Oznam-platby

Žiadame občanov, aby si skontrolovali svoje platby za zmesový komunálny odpad, BIO odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a cintorínske poplatky. V mesiaci november budú občanom, ktorí nezaplatili poplatky, zasielané výzvy na …

Oznam MUDr. Grňa

DÔLEŽITÝ OZNAM!!! PROSÍME PACIENTOV, KTORÍ POTREBUJÚ VYŠETRENIE VO VŠEOBECNEJ AMBULANCII A PREJAVUJÚ SA U NICH PRÍZNAKY AKÚTNEJ INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – KAŠEĽ, NÁDCHA, ZVÝŠENÁ TELESNÁ TEPLOTA, ABY DO AMBULANCIE …