VZN obce

VZN 7/2023
VZN 7/2023
7_2023_VZN_o_zruseni_VZN_c_4_2016_o_financovani_ZUS_MS_a_SZ_ktore_posobia_na_uzemi_obce.pdf
117 KB
28 Downloads
Detaily
VZN 6/2023
VZN 6/2023
6_2023_VZN_o_miestnych_daniach_a_o_miestnom_poplatku_za-komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady.pdf
209 KB
59 Downloads
Detaily
VZN 5/2023
VZN 5/2023
5_2023_VZN_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a-drobnymi_stavebnymi_odpadmi.pdf
365 KB
25 Downloads
Detaily
VZN 4/2023
VZN 4/2023
4_2023_VZN_ktorym_sa_meni_a_doplna_o_poskytovani_socialnych_sluzieb_o_sposobe_a_vyske_uhrad_za_socialne_sluzby.pdf
126 KB
15 Downloads
Detaily
VZN 3/2023
VZN 3/2023
3_2023_VZN_o_podmienkach_vykonavania_sobasov.pdf
147 KB
20 Downloads
Detaily
VZN 2/2023
VZN 2/2023
2_2023_VZN_ktorym_sa_ustanovuje_podmienky_umiestnovania_volebnych_plagatov_na_verejnych_priestranstvach_obce.pdf
138 KB
13 Downloads
Detaily
VZN 1/2023
VZN 1/2023
1_2023_VZN_o_starostlivosti_o_verejnu_zelen_a_ochrane_drevin_ktore_su_sucastou_verejnej_zelene.pdf
293 KB
30 Downloads
Detaily
VZN 4/2022
VZN 4/2022
VZN_42022.pdf
147 KB
188 Downloads
Detaily
VZN 3/2022
VZN 3/2022
VZN_32022.pdf
256 KB
133 Downloads
Detaily
VZN 2/2022
VZN 2/2022
VZN_22022.pdf
107 KB
117 Downloads
Detaily
VZN 1/2022
VZN 1/2022
VZN_12022.pdf
136 KB
127 Downloads
Detaily
VZN 1/2021
VZN 1/2021
VZN_12021.pdf
142 KB
237 Downloads
Detaily
VZN 6/2020
VZN 6/2020
VZN_6_2020_o_poskytovani_socialnych_sluzieb.pdf
216 KB
259 Downloads
Detaily
VZN 5/2020
VZN 5/2020
VZN_5_2020_o_podmienkach_drzania_psov.pdf
142 KB
390 Downloads
Detaily
VZN 4/2020
VZN 4/2020
VZN_4_2020_miestne_dane_poplatky.pdf
169 KB
610 Downloads
Detaily
VZN 3/2020
VZN 3/2020
VZN_3_2020_financovanie_ZUS_MS_aSZ.pdf
140 KB
238 Downloads
Detaily
 VZN 2/2020
VZN 2/2020
02_2020_VZN_ktorym_sa_rusi_VZN_c_2_2008.pdf
138 KB
251 Downloads
Detaily
VZN 1/2020
VZN 1/2020
VZN_12020_o_prispevku_v_skolach_a_skolskych_zariadeniach.pdf
168 KB
276 Downloads
Detaily
VZN 5/2019
VZN 5/2019
VZN_52019_poplatok_rozvoj.pdf
108 KB
248 Downloads
Detaily
VZN 4/2019
VZN 4/2019
VZN_42019_dane_odpad.pdf
151 KB
411 Downloads
Detaily
VZN 3/2019
VZN 3/2019
VZN_32019_financovanie_skoly_skolske_zariadenia.pdf
143 KB
222 Downloads
Detaily
VZN 2/2019
VZN 2/2019
VZN_22019_financovanei_SJ.pdf
148 KB
185 Downloads
Detaily
VZN 1/2019
VZN 1/2019
1_2019_socialne_sluzby.pdf
244 KB
504 Downloads
Detaily
VZN 4/2018
VZN 4/2018
VZN_42018_ovzdusie.pdf
168 KB
265 Downloads
Detaily
VZN 3/2018
VZN 3/2018
VZN_32018_dane_komodpad.pdf
172 KB
315 Downloads
Detaily
VZN 2/2018
VZN 2/2018
VZN_22018_financovanie_skoly.pdf
142 KB
172 Downloads
Detaily
VZN  1/2018
VZN 1/2018
VZN_ 12018_financovanie_skolske_zariadenia.pdf
244 KB
168 Downloads
Detaily
VZN 3/2017
VZN 3/2017
VZN_32017.pdf
251 KB
310 Downloads
Detaily
VZN 2/2017
VZN 2/2017
VZN_22017.pdf
238 KB
187 Downloads
Detaily
VZN 1/2017
VZN 1/2017
VZN_12017.pdf
262 KB
185 Downloads
Detaily
VZN 5/2016
VZN 5/2016
VZN 52016 o DzN na rok 2017.pdf
Version: o dani z nehnuteľností na rok 2017
413 KB
338 Downloads
Detaily
VZN 4/2016
VZN 4/2016
VZN 42016 o financovani ZUS, MS a SZ na uzemi obce SG na rok 2017(2).pdf
237 KB
173 Downloads
Detaily
VZN 3/2016
VZN 3/2016
VZN 32016.pdf
Version: o financovaní ZUŠ, MŠ a ŠZ, ktoré pôsobia na území obce
244 KB
238 Downloads
Detaily
VZN 2/2016
VZN 2/2016
VZN 22016 onakladaní s KO.pdf
342 KB
797 Downloads
Detaily
VZN 1/2016
VZN 1/2016
VZN 12016 sociálne služby.pdf
312 KB
181 Downloads
Detaily
VZN 5/2015
VZN 5/2015
VZN 52015.pdf
Version: o miestnych daniach a miestnom poplatku
161 KB
242 Downloads
Detaily
VZN 4/2015
VZN 4/2015
VZN 42015 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Version: o dani z nehnuteľnosti
763 KB
280 Downloads
Detaily
VZN 3/2015
VZN 3/2015
VZN 32015 o povinnom zápise dieťaťa do ZŠ.pdf
Version: o povinnom zápise dieťaťa
437 KB
241 Downloads
Detaily
VZN 2/2015
VZN 2/2015
VZN 22015.pdf
Version: o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ....
950 KB
282 Downloads
Detaily
VZN 1/2015
VZN 1/2015
VZN 12015 scan.pdf
Version: Prevádzkový poriadok pohrebiska
2.3 MB
410 Downloads
Detaily
VZN 2/2014
VZN 2/2014
VZN 22014304.pdf
Version: o určení názvov ulíc v lokalite ,,MANOR,,-obchodný názov ZÁTIŠIE
761 KB
234 Downloads
Detaily
VZN 1/2014
VZN 1/2014
VZN 12014.pdf
Version: o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3.1 MB
479 Downloads
Detaily
VZN 4/2013
VZN 4/2013
VZN 42013.pdf
Version: o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
2.8 MB
702 Downloads
Detaily
VZN 3/2013
VZN 3/2013
VZN 32013.pdf
Version: o dani z nehnuteľností
719 KB
331 Downloads
Detaily
VZN 2/2013
VZN 2/2013
VZN 22013(2).pdf
Version: ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť ÚP
1.1 MB
310 Downloads
Detaily
VZN 1/2013
VZN 1/2013
VZN 12013.pdf
Version: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na di
798 KB
211 Downloads
Detaily
VZN 5/2012
VZN 5/2012
VZN 52012.pdf
Version: o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
3.1 MB
281 Downloads
Detaily
VZN 1/2012
VZN 1/2012
VZN 12012.pdf
Version: o určení názvu nových ulíc v obci Slovenský Grob
538 KB
276 Downloads
Detaily
VZN 5/2011
VZN 5/2011
VZN o dotáciach 2011.doc
Version: o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým
45 KB
153 Downloads
Detaily
VZN 3/2011
VZN 3/2011
VZN 32011.pdf
Version: o výške príspevkov v školách, školských zariadeniach zriadených
997 KB
250 Downloads
Detaily
VZN 1/2011
VZN 1/2011
VZN 12011.pdf
Version: o určení názvu nových ulíc v obci Slovenský Grob
737 KB
401 Downloads
Detaily
VZN 2/2010
VZN 2/2010
VZN 22010.pdf
Version: o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanal
1.9 MB
442 Downloads
Detaily
VZN 1/2010
VZN 1/2010
VZN 12010.pdf
Version: o určení názvov nových ulíc v lokalite ,,MONARI,,
204 KB
217 Downloads
Detaily
VZN 4/2009
VZN 4/2009
VZN 42009.pdf
Version: o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
1.2 MB
391 Downloads
Detaily
VZN 2/2009
VZN 2/2009
VZN 22009.pdf
Version: prevádzkový poriadok verejných ihrísk pre deti a mládež
1.4 MB
271 Downloads
Detaily
VZN 1/2009
VZN 1/2009
VZN 12009.pdf
Version: o podmienkach vykonávania sobáša mimo úradne určenej sobášnej mi
302 KB
278 Downloads
Detaily
VZN 4/2008
VZN 4/2008
VZN 42008.pdf
Version: o určení názvov nových ulíc v lokalita ,,na starom ihrisku,,
192 KB
201 Downloads
Detaily
VZN 3/2008
VZN 3/2008
VZN 32008.pdf
Version: o povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základ
410 KB
200 Downloads
Detaily
VZN 2/2008
VZN 2/2008
VZN 22008.pdf
Version: ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na úz
1.3 MB
453 Downloads
Detaily
VZN 3/2007 - grafická časť
VZN 3/2007 - grafická časť
Príloha ÚP.pdf
Version: Príloha ÚP
242 KB
287 Downloads
Detaily
VZN 3/2007
VZN 3/2007
VZN 32007.pdf
Version: zmena a doplnenie územného plánu
3.3 MB
388 Downloads
Detaily
VZN 3/2007
VZN 3/2007
VZN 32007 povodňový plán.pdf
Version: Povodňový plán záchranných prác obce Slovenský Grob
3.5 MB
53 Downloads
Detaily