Úzmené plány

Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87.jpg
5 KB
410 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
170 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
156 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce zmeny a doplnky 2.pdf
4.4 MB
259 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce zmeny a doplnky 1.pdf
1.8 MB
259 Downloads
Detaily
Územný plán obce -zmeny a doplnky č.4/2012
5.4 MB
362 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, tabuľky)
1.3 MB
278 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, text)
709 KB
139 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Požiadavky na použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
5.4 MB
253 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Regulatívy
503 KB
143 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Energetika
4.8 MB
188 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Vodné hospodárstvo
4.7 MB
138 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - zmeny a doplnky - zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu
177 KB
149 Downloads
Detaily