Civilná ochrana

 Metodika činnosti krízového štábu obce č. 5/2007
56 KiB
4 Downloads
Detaily
 Prehľlad funkcionárov krízového štábu obce Slovenský Grob
41 KiB
3 Downloads
Detaily
 Príprava a informovanie obyvateľstva - I.F.7
25 KiB
2 Downloads
Detaily
Povodňový plán obce Slovenský Grob
Povodňový plán obce Slovenský Grob
Povodnovy plan obce Slovensky Grob.doc
130 KiB
3 Downloads
Detaily
Prehľad spojenia s orgánmi obvodu Pezinok
34 KiB
3 Downloads
Detaily
Prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť - I.F.4
80 KiB
3 Downloads
Detaily
Rokovací poriadok krízového štábu obce Slovenský Grob č. 4/2007
38 KiB
2 Downloads
Detaily
Štatút krízového štábu obce Slovenský Grob č. CO – 3/2007
56 KiB
1 Downloads
Detaily
Štatút krízového štábu Obecného úradu v Slov. Grobe
68 KiB
11 Downloads
Detaily
Zámery pri realizácií opatrení - I.C
33 KiB
1 Downloads
Detaily
Zoznam ohrozovateľov územia obce .
34 KiB
0 Downloads
Detaily