Zber kuchynského odpadu

OZNAM k BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a jeho zber v našej obci Vážení obyvatelia, v týchto dňoch sa v obci Slovenský Grob zavádza triedenie kuchynského odpadu, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. …

Voľné pracovné miesta

V zmysle § 84 odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pre …