Rokovanie so zástupcami BVS, a.s.

Dnes som na pôde obecného úradu rokoval so zástupcami BVS, a.s. o začatí prác na ,,Prekládke a posilnení kapacít splaškového výtlačného potrubia v lokalite Malý raj”. Práce začnú v druhej …

Voľba do Rady školy

OZNAM Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Slovenskom Grobe Vzhľadom k tomu, že voľby zástupcov do rady školy nemali byť len doplňujúce, ale riadne, je potrebné ich zopakovať. …