Oficiálna stránka ZO SZZ Slovenský Grob HTTPS://GROBZAHRADKARY.WEBNODE.SK/

Výstava vín – výsledky vzoriek 2022

Výstava vín – výsledky vzoriek 2017.

vzorky_2017

 

Výstava vín 2016

Komisie_vzorky_2016_all

 

Výstava vín 2015

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob
Vás pozýva na

38. ročník výstavy vín v Slovenskom Grobe

Komletný zoznam na stiahnutie.

Srdečne Vás pozývame na 38. ročník výstavy vín v Slovenskom Grobe, ktorá

sa uskutoční vo Veľkej sále Domu kultúry v Slovenskom Grobe v dňoch 13 – 14.3.2015 v čase od 15:00 do 21:00 hod.

 

Odbornú degustáciu vín vykonalo šesť 5-členných degustačných komisií dňa 3.3.2015 a bol použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov.

Štatút a podmienky súťaže

Súťažiaci dodá organizátorovi súťaže 3 vzorky vína vlastnej výroby obsahu fľaše 0,75l, resp. 4 vzorky vína obsahu fľaše 0,5l a menšom a to z každej súťažnej vzorky. Každá vzorka musí byť označená nasledovnými údajmi:

–          názov odrody

–          ročník

–          prívlastok (ak je)

–          zvyškový cukor (suché, polosuché, polosladké, sladké)

–          meno a adresa vystavovateľa

Dokladovanú deklaráciu prívlastkových vín a odrodové zatriedenie organizátor nebude vyžadovať.

 

Pokiaľ nebude vzorka vína spĺňať vyššie uvedené náležitosti, organizátor je oprávnený vzorku nezaradiť do hodnotenia.

 

Vzorky vín možno odovzdať v termíne od 20.02.2014 do 04.03.2014 na niektorej z uvedených adries:

 

  1. Jajcay, Pezinská 2, tel.: 0907 744 993
  2. Gaštan, Hlinícka 8, tel.: 033 647 8271

Ž. Šilhár, Pezinská 48, tel.: 033 647 8465

  1. Gaštan, Hlavná 34, tel.: 0903 260 804

Štartovné za vzorky vín organizátor nevyberá.

Hodnotenie vín

 

Hodnotenie vín vykonávajú odborné 5-členné degustačné komisie vo štvrtok dňa 06.03.2014. Bude použitý 100 bodový systém Medzinárodnej únie enológov. Hodnotenie vín je anonymné. Výsledné bodové ohodnotenie vzíde z aritmetického priemeru 3 vnútorných hodnôt po eliminácii najvyššej a najnižšej bodovej hodnoty. Každá degustačná komisia vyberie 1-2 vína do záverečného hodnotenia pre výber šampiónov výstavy.

Na základe získaných bodov získajú vína nasledovné ohodnotenie:

Veľká zlatá medaila       100 – 93 bodov

Zlatá medaila                92,9 – 88 bodov

Strieborná medaila        87,9 – 84 bodov

Bronzová medaila          83,9 – 80 bodov.

Súťažné kategórie:

–          ŠAMPIÓN BIELYCH VÍN (bez rozdielu zvyškového cukru)

–          ŠAMPIÓN RUŽOVÝCH VÍN (bez rozdielu zvyškového cukru)

–          ŠAMPIÓN ČERVENÝCH VÍN (bez rozdielu zvyškového cukru)

–          CENA STAROSTU OBCE za najvyššie hodnotené víno od malovýrobcu zo Slovenského Grobu

–          NAJLEPŠIA KOLEKCIA VÍN (pri minimálnom počte 3 vzoriek)

 

Výstava vín sa uskutoční v piatok dňa 14.03.2014 v čase 15:00 – 21:00 hod. a v sobotu dňa 15.03.2014 v čase 13:00 – 21:00 hod.

 

Víťazom budú odovzdané ceny a diplomy v piatok 14.03.2014 o 18:00 hod.

 

Samolepky súťaže

 

 

Samolepky s označením šampión, veľká zlatá, zlatá a strieborná medaila sú ochrannou známkou súťaže XXXVII. výstava vín v Slovenskom Grobe. Organizátor si vyhradzuje právo na tlač a distribúciu samolepiek s logom výstavy. Organizátor na požiadanie zašle vystavovateľovi samolepky podľa objednávky za vopred stanovenú cenu. Objednávky na zakúpenie samolepiek prijíma organizátor do 01.04.2014.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt:

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Slovenský Grob

Eduard Jajcay, predseda organizácie, 0907 744 993

Info: www.mvc.sk   www.slovensky-grob.sk