VZN obce

VZN 6 2020 O Poskytovani Socialnych Sluzieb
VZN 6 2020 O Poskytovani Socialnych Sluzieb
VZN_6_2020_o_poskytovani_socialnych_sluzieb.pdf
211 KiB
19 Downloads
Detaily
VZN 5 2020 O Podmienkach Drzania Psov
VZN 5 2020 O Podmienkach Drzania Psov
VZN_5_2020_o_podmienkach_drzania_psov.pdf
138 KiB
27 Downloads
Detaily
VZN 4 2020 Miestne Dane Poplatky
VZN 4 2020 Miestne Dane Poplatky
VZN_4_2020_miestne_dane_poplatky.pdf
165 KiB
61 Downloads
Detaily
VZN 3 2020 Financovanie ZUS MS ASZ
VZN 3 2020 Financovanie ZUS MS ASZ
VZN_3_2020_financovanie_ZUS_MS_aSZ.pdf
137 KiB
25 Downloads
Detaily
 VZN 2 2020 ktorym sa rusi VZN C 2 2008
VZN 2 2020 ktorym sa rusi VZN C 2 2008
02_2020_VZN_ktorym_sa_rusi_VZN_c_2_2008.pdf
135 KiB
22 Downloads
Detaily
VZN 12020 O Prispevku V Skolach A Skolskych Zariadeniach
VZN 12020 O Prispevku V Skolach A Skolskych Zariadeniach
VZN_12020_o_prispevku_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach.pdf
164 KiB
21 Downloads
Detaily
VZN 52019 Poplatok Rozvoj
VZN 52019 Poplatok Rozvoj
VZN_52019_poplatok_rozvoj.pdf
105 KiB
21 Downloads
Detaily
VZN 42019 Dane Odpad
VZN 42019 Dane Odpad
VZN_42019_dane_odpad.pdf
148 KiB
51 Downloads
Detaily
VZN 32019 Financovanie Skoly Skolske Zariadenia
VZN 32019 Financovanie Skoly Skolske Zariadenia
VZN_32019_financovanie_skoly_skolske_zariadenia.pdf
140 KiB
16 Downloads
Detaily
VZN 22019 Financovanei SJ
VZN 22019 Financovanei SJ
VZN_22019_financovanei_SJ.pdf
145 KiB
11 Downloads
Detaily
VZN 1/2019 Socialne Sluzby
VZN 1/2019 Socialne Sluzby
1_2019_socialne_sluzby.pdf
239 KiB
60 Downloads
Detaily
VZN 42018 Ovzdusie
VZN 42018 Ovzdusie
VZN_42018_ovzdusie.pdf
164 KiB
18 Downloads
Detaily
VZN 32018 Dane, komunálny odpad
VZN 32018 Dane, komunálny odpad
VZN_32018_dane_komodpad.pdf
168 KiB
38 Downloads
Detaily
VZN 22018 Financovanie školy
VZN 22018 Financovanie školy
VZN_22018_financovanie_skoly.pdf
139 KiB
6 Downloads
Detaily
VZN  12018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
VZN 12018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
VZN_ 12018_financovanie_skolske_zariadenia.pdf
238 KiB
15 Downloads
Detaily
VZN 3/2017 - miestny poplatok za rozvoj
245 KiB
23 Downloads
Detaily
VZN 2/2017 - poplatok za ubytovanie
232 KiB
15 Downloads
Detaily
VZN 1/2017 - príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v ŠJ
256 KiB
12 Downloads
Detaily
VZN 5/2016
VZN 5/2016
VZN 52016 o DzN na rok 2017.pdf
Version: o dani z nehnuteľností na rok 2017
403 KiB
47 Downloads
Detaily
VZN 4/2016
VZN 4/2016
VZN 42016 o financovani ZUS, MS a SZ na uzemi obce SG na rok 2017(2).pdf
232 KiB
22 Downloads
Detaily
VZN 3/2016
VZN 3/2016
VZN 32016.pdf
Version: o financovaní ZUŠ, MŠ a ŠZ, ktoré pôsobia na území obce
238 KiB
16 Downloads
Detaily
VZN 2/2016 o nakladani s komunalnym odpadom
VZN 2/2016 o nakladani s komunalnym odpadom
VZN 22016 onakladaní s KO.pdf
334 KiB
84 Downloads
Detaily
VZN 1/2016
VZN 1/2016
VZN 12016 sociálne služby.pdf
305 KiB
14 Downloads
Detaily
VZN 5/2015
VZN 5/2015
VZN 52015.pdf
Version: o miestnych daniach a miestnom poplatku
157 KiB
17 Downloads
Detaily
VZN 4/2015
VZN 4/2015
VZN 42015 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Version: o dani z nehnuteľnosti
745 KiB
23 Downloads
Detaily
VZN 3/2015
VZN 3/2015
VZN 32015 o povinnom zápise dieťaťa do ZŠ.pdf
Version: o povinnom zápise dieťaťa
427 KiB
14 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2015
VZN č. 2/2015
VZN 22015.pdf
Version: o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ....
927 KiB
17 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2015
VZN č. 1/2015
VZN 12015 scan.pdf
Version: Prevádzkový poriadok pohrebiska
2.2 MiB
43 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2014
VZN č. 2/2014
VZN 22014304.pdf
Version: o určení názvov ulíc v lokalite ,,MANOR,,-obchodný názov ZÁTIŠIE
743 KiB
30 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2014
VZN č. 1/2014
VZN 12014.pdf
Version: o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3.0 MiB
58 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2013
VZN č. 4/2013
VZN 42013.pdf
Version: o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
2.7 MiB
63 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2013
VZN č. 3/2013
VZN 32013.pdf
Version: o dani z nehnuteľností
702 KiB
25 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2013
VZN č. 2/2013
VZN 22013(2).pdf
Version: ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚP
1.0 MiB
20 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2013
VZN č. 1/2013
VZN 12013.pdf
Version: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na di
779 KiB
18 Downloads
Detaily
VZN č. 5/2012
VZN č. 5/2012
VZN 52012.pdf
Version: o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
2.9 MiB
16 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2012
VZN č. 1/2012
VZN 12012.pdf
Version: o určení názvu nových ulíc v obci Slovenský Grob
525 KiB
15 Downloads
Detaily
VZN č. 5/2011
VZN č. 5/2011
VZN o dotáciach 2011.doc
Version: o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
44 KiB
7 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2011
VZN č. 3/2011
VZN 32011.pdf
Version: o výške príspevkov v školách, školských zariadeniach zriadených
974 KiB
15 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2011
VZN č. 1/2011
VZN 12011.pdf
Version: o určení názvu nových ulíc v obci Slovenský Grob
720 KiB
16 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2010
VZN č. 2/2010
VZN 22010.pdf
Version: o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanal
1.8 MiB
27 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2010
VZN č. 1/2010
VZN 12010.pdf
Version: o určení názvov nových ulíc v lokalite ,,MONARI,,
199 KiB
12 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2009
VZN č. 4/2009
VZN 42009.pdf
Version: o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1.2 MiB
24 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2009
VZN č. 2/2009
VZN 22009.pdf
Version: prevádzkový poriadok verejných ihrísk pre deti a mládež
1.3 MiB
23 Downloads
Detaily
VZN č. 1/2009
VZN č. 1/2009
VZN 12009.pdf
Version: o podmienkach vykonávania sobáša mimo úradne určenej sobášnej mi
295 KiB
21 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2008
VZN č. 4/2008
VZN 42008.pdf
Version: o určení názvov nových ulíc v lokalita ,,na starom ihrisku,,
187 KiB
15 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2008 platnosť do 31.12.2015 ZRUŠENÉ VZN 3/2015
VZN č. 3/2008 platnosť do 31.12.2015 ZRUŠENÉ VZN 3/2015
VZN 32008.pdf
Version: o povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základ
401 KiB
19 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2008 ZRUŠENÉ VZN 2/2020
VZN č. 2/2008 ZRUŠENÉ VZN 2/2020
VZN 22008.pdf
Version: ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na úz
1.2 MiB
44 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2007 - grafická časť
VZN č. 3/2007 - grafická časť
Príloha ÚP.pdf
Version: Príloha ÚP
236 KiB
21 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2007
VZN č. 3/2007
VZN 32007.pdf
Version: zmena a doplnenie územného plánu
3.1 MiB
21 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2007
VZN č. 3/2007
VZN 32007 povodňový plán.pdf
Version: Povodňový plán záchranných prác obce Slovenský Grob
3.3 MiB
0 Downloads
Detaily