Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Púť ku kaplnke 14.8.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

MDD 29.5.2016

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 30.4.2016-2

Fotograf: Vladimír Sabo

139 položka « z 24 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

74 položka « z 2 »
74 položka « z 2 »

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob