Cyklotrasa Slovenský Grob – Svätý Jur

Novou cyklotrasou prepojiť Slovenský Grob na železničnú zastávku do Svätého Jura a vytvoriť tak lepšiu dostupnosť k vlaku a železnici pre občanov dochádzajúcich do zamestnania najmä do Bratislavy. Zároveň podporiť rozvoj cykloturistiky v regióne a dostupnosť turistických cieľov v okolí.

To sú hlavné dôvody, prečo sme dnes iniciovali stretnutie k vybudovaniu cyklotrasy Slovenský Grob – Svätý Jur. Pracovného stretnutia sa zúčastnili primátor mesta Svätý Jur Šimon Gabura, starosta našej obce Štefan Gašparovič, zástupca starostu Viktor Veselovský a zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

V súčasnosti sa paralelne pripravuje Vinohradnícka cyklotrasa v smere zo Svätého Jura do Pezinka a práve súčasťou tejto vetvy bude aj napojenie na Slovenský Grob. Ako každá líniová stavba, aj táto má svoje územné špecifiká, nakoľko musí najmä bezpečne križovať frekventované cesty a zároveň byť vedená najschodnejším trasovaním v území.

Prepojením na Svätý Jur by sme získali možnosť dostupnosti na vlakovú dopravu a zároveň aj napojenie na cyklotrasu Jurava. Tak, ako bolo v minulosti deklarované zo strany BSK, projektovú dokumentáciu na uvedený úsek, vrátane realizácie, bude zastrešovať práve BSK. Išlo by o podobnú cyklotrasu, ako je prepojenie v smere na Viničné.

Jednotliví zástupcovia sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri definovaní smerovania a zhodli sa na potrebe budovania cyklistickej infraštruktúry, ktorej financovanie je plánované prostredníctvom eurofondov.