Úzmené plány

Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87.jpg
5 KB
503 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
204 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
184 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce zmeny a doplnky 2.pdf
4.4 MB
333 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce zmeny a doplnky 1.pdf
1.8 MB
316 Downloads
Detaily
Územný plán obce -zmeny a doplnky č.4/2012
5.4 MB
454 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, tabuľky)
1.3 MB
315 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, text)
709 KB
158 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Požiadavky na použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
5.4 MB
306 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Regulatívy
503 KB
162 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Energetika
4.8 MB
220 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Vodné hospodárstvo
4.7 MB
167 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - zmeny a doplnky - zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu
177 KB
168 Downloads
Detaily