Rokovanie so zástupcami BVS, a.s.

Dnes som na pôde obecného úradu rokoval so zástupcami BVS, a.s. o začatí prác na ,,Prekládke a posilnení kapacít splaškového výtlačného potrubia v lokalite Malý raj”. Práce začnú v druhej …