Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
MDD 04.06.2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Deň matiek 14.05.2017

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 2017-2

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája 2017

Fotograf: Vladimír Sabo

172 položka « z 29 »

Plesy, zábavy a iné

75 položka « z 2 »
75 položka « z 2 »

Športové akcie

7 položka
7 položka

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

6 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob

ZŠ a MŠ Slovenský Grob