Doprava – Bratislava

Po minulotýždňových rokovaniach zástupcov niektorých miest a obcí okresov Senec a Pezinok, z ktorých autobusové linky končia na Zlatých pieskoch, bol zaslaný list primátorovi Mesta Bratislava, v ktorom žiadame o skvalitnenie a zefektívnenie cestovania do a z hlavného mesta.