Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
MDD 03.06.2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Deň matiek 13.05.2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.04.2018 DK

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.04.2018

Fotograf : Vladimír Sabo

180 položka « z 30 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

5 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

1 položka
1 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob