OBECNÝ  ÚRAD   SLOVENSKÝ GROB

STAVEBNÝ  ÚRAD

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Na základe uznesenia č. 7 I/OZ/2020 bolo zriadené pracovisko Stavebného úradu Obce Slovenský Grob v Dome kultúry Slovenský Grob, Chorvátska 54, 900 26 Slovenský Grob, vchod na Stavebný úrad je od Ružovej ulice.

Mobil: 0903 566 505
obec@slovensky-grob.sk
stavebnyurad@slovensky-grob.sk

ÚRADNÉ  HODINY

pondelok 8:00 – 17,oo hod., prestávka 12:00-13:00
utorok nestránkový deň
streda 8:00 – 16:00 hod., prestávka 12:00-13:00
štvrtok nestránkový deň
piatok 8:00 – 13:00 hod 

Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali stránkové a nestránkové dni. 

Referent stavebného úradu : Ing. Miroslava Vachová
tel. kontakt:   0903 566 505
email: miroslava.vachova@slovensky-grob.sk

Poplatky za podania sa naďalej platia v pokladni Obecného úradu Slovenský Grob.

ORIENTAČNÝ POSTUP PRE OBČANOV

Podanie žiadosti:        žiadosti na úseku stavebnej správy  sa podávajú v podateľni na Stavebnom úrade.  Žiadosť je možné podať aj poštou.

Obsah žiadosti:          tlačivá k žiadosti s poučením  občan obdrží v podateľni obecného úradu a taktiež sú zverejnené na stránke obce www.slovensky-grob.sk v záložke Žiadosti a tlačivá.

Správne poplatky:     podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch  v znení neskorších zmien sa uhrádzajú pred podaním žiadosti na stavebný úrad v hotovosti  v pokladni Obecného úradu Slovenský Grob, osobne, na žiadosti sa vyznačí dátum zaplatenia poplatku a výška poplatku alebo na účet SK9302000000000003227112, ŠS 1111, doplňujúci údaj : meno a priezvisko stavebníka.

 Sumy správnych poplatkov nájdete v časti:  Žiadosti a tlačivá – Stavebný úrad