Doručovanie oznámení

Vážení občania, v najbližších dňoch vám budú do poštových schránok doručované Oznámenia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Žiadame vás o označenie poštových schránok (meno, číslo …