Úzmené plány

Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87.jpg
5 KB
758 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
304 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
303 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce zmeny a doplnky 2.pdf
4.4 MB
500 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce zmeny a doplnky 1.pdf
1.8 MB
435 Downloads
Detaily
Územný plán obce -zmeny a doplnky č.4/2012
5.4 MB
705 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, tabuľky)
1.3 MB
450 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, text)
709 KB
223 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Požiadavky na použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
5.4 MB
464 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Regulatívy
503 KB
248 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Energetika
4.8 MB
306 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Vodné hospodárstvo
4.7 MB
254 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - zmeny a doplnky - zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu
177 KB
233 Downloads
Detaily