OZV NATUR-PACK pri príležitosti Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.

Štúdiu “100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov” nájdete v sekcii Na stiahnutie – TU

Vyhlásená súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach:

Do kreatívnej súťaže sa školy i verejnosť môžu zapojiť v termíne do 25. mája 2022 (vrátane, do 24:00 hod.) a vyhodnotená bude ku Dňu životného prostredia v nasledovnom mesiaci. 
Podmienky súťaže a všetky dôležité informácie nájdete v novinkách na www.naturpack.sk alebo TU.

Pekný deň,

NATUR-PACK pripravil pre partnerské obce a mestá aktuálnu Príručku pre samosprávy v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Cieľom príručky je pomôcť samosprávam zorientovať sa v spleti pravidiel a povinností vyplývajúcich pre ne zo zákona o odpadoch a ďalších súvisiacich právnych predpisov.
Príručka vysvetľuje všetky časti zákona č. 79/2015 o odpadoch relevantné pre samosprávy, najmä:

– legislatívu odpadového hospodárstva súvisiacu so samosprávami
– triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov
– rozšírenú zodpovednosť výrobcov a nakladanie s komunálnymi odpadmi

Príručku v PDF formáte nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3mstYNh

V týchto dňoch totiž dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Výzvu nájdete na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti alebo po kliknutí SEM, pozrieť si ju môžete aj priamo v dolnej časti tohto newslettera. Rozšírenú verziu našej výzvy nájdete v článku na Odpady-portal.sk po kliknutí SEM.

Niektoré prevádzky na zber a výkup druhotných surovín zostávajú dočasne zatvorené do odvolania.

Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.

OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijímame opatrenia na úrovni tímu NATUR-PACK.

Vopred ďakujeme za každé zdieľanie a zverejnenie našej výzvy.

Dôležitá správa: Buďme ohľaduplní voči pracovníkom zberových spoločností
Našu aktuálnu výzvu pre verejnosť vo vzťahu k odpadom nájdete aj v článku na Odpady-portal.sk po kliknutí SEM.