP.pdf
Version: Priloha - VOP
1.8 MB
118 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332020
Zmluva s poradovým číslom 332020
Zmluva_332020.pdf
Version: Dodatok č.128/CC/19-D2
474 KB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332020 Priloha VOP
Zmluva s poradovým číslom 332020 Priloha VOP
Zmluva_332020_priloha_VOP.pdf
Version: Priloha - VOP
1.8 MB
114 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342020
Zmluva s poradovým číslom 342020
Zmluva_342020.pdf
Version: Protokol o zverení majtku do správy
144 KB
214 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352020
Zmluva s poradovým číslom 352020
Zmluva_352020.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
330 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362020
Zmluva s poradovým číslom 362020
Zmluva_362020.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení posyktovania sociálnej služby
185 KB
208 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372020
Zmluva s poradovým číslom 372020
Zmluva_372020.pdf
Version: Nájomná zmlouva
126 KB
154 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382020
Zmluva s poradovým číslom 382020
Zmluva_382020.pdf
Version: Darovacia zmluva
78 KB
127 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392020
Zmluva s poradovým číslom 392020
Zmluva_392020.pdf
Version: Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného stav.úradu
1.9 MB
226 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402020
Zmluva s poradovým číslom 402020
Zmluva_402020.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.9 MB
359 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412020
Zmluva s poradovým číslom 412020
Zmluva_412020.pdf
Version: Kúpna zmluva
516 KB
200 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422020
Zmluva s poradovým číslom 422020
Zmluva_422020.pdf
Version: Zmluva o dielo č.106-2020
417 KB
187 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432020
Zmluva s poradovým číslom 432020
Zmluva_432020.pdf
Version: Zmluva o uneškodňovaní komunálnach odapdov
263 KB
210 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442020
Zmluva s poradovým číslom 442020
Zmluva_442020.pdf
Version: Dodatok č.1 k ZOP 38/1010/2015 BVS
253 KB
148 Downloads
Detaily
Zmluva 452020
Zmluva 452020
Zmluva_452020.pdf
1.2 MB
169 Downloads
Detaily
Zmluva 462020
Zmluva 462020
Zmluva_462020.pdf
2.4 MB
190 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472020
Zmluva s poradovým číslom 472020
Zmluva_472020.pdf
Version: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2.3 MB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482020
Zmluva s poradovým číslom 482020
Zmluva_482020.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
455 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492020
Zmluva s poradovým číslom 492020
Zmluva_492020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
436 KB
154 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502020
Zmluva s poradovým číslom 502020
Zmluva_502020.pdf
Version: Dodatok č.1 č.ZOP 33/1010/2017 BVS
2.1 MB
215 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512020
Zmluva s poradovým číslom 512020
Zmluva_512020.pdf
Version: Zmluva č.144567 08U01
2.5 MB
184 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522020
Zmluva s poradovým číslom 522020
Zmluva_522020.pdf
Version: Zmluva o aktualizácii programov
942 KB
116 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532020
12.7 MB
196 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542020
Zmluva s poradovým číslom 542020
Zmluva_542020.pdf
Version: Zmluva o servisnej službe
1.0 MB
164 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552020
Zmluva s poradovým číslom 552020
Zmluva_552020.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy 9127001608
183 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562020
Zmluva s poradovým číslom 562020
Zmluva_562020.pdf
Version: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2.8 MB
215 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572020
Zmluva s poradovým číslom 572020
Zmluva_572020.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
452 KB
161 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582020
Zmluva s poradovým číslom 582020
Zmluva_582020.pdf
Version: Dodatok č.1
161 KB
134 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592020
Zmluva s poradovým číslom 592020
Zmluva_592020.pdf
Version: Dohoda č.20/03/010/12
2.7 MB
184 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602020
Zmluva s poradovým číslom 602020
Zmluva_602020.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení
449 KB
179 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612020
Zmluva s poradovým číslom 612020
Zmluva_612020.pdf
Version: 9409668849
2.3 MB
185 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622020
Zmluva s poradovým číslom 622020
Zmluva_622020.pdf
Version: Zmluva o výpožičke
272 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632020
Zmluva s poradovým číslom 632020
Zmluva_632020.pdf
Version: Akceptačný protokol
124 KB
151 Downloads
Detaily

Zmluvy 2019

Zmluva s poradovým číslom 12019
Zmluva s poradovým číslom 12019
Zmluva_12019.pdf
Version: Zmluva o balíkovom účte
154 KB
157 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22019
Zmluva s poradovým číslom 22019
Zmluva_22019.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
152 KB
155 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32019
Zmluva s poradovým číslom 32019
Zmluva_32019.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.8 MB
279 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42019
Zmluva s poradovým číslom 42019
Zmluva_42019.pdf
Version: Dodatok č.1
110 KB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52019
Zmluva s poradovým číslom 52019
Zmluva_52019.pdf
Version: Dodatok č.1
110 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62019
Zmluva s poradovým číslom 62019
Zmluva_62019.pdf
Version: Dodatok č.4/2019 k Zmluve č.111005
273 KB
196 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72019
Zmluva s poradovým číslom 72019
Zmluva_72019.pdf
Version: Dodatok č.1
114 KB
129 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82019
Zmluva s poradovým číslom 82019
Zmluva_82019.pdf
Version: Dodatok č.1
118 KB
154 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92019
Zmluva s poradovým číslom 92019
Zmluva_92019.pdf
Version: Dodatok č.2
503 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva 102019
Zmluva 102019
Zmluva_102019.pdf
268 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112019
Zmluva s poradovým číslom 112019
Zmluva_112019.pdf
Version: Zmluva o akceptácii platobných kariet č.N10133-01/19
295 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122019
Zmluva s poradovým číslom 122019
Zmluva_122019.pdf
Version: Potvrdenie o modifikácii flexiúčtu
92 KB
158 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132019
Zmluva s poradovým číslom 132019
Zmluva_132019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
119 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142019
Zmluva s poradovým číslom 142019
Zmluva_142019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
162 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152019
Zmluva s poradovým číslom 152019
Zmluva_152019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
192 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162019
Zmluva s poradovým číslom 162019
Zmluva_162019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí NFP - cyklotrasa
1.7 MB
158 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172019
Zmluva s poradovým číslom 172019
Zmluva_172019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
123 KB
138 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182019
Zmluva s poradovým číslom 182019
Zmluva_182019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
166 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192019
Zmluva s poradovým číslom 192019
Zmluva_192019.pdf
Version: Darovacia zmluva
78 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva s poraodvým číslom 202019
Zmluva s poraodvým číslom 202019
Zmluva_202019.pdf
Version: Darovacia zmluva
78 KB
145 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212019
Zmluva s poradovým číslom 212019
Zmluva_212019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
123 KB
157 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222019
Zmluva s poradovým číslom 222019
Zmluva_222019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
125 KB
119 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232019
Zmluva s poradovým číslom 232019
Zmluva_232019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
127 KB
156 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242019
Zmluva s poradovým číslom 242019
Zmluva_242019.pdf
Version: Zmluva o úvere č.128/CC/19
328 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252019
Zmluva s poradovým číslom 252019
Zmluva_252019.pdf
Version: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.25/2019
125 KB
155 Downloads
Detaily
Zmluva 262019
Zmluva 262019
Zmluva_262019.pdf
1.3 MB
305 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262019
1.3 MB
260 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272019
Zmluva s poradovým číslom 272019
Zmluva_272019.pdf
Version: Nájomná zmluva č. 27/2019
125 KB
169 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282019
Zmluva s poradovým číslom 282019
Zmluva_282019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí služby
218 KB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292019
Zmluva s poradovým číslom 292019
Zmluva_292019.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
124 KB
106 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302019
Zmluva s poradovým číslom 302019
Zmluva_302019.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
763 KB
163 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312019
Zmluva s poradovým číslom 312019
Zmluva_312019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
174 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva 322019
Zmluva 322019
Zmluva_322019.pdf
242 KB
173 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352019
Zmluva s poradovým číslom 352019
Zmluva_352019.pdf
Version: Darovacia zmluva
79 KB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372019
Zmluva s poradovým číslom 372019
Zmluva_372019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
123 KB
201 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392019
Zmluva s poradovým číslom 392019
Zmluva_392019.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve
412 KB
106 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402019
Zmluva s poradovým číslom 402019
Zmluva_402019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.4 MB
155 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412019
Zmluva s poradovým číslom 412019
Zmluva_412019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
165 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422019
Zmluva s poradovým číslom 422019
Zmluva_422019.pdf
Version: Dodatok k zmluve
167 KB
183 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432019
Zmluva s poradovým číslom 432019
Zmluva_432019.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3823
189 KB
206 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442019
Zmluva s poradovým číslom 442019
Zmluva_442019.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecných bremien
2.3 MB
189 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452019
Zmluva s poradovým číslom 452019
Zmluva_452019.pdf
Version: Nájomná zmluva
161 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462019
Zmluva s poradovým číslom 462019
Zmluva_462019.pdf
Version: Nájomná zmluva
161 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472019
Zmluva s poradovým číslom 472019
Zmluva_472019.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dielo
126 KB
112 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492019
Zmluva s poradovým číslom 492019
Zmluva_492019.pdf
Version: Zmluva o dielo
4.5 MB
298 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502019
Zmluva s poradovým číslom 502019
Zmluva_502019.pdf
Version: Zmluva o dielo Z 20-013-0037
4.0 MB
194 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512019
Zmluva s poradovým číslom 512019
Zmluva_512019.pdf
Version: Zmluva o dielo
235 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522019
Zmluva s poradovým číslom 522019
Zmluva_522019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.4 MB
183 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532019
Zmluva s poradovým číslom 532019
Zmluva_532019.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
164 KB
96 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542019
Zmluva s poradovým číslom 542019
Zmluva_542019.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552019
Zmluva s poradovým číslom 552019
Zmluva_552019.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
294 KB
175 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562019
Zmluva s poradovým číslom 562019
Zmluva_562019.pdf
Version: Darovacia zmluva
77 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572019
Zmluva s poradovým číslom 572019
Zmluva_572019.pdf
Version: Dodatok č.4
487 KB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582019
122 KB
147 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592019
Zmluva s poradovým číslom 592019
Zmluva_592019.pdf
Version: Zmluva č.005/2019/VP o nakladaní s komunálnym odpadom
1000 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602019
Zmluva s poradovým číslom 602019
Zmluva_602019.pdf
Version: Kúpna zmluva
631 KB
163 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612019
Zmluva s poradovým číslom 612019
Zmluva_612019.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.6 MB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622019
Zmluva s poradovým číslom 622019
Zmluva_622019.pdf
Version: Kúpna zmluva
2.3 MB
184 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632019
Zmluva s poradovým číslom 632019
Zmluva_632019.pdf
Version: Zmluva o dielo
532 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642019
Zmluva s poradovým číslom 642019
Zmluva_642019.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
141 KB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652019
Zmluva s poradovým číslom 652019
Zmluva_652019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
551 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662019
Zmluva s poradovým číslom 662019
Zmluva_662019.pdf
Version: Zmluva o dielo
435 KB
151 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672019
Zmluva s poradovým číslom 672019
Zmluva_672019.pdf
Version: Kúpna zmluva
175 KB
134 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682019
1.1 MB
192 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692019
Zmluva s poradovým číslom 692019
Zmluva_692019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí podpory
595 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702019
Zmluva s poradovým číslom 702019
Zmluva_702019.pdf
Version: Dodatok č.5
636 KB
149 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  712019
Zmluva s poradovým číslom 712019
Zmluva_712019.pdf
Version: Zmluva na zabezpečenie stravy
196 KB
280 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 722019
Zmluva s poradovým číslom 722019
Zmluva_722019.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.4 MB
126 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732019
Zmluva s poradovým číslom 732019
Zmluva_732019.pdf
Version: Dodatok č.4
171 KB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742019
Zmluva s poradovým číslom 742019
Zmluva_742019.pdf
Version: Dodatok č.1
115 KB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752019
Zmluva s poradovým číslom 752019
Zmluva_752019.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.63/2019
747 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 762019
Zmluva s poradovým číslom 762019
Zmluva_762019.pdf
Version: Dodatok č. 1 k Zmluve 71/2019
168 KB
119 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772019
Zmluva s poradovým číslom 772019
Zmluva_772019.pdf
Version: Kúpna zmluva
212 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802019
Zmluva s poradovým číslom 802019
Zmluva_802019.pdf
Version: Zmluva č.25/BA/2019 o poskytnutí dotácie
701 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812019
Zmluva s poradovým číslom 812019
Zmluva_812019.pdf
Version: Zmluva o dielo č.01112019
161 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822019
Zmluva s poradovým číslom 822019
Zmluva_822019.pdf
Version: Zmluva o zneškodňovaní komunálnych odpadov na rok 2020
686 KB
195 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 832019
Zmluva s poradovým číslom 832019
Zmluva_832019.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2020/§10
233 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842019
Zmluva s poradovým číslom 842019
Zmluva_842019.pdf
Version: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
371 KB
255 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852019
Zmluva s poradovým číslom 852019
Zmluva_852019.pdf
Version: Zmluva o dielo
5.0 MB
247 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862019
Zmluva s poradovým číslom 862019
Zmluva_862019.pdf
Version: Zmluva o dielo
181 KB
155 Downloads
Detaily

Zmluvy 2018

Zmluva 012018
Zmluva 012018
Zmluva_012018.pdf
5.5 MB
178 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 012018
Zmluva s poradovým číslom 012018
Zmluva_012018(2).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie 6/BA/2017-MV SR
5.5 MB
235 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 022018
Zmluva s poradovým číslom 022018
Zmluva_022018.pdf
Version: Zámenná zmluva
354 KB
162 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 032018
Zmluva s poradovým číslom 032018
Zmluva_032018.pdf
Version: ve o zriadení spoločného stavebného úradu
248 KB
149 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 042018
Zmluva s poradovým číslom 042018
Zmluva_042018.pdf
Version: Zmluva o dielo
280 KB
104 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 052018
Zmluva s poradovým číslom 052018
Zmluva_052018.pdf
Version: Darovacia zmluva č.BA84/2-398/2017/0873084-Dz
1.3 MB
175 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 062018
Zmluva s poradovým číslom 062018
Zmluva_062018.pdf
Version: Dodatok č.3/2018 k Zmluve č. 111 005
375 KB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 072018
Zmluva s poradovým číslom 072018
Zmluva_072018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
222 KB
147 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 082018
Zmluva s poradovým číslom 082018
Zmluva_082018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
222 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 092018
Zmluva s poradovým číslom 092018
Zmluva_092018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
223 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102018
Zmluva s poradovým číslom 102018
Zmluva_102018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
223 KB
152 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112018
Zmluva s poradovým číslom 112018
Zmluva_112018.pdf
Version: Nájomná zmluva
302 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122018
Zmluva s poradovým číslom 122018
Zmluva_122018.pdf
Version: Nájomná zmluva
347 KB
179 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132018
348 KB
159 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142018
Zmluva s poradovým číslom 142018
Zmluva_142018.pdf
Version: Zmluva o dielo-projektová dokumentácia MŠ OS Šúr
280 KB
137 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018
Zmluva s poradovým číslom 152018
Zmluva_152018.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal
135 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaA
290 KB
88 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaB
348 KB
112 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152018 PrilohaC
454 KB
113 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018
Zmluva s poradovým číslom 162018
Zmluva_162018.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal
135 KB
118 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaA
290 KB
92 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaB
375 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162018 PrilohaC
454 KB
89 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018
Zmluva s poradovým číslom 172018
Zmluva_172018.pdf
Version: Zmluva o úvere č. 222/CC/18
389 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaA
290 KB
98 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaB
459 KB
99 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172018 PrilohaC
449 KB
105 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018
570 KB
178 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018 PrilohaA
290 KB
103 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182018 PrilohaB
375 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  182018 PrilohaC
454 KB
100 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192018
Zmluva s poradovým číslom 192018
Zmluva_192018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
388 KB
127 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202018
Zmluva s poradovým číslom 202018
Zmluva_202018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
495 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212018
Zmluva s poradovým číslom 212018
Zmluva_212018.pdf
Version: Darovacia zmluva
226 KB
147 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  222018
Zmluva s poradovým číslom 222018
Zmluva_222018.pdf
Version: Darovacia zmluva
227 KB
165 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232018
Zmluva s poradovým číslom 232018
Zmluva_232018.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo 155-2018
542 KB
151 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  242018
4.3 MB
125 Downloads
Detaily
Zmluva 242018
Zmluva 242018
Zmluva_242018.pdf
4.3 MB
175 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252018
Zmluva s poradovým číslom 252018
Zmluva_252018.pdf
Version: Zmluva o dielo 25/2018
736 KB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292018
Zmluva s poradovým číslom 292018
Zmluva_292018.pdf
Version: Darovacia zmluva
144 KB
279 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312018
Zmluva s poradovým číslom 312018
Zmluva_312018.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 22.06.2016
318 KB
162 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262018
Zmluva s poradovým číslom 262018
Zmluva_262018.pdf
Version: Nájomná zmluva č. 26/2018
797 KB
171 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018
Zmluva s poradovým číslom 272018
Zmluva_272018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 27/2018
357 KB
145 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 1
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 1
Zmluva_272018_priloha_1.pdf
3.5 MB
219 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 2
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 2
Zmluva_272018_priloha_2.pdf
79 KB
194 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 3
3.1 MB
244 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 4
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 4
Zmluva_272018_priloha_4.pdf
866 KB
238 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 5
Zmluva s poradovým číslom 272018 Priloha 5
Zmluva_272018_priloha_5.pdf
545 KB
109 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302018
Zmluva s poradovým číslom 302018
Zmluva_302018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
660 KB
331 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322018
Zmluva s poradovým číslom 322018
Zmluva_322018.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
3.6 MB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332018
297 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342018
Zmluva s poradovým číslom 342018
Zmluva_342018.pdf
Version: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
351 KB
126 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352018
Zmluva s poradovým číslom 352018
Zmluva_352018.pdf
Version: Zmluva o vystúpení
646 KB
274 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362018
Zmluva s poradovým číslom 362018
Zmluva_362018.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení vystúpenia skupiny REMIX
221 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372018
Zmluva s poradovým číslom 372018
Zmluva_372018.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
313 KB
157 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282018
Zmluva s poradovým číslom 282018
Zmluva_282018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 28/2018
2.5 MB
148 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382018
Zmluva s poradovým číslom 382018
Zmluva_382018.pdf
Version: Zmluva o zriadení a používaní klientskeho konta
151 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392018
Zmluva s poradovým číslom 392018
Zmluva_392018.pdf
Version: Hromadná licenčná zmluva
255 KB
101 Downloads
Detaily
Zmluva 402018
Zmluva 402018
Zmluva_402018.pdf
199 KB
100 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018
Zmluva s poradovým číslom 402018
Zmluva_402018(3).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
199 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha1
Zmluva 402018 Priloha1
Zmluva_402018_priloha1.pdf
546 KB
95 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 1
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 1
Zmluva_402018_priloha1(2).pdf
546 KB
104 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha2
Zmluva 402018 Priloha2
Zmluva_402018_priloha2.pdf
186 KB
104 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom  402018 Príloha 2
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 2
Zmluva_402018_priloha2(2).pdf
186 KB
104 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 3
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 3
Zmluva_402018_priloha3(3).pdf
131 KB
99 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha3
Zmluva 402018 Priloha3
Zmluva_402018_priloha3.pdf
131 KB
92 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 4
Zmluva s poradovým číslom 402018 Príloha 4
Zmluva_402018_priloha4(2).pdf
38 KB
107 Downloads
Detaily
Zmluva 402018 Priloha4
Zmluva 402018 Priloha4
Zmluva_402018_priloha4.pdf
38 KB
105 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412018
Zmluva s poradovým číslom 412018
Zmluva_412018.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.27/2018
832 KB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422018
Zmluva s poradovým číslom 422018
Zmluva_422018 .pdf
Version: Zmluva o dielo č. 20/6/2018
1.2 MB
228 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432018
Zmluva s poradovým číslom 432018
Zmluva_432018.pdf
Version: Zmluva o dielo č. Z18-013-0023
1.0 MB
120 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442018
Zmluva s poradovým číslom 442018
Zmluva_442018.pdf
Version: Zmluva o dielo 2606/2018
1.6 MB
126 Downloads
Detaily
Zmluva 452018
Zmluva 452018
Zmluva_452018.pdf
336 KB
167 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452018
Zmluva s poradovým číslom 452018
Zmluva_452018(2).pdf
Version: Zmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa
336 KB
175 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462018
Zmluva s poradovým číslom 462018
Zmluva_462018.pdf
Version: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
937 KB
551 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472018
Zmluva s poradovým číslom 472018
Zmluva_472018(2).pdf
Version: Darovacia zmluva
144 KB
223 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482018
Zmluva s poradovým číslom 482018
Zmluva_482018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001871
237 KB
127 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492018
Zmluva s poradovým číslom 492018
Zmluva_492018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001863
240 KB
155 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502018
Zmluva s poradovým číslom 502018
Zmluva_502018.pdf
Version: Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu, OM 4100001878
248 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512018
Zmluva s poradovým číslom 512018
Zmluva_512018.pdf
Version: Darovacia zmluva
146 KB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532018
Zmluva s poradovým číslom 532018
Zmluva_532018.pdf
Version: Zmluva o účet Komunal
135 KB
171 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532018 Príloha 1
Zmluva s poradovým číslom 532018 Príloha 1
Zmluva_532018_Priloha1.pdf
Version: Zmluva o účte Komunal príloha č.1
479 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552018
Zmluva s poradovým číslom 552018
Zmluva_552018.pdf
Version: Nájomná zmluva č.BA/2018/330/79
2.5 MB
214 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562018
Zmluva s poradovým číslom 562018
Zmluva_562018.pdf
Version: Nájomná zmluva č.01474/2018-PNZ-P40316/18.00
3.1 MB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým  číslom 572018
Zmluva s poradovým číslom 572018
Zmluva_572018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
2.1 MB
189 Downloads
Detaily
Zmluva s poradový číslom 582018
Zmluva s poradový číslom 582018
Zmluva_582018.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
142 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592018
Zmluva s poradovým číslom 592018
Zmluva_592018.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
140 KB
107 Downloads
Detaily
Zmluva 612018(2)
Zmluva 612018(2)
Zmluva_612018(2).pdf
390 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612018
390 KB
165 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622018
Zmluva s poradovým číslom 622018
Zmluva_622018(2).pdf
Version: Htomadná licenčná zmluva
164 KB
95 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602018
Zmluva s poradovým číslom 602018
Zmluva_602018.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.0 MB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632018
Zmluva s poradovým číslom 632018
Zmluva_632018.pdf
Version: Zmluva č. 128024 08U01
233 KB
148 Downloads
Detaily
Zmluva 642018
Zmluva 642018
Zmluva_642018.pdf
1.8 MB
151 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642018
Zmluva s poradovým číslom 642018
Zmluva_642018(2).pdf
Version: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1.8 MB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662018
Zmluva s poradovým číslom 662018
Zmluva_662018.pdf
Version: Zmluva o dodávke plynu
260 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva 672018
Zmluva 672018
Zmluva_672018.pdf
433 KB
138 Downloads
Detaily
Zmluva 672018(2)
Zmluva 672018(2)
Zmluva_672018(2).pdf
433 KB
102 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672018
434 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682018
Zmluva s poradovým číslom 682018
Zmluva_682018.pdf
Version: Zmluva o dielo 1007/2018
298 KB
118 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692018
Zmluva s poradovým číslom 692018
Zmluva_692018.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
324 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva 702018
Zmluva 702018
Zmluva_702018.pdf
308 KB
118 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 712018
Zmluva s poradovým číslom 712018
Zmluva_712018.pdf
Version: Dohoda o ukončení níjomnej zmluvy
279 KB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402018 Priloha 1 Aktualizacia
Zmluva s poradovým číslom 402018 Priloha 1 Aktualizacia
Zmluva_402018_priloha1_aktualizacia.pdf
Version: Príloha č.1
877 KB
108 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732018
Zmluva s poradovým číslom 732018
Zmluva_732018.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
373 KB
107 Downloads
Detaily
Zmluva 742018
Zmluva 742018
Zmluva_742018.pdf
301 KB
103 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742018
301 KB
99 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(2)
Zmluva 742018(2)
Zmluva_742018(2).pdf
301 KB
98 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(3)
Zmluva 742018(3)
Zmluva_742018(3).pdf
301 KB
109 Downloads
Detaily
Zmluva 742018(4)
Zmluva 742018(4)
Zmluva_742018(4).pdf
301 KB
107 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752018
Zmluva s poradovým číslom 752018
Zmluva_752018.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č.9127001608 v zmysle dodatku č.2
164 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva 762018
Zmluva 762018
Zmluva_762018.pdf
270 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772018
Zmluva s poradovým číslom 772018
Zmluva_772018.pdf
Version: Úplné znenie poisznej zmluvy č.8001386429 v zmysle dodatku č.3
369 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva 782018
Zmluva 782018
Zmluva_782018.pdf
287 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 792018
Zmluva s poradovým číslom 792018
Zmluva_792018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.8 MB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802018
Zmluva s poradovým číslom 802018
Zmluva_802018.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
328 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812018
Zmluva s poradovým číslom 812018
Zmluva_812018.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elktriny
1.7 MB
157 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822018
Zmluva s poradovým číslom 822018
Zmluva_822018.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2019/§10
235 KB
194 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 832018
Zmluva s poradovým číslom 832018
Zmluva_832018.pdf
Version: Nájomná zmluva
304 KB
138 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842018
Zmluva s poradovým číslom 842018
Zmluva_842018.pdf
Version: Kúpna zmluva č. Z201856239_Z
118 KB
172 Downloads
Detaily
Zmluva 852018
Zmluva 852018
Zmluva_852018.pdf
161 KB
136 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852018
Zmluva s poradovým číslom 852018
Zmluva_852018(2).pdf
Version: Zmluva o zneškodňovaní a skládkovaní
161 KB
91 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862018
Zmluva s poradovým číslom 862018
Zmluva_862018.pdf
Version: Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127001608 v zmysle dodatku č.3
179 KB
139 Downloads
Detaily

Zmluvy 2017

Zmluva 662017
Zmluva 662017
Zmluva_662017.pdf
271 KB
157 Downloads
Detaily
Zmluva 642017
Zmluva 642017
Zmluva_642017.pdf
271 KB
210 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662017
Zmluva s poradovým číslom 662017
Zmluva_662017(2).pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
282 KB
263 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652017
Zmluva s poradovým číslom 652017
Zmluva_652017.pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
290 KB
274 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642017
Zmluva s poradovým číslom 642017
Zmluva_642017(2).pdf
Version: Protokol o zverejení majetku do správy rozpočtovej organizácii
300 KB
212 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632017
Zmluva s poradovým číslom 632017
Zmluva_632017.pdf
Version: Návrh poitsnej zmluvy PZP
185 KB
161 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622017
Zmluva s poradovým číslom 622017
Zmluva_622017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
348 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612017
Zmluva s poradovým číslom 612017
Zmluva_612017.pdf
Version: Zamestnávateľská zmluva
366 KB
169 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602017
Zmluva s poradovým číslom 602017
Zmluva_602017.pdf
Version: Kúpna zmluva č.3820
288 KB
162 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592017
Zmluva s poradovým číslom 592017
Zmluva_592017.pdf
Version: Zmluva o dielo
235 KB
220 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582017
Zmluva s poradovým číslom 582017
Zmluva_582017.pdf
Version: Zmluva o pripojení odberného miesta
799 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572017
Zmluva s poradovým číslom 572017
Zmluva_572017.pdf
Version: Kúpna zmluva
121 KB
186 Downloads
Detaily
Zmluva 522017(3)
Zmluva 522017(3)
Zmluva_522017(3).pdf
258 KB
108 Downloads
Detaily
Zmluva 522017(2)
Zmluva 522017(2)
Zmluva_522017(2).pdf
258 KB
211 Downloads
Detaily
Zmluva 522017
Zmluva 522017
Zmluva_522017.pdf
258 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562017
Zmluva s poradovým číslom 562017
Zmluva_5620177.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2018/§10
226 KB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552017
Zmluva s poradovým číslom 552017
Zmluva_552017.pdf
Version: Nájomná zmluva
130 KB
126 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542017
Zmluva s poradovým číslom 542017
Zmluva_542017.pdf
Version: Nájomná zmluva
162 KB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532017
629 KB
199 Downloads
Detaily
Zmluva 512017
Zmluva 512017
Zmluva_512017.pdf
258 KB
131 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522017
Zmluva s poradovým číslom 522017
Zmluva_522017(4).pdf
Version: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
258 KB
160 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512017
Zmluva s poradovým číslom 512017
Zmluva_ 512017.pdf
Version: Zmluva o vykonávaní a správe záloh
251 KB
221 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502017
Zmluva s poradovým číslom 502017
Zmluva_502017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.č. Z18-013-0068
4.0 MB
209 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492017
Zmluva s poradovým číslom 492017
Zmluva_492017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
435 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva zrušenie vecného bremena
Zmluva zrušenie vecného bremena
Zmluva_zrusenie_vec_bremena.pdf
243 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482017
Zmluva s poradovým číslom 482017
Zmluva_482017.pdf
Version: Dodatok č.1 k k zmluve o dielo č.01/01/2017
257 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472017
Zmluva s poradovým číslom 472017
Zmluva_472017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
150 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462017
Zmluva s poradovým číslom 462017
Zmluva_462017.pdf
Version: Zmluva o dielo
312 KB
148 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452017
Zmluva s poradovým číslom 452017
Zmluva_452017.pdf
Version: Zmluva č.123168 08U02 o posyktnutí podpory
5.1 MB
258 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442017
Zmluva s poradovým číslom 442017
Zmluva_442017.pdf
Version: Zmluva o hudobnej produkcii
139 KB
139 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432017
Zmluva s poradovým číslom 432017
Zmluva_432017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
309 KB
155 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422017
Zmluva s poradovým číslom 422017
Zmluva_422017.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.7 MB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 412017
Zmluva s poradovým číslom 412017
Zmluva 412017.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
326 KB
164 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 392017
Zmluva s poradovým číslom 392017
Zmluva 392017.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 12/2017
287 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402017
Zmluva s poradovým číslom 402017
Zmluva 402017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
169 KB
167 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382017
Zmluva s poradovým číslom 382017
Zmluva 382017.pdf
Version: Zmluva o dielo 12/2017
273 KB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372017
Zmluva s poradovým číslom 372017
Zmluva 372017.pdf
Version: Dohoda o započítaní pohľadávok
467 KB
783 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362017
Zmluva s poradovým číslom 362017
Zmluva 362017.pdf
Version: Zmluva o dielo 01/2017
1.2 MB
186 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352017
Zmluva s poradovým číslom 352017
Zmluva 352017.pdf
Version: Zmluva o reklame
144 KB
121 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342017
Zmluva s poradovým číslom 342017
Zmluva 342017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.Z18-013-0043
1.3 MB
237 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332017
Zmluva s poradovým číslom 332017
Zmluva 332017.pdf
Version: Zmluva 121546 08UO1
7.6 MB
221 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322017
Zmluva s poradovým číslom 322017
Zmluva 322017.pdf
Version: Zmluva o nájme nebytových priestorov
294 KB
231 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312017
Zmluva s poradovým číslom 312017
Zmluva 312017.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.4 MB
269 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302017
Zmluva s poradovým číslom 302017
Zmluva 302017.pdf
Version: Zmluva o dielo
204 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292017
Zmluva s poradovým číslom 292017
Zmluva 292017.pdf
Version: Zmluva o dielo
295 KB
179 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282017
Zmluva s poradovým číslom 282017
Zmluva 282017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
161 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272017
Zmluva s poradovým číslom 272017
Zmluva 272017.pdf
Version: Zmluva o dielo 25/5/2017R
911 KB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262017
Zmluva s poradovým číslom 262017
Zmluva 262017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní služieb
240 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252017
Zmluva s poradovým číslom 252017
Zmluva 252017.pdf
Version: Zmluva o dielo
151 KB
144 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242017
Zmluva s poradovým číslom 242017
Zmluva 242017.pdf
Version: Zmluva o dielo
150 KB
152 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232017
Zmluva s poradovým číslom 232017
Zmluva 232017.pdf
Version: Zmluva o dielo 01-03/2017
209 KB
137 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222017
Zmluva s poradovým číslom 222017
Zmluva 222017.pdf
Version: Zmluva o dielo 608-2017
481 KB
165 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212017
Zmluva s poradovým číslom 212017
Zmluva 212017.pdf
Version: Zmluva o výkone stavebného dozoru
169 KB
140 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202017
Zmluva s poradovým číslom 202017
Zmluva 202017.pdf
Version: Zmluva o dielo - 01/04/2017
1.9 MB
175 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192017
Zmluva s poradovým číslom 192017
Zmluva 192017.pdf
Version: Zmluva o dielo č.1/2017
411 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182017
Zmluva s poradovým číslom 182017
Zmluva_182017.pdf
Version: Kúpna zmluva
88 KB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172017
Zmluva s poradovým číslom 172017
Zmluva 172017.pdf
Version: Zmluva č. 510 o prenájme poľnohosp. pozemkov
171 KB
172 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162017
Zmluva s poradovým číslom 162017
Zmluva 162017.pdf
Version: Zmluva o dielo č. O/25/2017
297 KB
139 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152017
Zmluva s poradovým číslom 152017
Zmluva 152017.pdf
Version: Zmluva č.4/BA/2017 o poskytnutí dotácie
490 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142017
Zmluva s poradovým číslom 142017
Zmluva 142017(2).pdf
Version: Rámcová zmluva 2933/17
1.4 MB
209 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122017
Zmluva s poradovým číslom 122017
Zmluva 122017.pdf
Version: Zmluva o dielo
474 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112017
Zmluva s poradovým číslom 112017
Zmluva 112017.pdf
Version: Dodatok č.2/2017 k Zmluve 111 005
412 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132017
Zmluva s poradovým číslom 132017
Zmluva 132017.pdf
Version: Zmluva o reklame
145 KB
225 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102017
Zmluva s poradovým číslom 102017
Zmluva 102017.pdf
Version: Zmluva č. 2/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
158 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92017
Zmluva s poradovým číslom 92017
Zmluva 92017.pdf
Version: Zmluva č. 1/2017 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
156 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82017
Zmluva s poradovým číslom 82017
Zmluva 82017(2).pdf
Version: Zmulva č. 3/2017 o poskytnutí dotácií
157 KB
115 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72017
Zmluva s poradovým číslom 72017
Zmluva 72017(2).pdf
Version: Zmuva č.4/2017 o poskytnutí dotácií
158 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva 82017
Zmluva 82017
Zmluva 82017.pdf
157 KB
104 Downloads
Detaily
Zmluva 72017
Zmluva 72017
Zmluva 72017.pdf
158 KB
104 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62017
Zmluva s poradovým číslom 62017
Zmluva 62017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb
360 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52017
Zmluva s poradovým číslom 52017
Zmluva 52017.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1.0 MB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 42017
Zmluva s poradovým číslom 42017
Zmluva 42017.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zm,luve č.111005
418 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32017
Zmluva s poradovým číslom 32017
Zmluva 32017.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
284 KB
198 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22017
Zmluva s poradovým číslom 22017
Zmluva_22017.pdf
Version: Zmluva o založení združenia obcí
197 KB
268 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 12017
Zmluva s poradovým číslom 12017
Zmluva 12017.pdf
Version: Zmluva o správe infromačných a komunikačných technológií
269 KB
258 Downloads
Detaily

Zmluvy 2016

Icon of Zmluvy 2016 Zmluvy 2016 90 files

Zmluva s poradovým číslom 12016
Zmluva s poradovým číslom 12016
Zmluva 12016.pdf
Version: Memorandum o vzájomnej spolupráci - prístavba ZŠ
672 KB
123 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 22016
Zmluva s poradovým číslom 22016
Zmluva 22016.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
627 KB
143 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 32016
Zmluva s poradovým číslom 32016
Zmluva 32016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.8 MB
174 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým čislom 42016
Zmluva s poradovým čislom 42016
Zmluva42016.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.4 MB
219 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 52016
Zmluva s poradovým číslom 52016
Zmluva 52016.pdf
Version: Kúpna zmluva č. Z20162195-Z
63 KB
181 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 62016
Zmluva s poradovým číslom 62016
Zmluva 62016.pdf
Version: Zmluva o dielo - telefónna ústredňa
1.8 MB
172 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 72016
Zmluva s poradovým číslom 72016
Zmluva 72016.pdf
Version: Zmluva č.1/2016 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
422 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 82016
Zmluva s poradovým číslom 82016
Zmluva 82016.pdf
Version: Zámenná zmluva
1.1 MB
179 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 92016
Zmluva s poradovým číslom 92016
Zmluva 92016.pdf
Version: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia telocvičňa
921 KB
187 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102016
Zmluva s poradovým číslom 102016
Zmluva 102016.pdf
Version: Poistná zmluva - majetok
2.5 MB
152 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112016
Zmluva s poradovým číslom 112016
Zmluva 112016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
539 KB
108 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122016
Zmluva s poradovým číslom 122016
Zmluva 122016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
523 KB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132016
Zmluva s poradovým číslom 132016
Zmluva 132016.pdf
Version: Dohoda číslo 6/2016 §54 - ŠnZ/BSK
3.9 MB
193 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142016
Zmluva s poradovým číslom 142016
Zmluva 142016.pdf
Version: Rozšírenie detského ihriska MŠ
1.6 MB
126 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152016
Zmluva s poradovým číslom 152016
Zmluva 152016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutím dotácie
470 KB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162016
Zmluva s poradovým číslom 162016
Zmluva 162016.pdf
Version: Výška odmeny za vykonávanie verejného prenosu
955 KB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172016
Zmluva s poradovým číslom 172016
Zmluva 172016.pdf
Version: Dodatok č. 1 k zmluve č.111 005
1.0 MB
170 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182016
Zmluva s poradovým číslom 182016
Zmluva 182016.pdf
Version: Zmluva o dielo 80416 - parkovisko OÚ
1.9 MB
193 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192016
Zmluva s poradovým číslom 192016
Zmluva 192016.pdf
Version: Kúpna zmluva - pozemky
737 KB
236 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202016
Zmluva s poradovým číslom 202016
Zmluva 202016.pdf
Version: Zmluva o správe informačných a komunikačných technológií
2.1 MB
195 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212016
Zmluva s poradovým číslom 212016
Zmluva 212016.pdf
Version: Rámcová zmluva na verejné obstarávanie
1.8 MB
138 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222016
Zmluva s poradovým číslom 222016
Zmluva 222016.pdf
Version: Poistná zmluva - všeobecná zodpovednosť
1.5 MB
214 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým  číslom 232016
Zmluva s poradovým číslom 232016
Zmluva 232016.pdf
Version: Zmluva o dielo
1.4 MB
201 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242016
Zmluva s poradovým číslom 242016
Zmluva 242016.pdf
Version: Dohoda číslo 24/§52a/2016/ŠR
3.4 MB
180 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252016
Zmluva s poradovým číslom 252016
Zmluva 252016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
376 KB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 262016
Zmluva s poradovým číslom 262016
Zmluva 262016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
374 KB
140 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272016
Zmluva s poradovým číslom 272016
Zmluva 272016.pdf
Version: Zmluva - hudobná produkcia
371 KB
137 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282016
Zmluva s poradovým číslom 282016
Zmluva 282016.pdf
Version: Poistná zmluva § 52a
793 KB
110 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292016
Zmluva s poradovým číslom 292016
Zmluva 292016(2).pdf
Version: vecného práva - predkupného práva
298 KB
147 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302016
Zmluva s poradovým číslom 302016
Zmluva 302016.pdf
Version: Zmluva o dielo
810 KB
173 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312016
Zmluva s poradovým číslom 312016
Zmluva 312016.pdf
Version: Zmluva o dielo 80416 - parkovisko OÚ
1.8 MB
127 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322016
Zmluva s poradovým číslom 322016
Zmluva 322016.pdf
Version: Prístavba Materskej školy Slovenský Grob
7.8 MB
178 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332016
Zmluva s poradovým číslom 332016
Zmluva 332016.pdf
Version: Zmluva o dielo - prístavba Základnej školy Slovenský Grob
7.1 MB
197 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342016
Zmluva s poradovým číslom 342016
Zmluva 342016.pdf
Version: Licenčná zmluva
2.3 MB
181 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352016
Zmluva s poradovým číslom 352016
Zmluva 352016.pdf
Version: Poistná zmluva - zmena
1.1 MB
156 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362016
Zmluva s poradovým číslom 362016
Zmluva 362016.pdf
Version: Dohoda číslo 26/2016 §54 - ŠnZ/BSK
4.0 MB
191 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372016
Zmluva s poradovým číslom 372016
Zmluva 372016.pdf
Version: Zmluva o servisnej službe- bezpečnostný koberec
504 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 382016
Zmluva s poradovým číslom 382016
Zmluva 382016.pdf
Version: Zmluva o umeleckom vystúpení
145 KB
121 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovym cislom 392016
Zmluva s poradovym cislom 392016
Zmluva 392016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.27/05/16R
3.5 MB
207 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 402016
Zmluva s poradovým číslom 402016
Zmluva 402016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
562 KB
114 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovýn číslom 412016
Zmluva s poradovýn číslom 412016
Zmluva 412016.pdf
Version: Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
460 KB
106 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 422016
Zmluva s poradovým číslom 422016
Zmluva 422016.pdf
Version: Zmluva o dielo
853 KB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 442016
Zmluva s poradovým číslom 442016
Zmluva 442016(2).pdf
Version: Zmluva o zab.systému združ.nakladania s odpadom
1.1 MB
137 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 432016
Zmluva s poradovým číslom 432016
Zmluva 432016.pdf
Version: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
391 KB
152 Downloads
Detaily
Zmluva 442016
Zmluva 442016
Zmluva 442016.pdf
1.3 MB
171 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 452016
Zmluva s poradovým číslom 452016
Zmluva 452016.pdf
Version: Návrh poistnej zmluvy Škoda Octavia PZP
502 KB
139 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 462016
Zmluva s poradovým číslom 462016
Zmluva 462016(4).pdf
Version: Zmluva o zabezp.odborného výkonu prevádzky ver.kanalizácie
1.1 MB
159 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 472016
Zmluva s poradovým číslom 472016
Zmluva 472016.pdf
Version: Dodatok č.1 k výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-052
243 KB
134 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 482016
Zmluva s poradovým číslom 482016
Zmluva 482016.pdf
Version: Zámenná zmluva - pozemky
290 KB
150 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 492016
Zmluva s poradovým číslom 492016
Zmluva 492016.pdf
Version: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
198 KB
115 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 502016
Zmluva s poradovým číslom 502016
Zmluva 502016.pdf
Version: Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 05.10.2015
147 KB
181 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 512016
Zmluva s poradovým číslom 512016
Zmluva 512016.pdf
Version: Zmluva o spolupráci a propagácii
561 KB
159 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 522016
Zmluva s poradovým číslom 522016
Zmluva 522016(4).pdf
Version: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
1.9 MB
252 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 532016
Zmluva s poradovým číslom 532016
Zmluva 532016.pdf
Version: Zmluva č.115342 08U01 o poskytnutí podpory
7.0 MB
255 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 542016
Zmluva s poradovým číslom 542016
Zmluva 542016.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
1.5 MB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 552016
Zmluva s poradovým číslom 552016
Zmluva 552016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve č.111 005
682 KB
166 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 562016
Zmluva s poradovým číslom 562016
Zmluva 562016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059001
1.1 MB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 572016
Zmluva s poradovým číslom 572016
Zmluva 572016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059001
1.1 MB
153 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 582016
Zmluva s poradovým číslom 582016
Zmluva 582016.pdf
Version: Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 9100059003
1.1 MB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 592016
Zmluva s poradovým číslom 592016
Zmluva 592016.pdf
Version: Zmluva o využívaní elektronických služieb P-00360507300
530 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 602016
Zmluva s poradovým číslom 602016
Zmluva 602016.pdf
Version: Poistná zmluva č.9127001608
629 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 612016
Zmluva s poradovým číslom 612016
Zmluva 612016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
208 KB
406 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 622016
Zmluva s poradovým číslom 622016
Zmluva 622016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
208 KB
192 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 632016
Zmluva s poradovým číslom 632016
Zmluva 632016.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba ZŠ
146 KB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 642016
Zmluva s poradovým číslom 642016
Zmluva 642016.pdf
Version: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba MŠ
146 KB
113 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 652016
Zmluva s poradovým číslom 652016
Zmluva 652016.pdf
Version: Zmluva o pripojení k IS DEUS
2.2 MB
156 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 662016
Zmluva s poradovým číslom 662016
Zmluva 662016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.Z17-013-0067
1.7 MB
192 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 672016
Zmluva s poradovým číslom 672016
Zmluva 672016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
1.0 MB
172 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 682016
Zmluva s poradovým číslom 682016
Zmluva 682016.pdf
Version: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia Dom smútku
318 KB
116 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 692016
Zmluva s poradovým číslom 692016
Zmluva 692016.pdf
Version: Kúpna zmluva
110 KB
285 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 702016
Zmluva s poradovým číslom 702016
Zmluva 702016.pdf
Version: Zmluva o dielo číslo 5/2016
324 KB
119 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 712016
Zmluva s poradovým číslom 712016
Zmluva 712016.pdf
Version: Dodatok Ponuka E.Benefit
1.4 MB
132 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 722016
Zmluva s poradovým číslom 722016
Zmluva 722016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba MŠ
146 KB
90 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 732016
Zmluva s poradovým číslom 732016
Zmluva 732016.pdf
Version: Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2016 Prístavba ZŠ
146 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 742016
Zmluva s poradovým číslom 742016
Zmluva 742016.pdf
Version: Zmluva o dielo č.1/2016
238 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 752016
Zmluva s poradovým číslom 752016
Zmluva 752016(2).pdf
Version: Povolenie 373/2016/PSE-OCRP
206 KB
170 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 762016
Zmluva s poradovým číslom 762016
Zmluva 762016.pdf
Version: Zmluva o umeleckom vystúpení
288 KB
166 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 772016
Zmluva s poradovým číslom 772016
Zmluva 772016.pdf
Version: Zmluva o zriadení vecného bremena
209 KB
176 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 782016
Zmluva s poradovým číslom 782016
Zmluva 782016.pdf
Version: Zmluva o pripojení
789 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 792016
Zmluva s poradovým číslom 792016
Zmluva 792016.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.4 MB
146 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 802016
Zmluva s poradovým číslom 802016
Zmluva 802016.pdf
Version: Zámenná zmluva
253 KB
152 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 812016
Zmluva s poradovým číslom 812016
Zmluva 812016.pdf
Version: Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena
199 KB
322 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 822016
Zmluva s poradovým číslom 822016
Zmluva 822016.pdf
Version: Kúpna zmluva
1.1 MB
186 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovýmj číslom 832016
Zmluva s poradovýmj číslom 832016
Zmluva 832016.pdf
Version: Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi
203 KB
216 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 842016
Zmluva s poradovým číslom 842016
Zmluva 842016.pdf
Version: Dohoda č.28/§50k/NS/2016
2.6 MB
181 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 852016
Zmluva s poradovým číslom 852016
Zmluva 852016.pdf
Version: Zmluva o dielo 131216 - Prístavba MŠ - kanalizačná prípojka
390 KB
141 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 862016
Zmluva s poradovým číslom 862016
Zmluva 862016.pdf
Version: Dohoda č.10/PK/2017/§10
1.1 MB
115 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 872016
Zmluva s poradovým číslom 872016
Zmluva 872016.pdf
Version: Kúpna zmluva
135 KB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 882016
Zmluva s poradovým číslom 882016
Zmluva 882016.pdf
Version: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1.4 MB
165 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 892016
Zmluva s poradovým číslom 892016
Dodatok č. 2.pdf
Version: Dodatok č. 2
141 KB
92 Downloads
Detaily

Zmluvy 2015

Zmluva s poradovým číslom 012015
Zmluva s poradovým číslom 012015
Zmluva012015.pdf
Version: Prístavba MŠ v Slovenskom Grobe
797 KB
122 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 022015
Zmluva s poradovým číslom 022015
zmluva022015.pdf
Version: Telefónne služby
479 KB
159 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 032015
Zmluva s poradovým číslom 032015
zmluva032015.pdf
Version: Odmena za reklamu
183 KB
124 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 042015 - Dohoda
Zmluva s poradovým číslom 042015 - Dohoda
Zmluva042015.pdf
Version: Ukončenie zmluvy o poskyt. soc. služieb
235 KB
162 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 052015
Zmluva s poradovým číslom 052015
Zmluva052015.pdf
Version: Poskytovanie verejných služieb, dodatok
1.4 MB
161 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 062015
Zmluva s poradovým číslom 062015
zmluva062015.pdf
Version: Dotácia OŠK
487 KB
143 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 072015
Zmluva s poradovým číslom 072015
Zmluva Galovič.pdf
Version: Zmluva o dielo - strecha DK
996 KB
105 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 082015
Zmluva s poradovým číslom 082015
zmluva82015.pdf
Version: Nová web stránka obce
2.0 MB
114 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 092015
Zmluva s poradovým číslom 092015
Zmluva 92015.pdf
Version: Dopravné značenie Poštová ulica
1.3 MB
174 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 102015
Zmluva s poradovým číslom 102015
Zmluva o výpožičke.pdf
Version: Zmluva o výpožičke počítačovej techniky - matričný úrad
898 KB
127 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 112015
Zmluva s poradovým číslom 112015
Dodatok č.1.pdf
Version: Dodatok č.1, v súvislosti s VZN 1/2015
300 KB
149 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 122015
Zmluva s poradovým číslom 122015
Zmluva 122015.pdf
Version: Zmluva o dielo č. 1/2015
1.4 MB
188 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 132015
Zmluva s poradovým číslom 132015
Dodatok Galovič.pdf
Version: Dodatok k zmluve o dielo z 05.03.2015
261 KB
156 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 142015
Zmluva s poradovým číslom 142015
Zmluva 142015.pdf
Version: Zmluva o dielo č.81203, spevnené plochy a melioračné úpravy
2.8 MB
125 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 152015
Zmluva s poradovým číslom 152015
zmluva 152015.pdf
Version: Vystúpenie na stavaní mája 2015
258 KB
111 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 162015
Zmluva s poradovým číslom 162015
Zmluva 162015(2).pdf
Version: Darovacia zmluva - škoda FABIA
1.0 MB
136 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 172015
Zmluva s poradovým číslom 172015
Zmluva 172015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie ,,Hodové slávnosti na Jána,,
1.3 MB
133 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 182015
Zmluva s poradovým číslom 182015
Zmluva 182015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie na Hodové slávnosti na Jána
2.3 MB
142 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 192015
Zmluva s poradovým číslom 192015
zmluva 192015.pdf
Version: PZP na prívesný vozík
847 KB
149 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 202015
Zmluva s poradovým číslom 202015
zmluva 202015.pdf
Version: PZP na Škoda FABIA
852 KB
187 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 212015
Zmluva s poradovým číslom 212015
Zmluva 212015.pdf
Version: Kúpna zmluva na pozemok
495 KB
148 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 222015
Zmluva s poradovým číslom 222015
Zmluva 222015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
350 KB
171 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 232015
Zmluva s poradovým číslom 232015
Zmluva 232015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
282 KB
130 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 242015
Zmluva s poradovým číslom 242015
Zmluva 242015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
256 KB
137 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 252015
Zmluva s poradovým číslom 252015
Zmluva 252015.pdf
Version: Kúpna zmluva a dohoda o zrušení predkupného práva
678 KB
100 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 26015
Zmluva s poradovým číslom 26015
Zmluva 262015(2).pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
251 KB
117 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 272015
Zmluva s poradovým číslom 272015
Zmluva 272015.pdf
Version: Darovacia zmluva - peňažný dar na ,,Hodové slávnosti na Jána,,
383 KB
205 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 282015
Zmluva s poradovým číslom 282015
Zmluva 282015.pdf
Version: Kúpna zmluva
53 KB
128 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 292015
Zmluva s poradovým číslom 292015
Zmluva 292015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.5/2011
398 KB
106 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 302015
Zmluva s poradovým číslom 302015
Zmluva 302015.pdf
Version: Mandátna zmluva - verejné ostarávanie
1.4 MB
135 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 312015
Zmluva s poradovým číslom 312015
Zmluva 312015.pdf
Version: Zmluva o dielo
734 KB
151 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 322015
Zmluva s poradovým číslom 322015
Zmluva 322015.pdf
Version: Kúpna zmluva Škoda Felicia PK001AK
472 KB
120 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 332015
Zmluva s poradovým číslom 332015
Zmluva 332015.pdf
Version: PZP Dacia Logan
624 KB
169 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 342015
Zmluva s poradovým číslom 342015
Zmluva 342015.pdf
Version: Havarijné poistenie Dacia Logan
998 KB
260 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 352015
Zmluva s poradovým číslom 352015
Zmluva 352015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie
2.7 MB
166 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 362015
Zmluva s poradovým číslom 362015
Zmluva 362015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/BA/2015 - kamerový systém
3.1 MB
159 Downloads
Detaily
Zmluva s poradovým číslom 372015
Zmluva s poradovým číslom 372015
Zmluva 372015.pdf
Version: Zmluva o poskytnutí dotácie Naša škôlka - náš kraj
1.8 MB
139 Downloads
Detaily