Oznam-platby

Žiadame občanov, aby si skontrolovali svoje platby za zmesový komunálny odpad, BIO odpad, daň z nehnuteľnosti, daň za psa a cintorínske poplatky. V mesiaci november budú občanom, ktorí nezaplatili poplatky, zasielané výzvy na …

Oznam MUDr. Grňa

DÔLEŽITÝ OZNAM!!! PROSÍME PACIENTOV, KTORÍ POTREBUJÚ VYŠETRENIE VO VŠEOBECNEJ AMBULANCII A PREJAVUJÚ SA U NICH PRÍZNAKY AKÚTNEJ INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST – KAŠEĽ, NÁDCHA, ZVÝŠENÁ TELESNÁ TEPLOTA, ABY DO AMBULANCIE …

Začiatok výstavby obchvatu

V pondelok, 20.09.2021 sa začala výstavba obchvatu obcí Malokarpatského regiónu. Slávnostného otvorenia stavby sa zúčastnil aj starosta obce Slovenský Grob JUDr. Štefan Gašparovič, ktorý je aj župným poslancom a predsedom Združenia miest …