Civilná ochrana

 Metodika činnosti krízového štábu obce č. 5/2007
57 KB
180 Downloads
Detaily
 Prehľlad funkcionárov krízového štábu obce Slovenský Grob
42 KB
198 Downloads
Detaily
 Príprava a informovanie obyvateľstva - I.F.7
26 KB
129 Downloads
Detaily
Povodňový plán obce Slovenský Grob
Povodňový plán obce Slovenský Grob
Povodnovy plan obce Slovensky Grob.doc
134 KB
172 Downloads
Detaily
Prehľad spojenia s orgánmi obvodu Pezinok
35 KB
143 Downloads
Detaily
Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť - I.F.4
81 KB
149 Downloads
Detaily
Rokovací poriadok krízového štábu obce Slovenský Grob č. 4/2007
38 KB
151 Downloads
Detaily
Štatút krízového štábu obce Slovenský Grob č. CO – 3/2007
58 KB
104 Downloads
Detaily
Štatút krízového štábu Obecného úradu v Slov. Grobe
70 KB
244 Downloads
Detaily
Zámery pri realizácií opatrení - I.C
34 KB
114 Downloads
Detaily
Zoznam ohrozovateľov územia obce .
35 KB
139 Downloads
Detaily