Zdravotné stredisko

z_stredisko

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA + INTERNÁ AMBULANCIA

MUDr. Ján GRŇA

SESTRA: Monika Havierniková

Pondelok:  12:00-18:00

12:00-15:30 akútne stavy, kontrol. vyš. 15:30-18:00 prevencie

Utorok:  7:00-14:00

7:00-10:00 akútne stavy, kontr. vyš. 10:00-13:00 prevencie

Streda:  7:00-15:00 – akútne prípady vyšetrí MUDr. Mistrík
Štvrtok:  12:00-19:00

12:00-15:30 akútne stavy, kontrol. vyš. 15:30-19:00 prevencie

Piatok:  7:00-14:00

7:00-10:00 akútne stavy, kontr. vyš. 10:00-13:00 prevencie

Telefónne číslo do ambulancie: 033/64 78 848
**************************************************

KARDIOLOGICKÁ + INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Juraj MISTRÍK

SESTRA: Monika Havierniková

Streda:        08:00 – 15:00 /odbery 8:00-9:00/

Objednáme Vás na tel. čísle: 033/64 78 848
**************************************************

LEKÁREŇ SLOVENSKÝ GROB
Slovenský Grob, Chorvátska 56
Mgr. Magdaléna Konôpková
vedúci lekárnik 033/64 78 850

Pondelok:  13:00 – 18:00
Utorok:        9:00 – 18:00
Streda:        9:00 – 18:00
Štvrtok:       9:00 – 18:00
Piatok:         9:00 – 13:00