Revitalizácia cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok

Od 3.6.2024 začína revitalizácia cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok. Predmetom stavby je revitalizácia nevyhovujúceho krytu asfaltobetónových vrstiev vozovky cesty II/502 v intraviláne mesta Pezinok a úprava križovatky Komenského, Bratislavskej a Drevárskej ulice. V súčasnosti …

Ponuka voľného pracovného miesta

Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová 9, 902 03 Pezinok, štátna rozpočtová organizácia, hľadá zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest: pomocná vychovávateľka – nepretržitá prevádzka spočívajúca v starostlivosti o deti, ktoré majú …