Nosenie letečka – Kvetná nedeľa 20.3.2016

Nosenie letečka - Kvetná nedeľa 20.3.2016

Fotograf: V. Sabo

28 položka