Požehnanie novej krížovej cesty, 1.11.2019

97 položka « z 2 »
97 položka « z 2 »