Zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej, 8.12.2016 v Dome kultúry Slovenský Grob

Zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej, 8.12.2016 v Dome kultúry Slovenský Grob

Fotograf: Vladimír Sabo

40 položka