73. výročie oslobodenia Slovenského Grobu

73. výročie oslobodenia Slovenského Grobu
73. výročie oslobodenia Slovenského Grobu
20 položka
20 položka