Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Kráľovstvo husaciny 02.09.2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Hody, púť 12.08.-13.08.2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Hodové slávnosti 12.08.2017

Fotograf: Vladimír Sabo

Hody 24.06.2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Jánske ohne 23.06.2017

Fotograf: Ľubomír Libič

179 položka « z 30 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

5 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob