Asistované sčítanie obyvateľov SODB 2021

Vážení spoluobčania, práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci alebo požiadajte o mobilného sčítacieho asistenta …

Informácia k obchvatu

Na základe množiacich sa telefonátov ohľadne trasovania obchvatu Grobov sa chcem vyjadriť k vašim otázkam. Už v roku 2015 sa na mňa obrátili zástupcovia OZ Malý Raj, aby sme ako obec nevydali súhlasné …