Úzmené plány

Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87.jpg
5 KB
1176 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
496 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
459 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce zmeny a doplnky 2.pdf
4.4 MB
854 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce zmeny a doplnky 1.pdf
1.8 MB
729 Downloads
Detaily
Územný plán obce -zmeny a doplnky č.4/2012
5.4 MB
1204 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, tabuľky)
1.3 MB
674 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, text)
709 KB
376 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Požiadavky na použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
5.4 MB
764 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Regulatívy
503 KB
424 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Energetika
4.8 MB
455 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Vodné hospodárstvo
4.7 MB
461 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - zmeny a doplnky - zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu
177 KB
359 Downloads
Detaily