Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Otvorenie novej budovy OÚ a odovzdanie ocenení starostu obce p. farárovi a organizáciám Slovenského Grobu
102 položka « z 4 »
102 položka « z 4 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

177 položka « z 4 »
177 položka « z 4 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob