Kultúrne pamiatky

Najstaršou stavbou je kostol z roku 1635 zasvätený narodeniu sv. Jána Krstiteľa, patróna obce. V rím.kat. kostole sv. Jána Krstiteľa sú 3 zvony. Veľký má nápis: “Ku cti sv. Jána Krstiteľa z Láskavej obety farníkov Slovenský Grob 1926. Sleto od Richarda Herolda v Chomutove.” Je tu taktiež reliéf sv. Jána Krstiteľa. Na strednom zvone je nápis: Sv. Mikulášu biskupe oroduj za nás. “Uléto u Richarda Herolda v Chomútove. Z láskavej obety farníkov Slovenský Grob 1926.” Na malom zvone je zasa nápis: “Sléto od Richarda Herolda v Chomutove. Ku cti sv. Jozefa dali mňa uliať Jozef Škríp a jeho manželka Alžbeta rod. Šefčík aj s familiou 1922”.Najatraktívnejšou stavbou však je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1790. Nachádza sa na tichom okraji obce, obklopená radom stromov. Povráva sa že istý grobský gazda v týchto miestach vyoral sochu Sedembolestnej Panny Márie. V polovici augusta, už po niekoľko storočí, sem smerujú domáci a cezpoľní veriaci na hojne navštevovanú púť.
Vo veži kaplnky Sedembolestnej Panny Márie sa nachádza jeden zvon. Je na ňom nápis: “A.1750 Fusam 1723 Incendio Solutam Refvid Me. /Tyr./ Navie Carolum Filigrader. Sue Parocho Michale Hajósi Expensis Egere Tóth Grabiensis.” V preklade: “Uliali ma v roku 1723 v dôsledku požiaru v roku 1750 som sa roztopil, prelial ma Karol Filgrader v čase keď farárom bol Michal Hajösi z peňazí obetabej obce Slovenský Grob:” Na zvone je reliéf sv. Kríža.V strede obce sa nachádza prekrásna kaplnka z obdobia baroka. V kaplnke sv. Anny je iba jeden zvon s letopočtom 1921 a priemerom asi 40 cm.Pri kostole sa nachádza pomník z roku 1932 venovaný pamiatke gróbskych rodákov padlých v 1. svetovej vojne.


Rímskokatolícky kostol
sv. Jána Krstiteľa
z r. 1635
Klasicistická kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie
z r. 1790
 Baroková kaplnka
sv. Anny z r. 1756