Fotogaléria obce Slovenský Grob

Kultúra a podujatia

Kultúrne podujatia, stretnutia
Opekačka záhradkári 2024

Fotograf: Ľubomír Libič

Ukončenie futbalovej sezóny 2024

Fotograf: Ľubomír Libič

MDD 2024

Fotograf: Ľubomír Libič

Detské rybárčenie 2024

Fotograf: Ľubomír Libič

Deň matiek 2024

Fotograf: Ľubomír Libič

Stavanie mája oslavy 2024

Fotograf: Ľubomír Libič

181 položka « z 31 »

Plesy, zábavy a iné

151 položka « z 4 »
151 položka « z 4 »

Športové akcie

157 položka « z 4 »
157 položka « z 4 »

Okolie obce Slovenský Grob

1 položka

Cirkev v obci

2 položka

Gastronómia - podnikateľské zámery

130 položka « z 3 »
130 položka « z 3 »

Návštevy

20 položka
20 položka

ZŠ a MŠ Slovenský Grob