List za združenie ZMOMR + odpoveď

V rámci krízy spôsobenej vírusom COVID19 sa hľadajú finančné prostriedky na riešenie vzniknutých problémov. Ako predseda Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu som inicioval zaslanie listu podpredsedníčke vlády a ministrovi …