Úzmené plány

Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87
Slovensky Grob-VPPF-300-120x87-120x87.jpg
5 KB
282 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-energetika-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
100 Downloads
Detaily
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86
Slovensky Grob-VTV-VH-300-120x86-120x86.jpg
4 KB
100 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce Slovenský Grob - Zmeny a doplnky 2
ÚP obce zmeny a doplnky 2.pdf
4.4 MB
175 Downloads
Detaily
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce Slovenský Grob -Zmeny a doplnky 1
ÚP obce zmeny a doplnky 1.pdf
1.8 MB
175 Downloads
Detaily
Územný plán obce -zmeny a doplnky č.4/2012
5.4 MB
250 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, tabuľky)
1.3 MB
167 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob (návrh, text)
709 KB
94 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Požiadavky na použitie PPF na nepoľnohospodárske účely
5.4 MB
172 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Regulatívy
503 KB
99 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Energetika
4.8 MB
129 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - Technická infraštruktúra - Vodné hospodárstvo
4.7 MB
84 Downloads
Detaily
Územný plán obce Slovenský Grob - zmeny a doplnky - zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu
177 KB
98 Downloads
Detaily