Zdravotné stredisko

z_stredisko

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA + INTERNÁ AMBULANCIA

MUDr. Ján GRŇA

SESTRA: Monika Havierniková

Pondelok: 12:00 – 18:00  

12:00 – 13:15     Administratívne práce
13:15 – 17:00     Ordinácie, vydávanie receptov
17.00 – 18:00    Prednostné poskyt. zdravot. starostlivosti
po predchádzajúcej dohode s lekárom
18:00 – 19:00    Ordinácie, vydávanie receptov

 Utorok:      7:00 – 14:00

7:00 – 13:00   Ordinácie, vydávanie receptov
8:00 – 9:00     Odbery biologického materiálu
13:00 – 14:00  Administratívne práce

 Streda:        7:00 – 15:00   Akútne prípady – zastupuje MUDr. Mistrík Juraj

 Štvrtok:     12:00 – 19:00

12:00 – 13:15    Administratívne práce
13:15 – 17:00    Ordinácie, vydávanie receptov
17.00 – 18:00    Prednostné poskytovanie zdravot. starostlivosti
po predchádzajúcej dohode s lekárom

 Piatok:       7:00 – 14:00

7:00 – 13:00     Ordinácie, vydávanie receptov
8:00 – 9:00       Odbery biologického materiálu
13:00 – 14:00   Administratívne práce

Telefónne číslo do ambulancie: 033/64 78 848
**************************************************

KARDIOLOGICKÁ + INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Juraj MISTRÍK

SESTRA: Monika Havierniková

Streda:        08:00 – 15:00 /odbery 8:00-9:00/

Objednáme Vás na tel. čísle: 033/64 78 848
**************************************************

LEKÁREŇ SLOVENSKÝ GROB
Slovenský Grob, Chorvátska 56
Mgr. Magdaléna Konôpková
vedúci lekárnik 033/64 78 850

Pondelok:  13:00 – 18:00
Utorok:        9:00 – 18:00
Streda:        9:00 – 18:00
Štvrtok:       9:00 – 18:00
Piatok:         9:00 – 13:00