Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Privítanie novorodencov

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianoce v Malom raji 10.12.2022

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočné trhy 3.12.2022 V. Sabo

Fotograf : Vladimír Sabo

Zdobenie adventného venca 2022

Fotograf: Ľubomír Libič

140 položka « z 24 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

20 položka
20 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob