29.reprezentačný grobský ples

V Slovenskom Grobe sa dňa 3.2. 2024 uskutočnil už 29. reprezentačný ples, v rámci obdobia fašiangov. Pod taktovkou starostu obce JUDr. Štefana Gašparoviča sa otvoril večer slávnostným prípitkom a zazvonením …