Jarný zber veľkokapacitného odpadu – údaje o množstve

Veľkokapacitný zber odpadu v našej obci sa tradične koná dvakrát v roku, vždy na jar a na jeseň. Pri príležitosti aprílového Dňa Zeme sme preto v prvých jarných mesiacoch opäť zorganizovali zber veľkokapacitného odpadu na dvoch miestach.

Prvý zber v obci sa konal v sobotu 15. apríla na zbernom mieste pri novej základnej škole na Tichej ulici a následne minulú sobotu 6. mája pri dome kultúry na Chorvátskej a Družstevnej ulici.

Zber veľkokapacitného odpadu sa rozlišoval na stavebný odpad, objemný odpad, drevo a nebezpečný odpad. Celkovo bolo tentokrát vyzbieraných 26,3 tony (26 353 kg) odpadu v nasledovnom členení.

Najväčší podiel mal stavebný odpad, ktorého sa vyzbieralo 10,36 tony.

Objemného odpadu bolo vyzbieraných 7,5 tony. Do objemného odpadu patria napr. matrace, koberce, čalúnené postele, stoličky, sedačky, okná, dvere aj také veci, ktoré sa nezmestia do bežnej 120 l a 240 l nádoby na komunálny odpad.

Dreva bolo vyzbieraných 7,44 tony.

Nebezpečného odpadu bolo vyzbieraných spolu 1 053 kg. Do nebezpečného odpadu patria zvyšky farieb všetkých druhov, riedidlá, rozpúšťadlá, obaly z farieb a nebezpečného odpadu, pesticídy a pod.

Všetky tieto údaje, po vytriedení zozbieraného odpadu, nám poskytla spoločnosť Marius Pedersen, ktorá sa zaoberá činnosťami nakladania s odpadom v našej obci Slovenský Grob. Oba zbery organizačne zabezpečovali a zároveň prichádzajúcich občanov usmerňovali zamestnanci Obecného úradu Slovenský Grob, ktorým by sme sa touto cestou radi poďakovali.

Ďakujeme tiež všetkým občanom, ktorým záleží na triedení odpadu a využili aj túto možnosť, ako našu obec urobiť čistejšou.