Výjazdové rokovanie

Vo štvrtok, 7.4.2022, sa uskutočnilo výjazdové rokovanie župana BSK Juraja Drobu a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka na obecnom úrade v Slovenskom Grobe. Témy rokovania: rast populácie v okolí Bratislavy, …

Príspevok za ubytovanie odídenca

Od 4.apríla 2022 sa budú podávať žiadosti o poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca na Obecnom úrade Slovenský Grob, v úradných hodinách obecného úradu. Podrobné informácie a prílohy k žiadosti o poskytovanie príspevku nájdete v nariadení Vlády …

Nová svetelná signalizácia

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti s aktivovaním novej cestnej dopravnej signalizácie na križovatke v Pezinku      Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku upozorňuje vodičov na aktivovanie novej cestnej dopravnej signalizácie ( ďalej len …

Ubytovanie občanov Ukrajiny

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine prosíme všetkých obyvateľov obce, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny  vo svojej domácnosti alebo v ubytovacom zariadení, aby túto skutočnosť nahlásili na Obecný úrad Slovenský …