VZN obce

VZN 6 2020 O Poskytovani Socialnych Sluzieb
VZN 6 2020 O Poskytovani Socialnych Sluzieb
VZN_6_2020_o_poskytovani_socialnych_sluzieb.pdf
216 KB
73 Downloads
Detaily
VZN 5 2020 O Podmienkach Drzania Psov
VZN 5 2020 O Podmienkach Drzania Psov
VZN_5_2020_o_podmienkach_drzania_psov.pdf
142 KB
95 Downloads
Detaily
VZN 4 2020 Miestne Dane Poplatky
VZN 4 2020 Miestne Dane Poplatky
VZN_4_2020_miestne_dane_poplatky.pdf
169 KB
211 Downloads
Detaily
VZN 3 2020 Financovanie ZUS MS ASZ
VZN 3 2020 Financovanie ZUS MS ASZ
VZN_3_2020_financovanie_ZUS_MS_aSZ.pdf
140 KB
85 Downloads
Detaily
 VZN 2 2020 ktorym sa rusi VZN C 2 2008
VZN 2 2020 ktorym sa rusi VZN C 2 2008
02_2020_VZN_ktorym_sa_rusi_VZN_c_2_2008.pdf
138 KB
70 Downloads
Detaily
VZN 12020 O Prispevku V Skolach A Skolskych Zariadeniach
VZN 12020 O Prispevku V Skolach A Skolskych Zariadeniach
VZN_12020_o_prispevku_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach.pdf
168 KB
85 Downloads
Detaily
VZN 52019 Poplatok Rozvoj
VZN 52019 Poplatok Rozvoj
VZN_52019_poplatok_rozvoj.pdf
108 KB
78 Downloads
Detaily
VZN 42019 Dane Odpad
VZN 42019 Dane Odpad
VZN_42019_dane_odpad.pdf
151 KB
201 Downloads
Detaily
VZN 32019 Financovanie Skoly Skolske Zariadenia
VZN 32019 Financovanie Skoly Skolske Zariadenia
VZN_32019_financovanie_skoly_skolske_zariadenia.pdf
143 KB
74 Downloads
Detaily
VZN 22019 Financovanei SJ
VZN 22019 Financovanei SJ
VZN_22019_financovanei_SJ.pdf
148 KB
54 Downloads
Detaily
VZN 1/2019 Socialne Sluzby
VZN 1/2019 Socialne Sluzby
1_2019_socialne_sluzby.pdf
244 KB
221 Downloads
Detaily
VZN 42018 Ovzdusie
VZN 42018 Ovzdusie
VZN_42018_ovzdusie.pdf
168 KB
73 Downloads
Detaily
VZN 32018 Dane, komunálny odpad
VZN 32018 Dane, komunálny odpad
VZN_32018_dane_komodpad.pdf
172 KB
116 Downloads
Detaily
VZN 22018 Financovanie školy
VZN 22018 Financovanie školy
VZN_22018_financovanie_skoly.pdf
142 KB
54 Downloads
Detaily
VZN  12018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
VZN 12018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
VZN_ 12018_financovanie_skolske_zariadenia.pdf
244 KB
45 Downloads
Detaily
VZN 3/2017 - miestny poplatok za rozvoj
251 KB
120 Downloads
Detaily
VZN 2/2017 - poplatok za ubytovanie
238 KB
56 Downloads
Detaily
VZN 1/2017 - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v ŠJ
262 KB
56 Downloads
Detaily
VZN 5/2016
VZN 5/2016
VZN 52016 o DzN na rok 2017.pdf
Verzia: o dani z nehnuteľností na rok 2017
413 KB
151 Downloads
Detaily
VZN 4/2016
VZN 4/2016
VZN 42016 o financovani ZUS, MS a SZ na uzemi obce SG na rok 2017(2).pdf
237 KB
58 Downloads
Detaily
VZN 3/2016
VZN 3/2016
VZN 32016.pdf
Verzia: o financovaní ZUŠ, MŠ a ŠZ, ktoré pôsobia na území obce
244 KB
74 Downloads
Detaily
VZN 2/2016 o nakladani s komunalnym odpadom
VZN 2/2016 o nakladani s komunalnym odpadom
VZN 22016 onakladaní s KO.pdf
342 KB
281 Downloads
Detaily
VZN 1/2016
VZN 1/2016
VZN 12016 sociálne služby.pdf
312 KB
69 Downloads
Detaily
VZN 5/2015
VZN 5/2015
VZN 52015.pdf
Verzia: o miestnych daniach a miestnom poplatku
161 KB
59 Downloads
Detaily
VZN 4/2015
VZN 4/2015
VZN 42015 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Verzia: o dani z nehnuteľnosti
763 KB
82 Downloads
Detaily
VZN 3/2015
VZN 3/2015
VZN 32015 o povinnom zápise dieťaťa do ZŠ.pdf
Verzia: o povinnom zápise dieťaťa
437 KB
51 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2015
VZN č. 2/2015
VZN 22015.pdf
Verzia: o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ....
950 KB
75 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2015
VZN č. 1/2015
VZN 12015 scan.pdf
Verzia: Prevádzkový poriadok pohrebiska
2.3 MB
121 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2014
VZN č. 2/2014
VZN 22014304.pdf
Verzia: o určení názvov ulíc v lokalite ,,MANOR,,-obchodný názov ZÁTIŠIE
761 KB
92 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2014
VZN č. 1/2014
VZN 12014.pdf
Verzia: o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3.1 MB
172 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2013
VZN č. 4/2013
VZN 42013.pdf
Verzia: o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
2.8 MB
215 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2013
VZN č. 3/2013
VZN 32013.pdf
Verzia: o dani z nehnuteľností
719 KB
102 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2013
VZN č. 2/2013
VZN 22013(2).pdf
Verzia: ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚP
1.1 MB
90 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2013
VZN č. 1/2013
VZN 12013.pdf
Verzia: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na di
798 KB
53 Downloads
Detaily
VZN č. 5/2012
VZN č. 5/2012
VZN 52012.pdf
Verzia: o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
3.1 MB
77 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2012
VZN č. 1/2012
VZN 12012.pdf
Verzia: o určení názvu nových ulíc v obci Slovenský Grob
538 KB
84 Downloads
Detaily
VZN č. 5/2011
VZN č. 5/2011
VZN o dotáciach 2011.doc
Verzia: o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
45 KB
46 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2011
VZN č. 3/2011
VZN 32011.pdf
Verzia: o výške príspevkov v školách, školských zariadeniach zriadených
997 KB
69 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2011
VZN č. 1/2011
VZN 12011.pdf
Verzia: o určení názvu nových ulíc v obci Slovenský Grob
737 KB
110 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2010
VZN č. 2/2010
VZN 22010.pdf
Verzia: o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanal
1.9 MB
108 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2010
VZN č. 1/2010
VZN 12010.pdf
Verzia: o určení názvov nových ulíc v lokalite ,,MONARI,,
204 KB
60 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2009
VZN č. 4/2009
VZN 42009.pdf
Verzia: o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1.2 MB
120 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2009
VZN č. 2/2009
VZN 22009.pdf
Verzia: prevádzkový poriadok verejných ihrísk pre deti a mládež
1.4 MB
86 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2009
VZN č. 1/2009
VZN 12009.pdf
Verzia: o podmienkach vykonávania sobáša mimo úradne určenej sobášnej mi
302 KB
81 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2008
VZN č. 4/2008
VZN 42008.pdf
Verzia: o určení názvov nových ulíc v lokalita ,,na starom ihrisku,,
192 KB
60 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2008 platnosť do 31.12.2015 ZRUŠENÉ VZN 3/2015
VZN č. 3/2008 platnosť do 31.12.2015 ZRUŠENÉ VZN 3/2015
VZN 32008.pdf
Verzia: o povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základ
410 KB
51 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2008 ZRUŠENÉ VZN 2/2020
VZN č. 2/2008 ZRUŠENÉ VZN 2/2020
VZN 22008.pdf
Verzia: ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na úz
1.3 MB
130 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2007 - grafická časť
VZN č. 3/2007 - grafická časť
Príloha ÚP.pdf
Verzia: Príloha ÚP
242 KB
85 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2007
VZN č. 3/2007
VZN 32007.pdf
Verzia: zmena a doplnenie územného plánu
3.3 MB
132 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2007
VZN č. 3/2007
VZN 32007 povodňový plán.pdf
Verzia: Povodňový plán záchranných prác obce Slovenský Grob
3.5 MB
7 Downloads
Detaily