Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Veľkonočné vajce 24.03.2018

Fotograf: Ľubomír Libič

Veľkonočné vajíčko 24.03.2018

Fotograf : Vladimír Sabo

Privítanie novorodencov za rok 2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočný koncert ZUŠ

Fotograf: Ľubomír Libič

Vianočná akadémia ZŠ

Fotograf: Ľubomír Libič

179 položka « z 30 »

Plesy, zábavy a iné

25 položka « z 5 »

Športové akcie

5 položka

Okolie obce Slovenský Grob

20 položka
20 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

7 položka
7 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob