Lávka pre cyklistov a chodcov – odpovede na otázky

Lávka pre cyklistov a chodcov cez potok Čierna voda bude osadená na konci ulice Pri jazere pri kanalizačnej prečerpávacej stanici, kde končí komunikácia. Na ceste je už vyznačený cyklochodník. Nové značenie cyklochodníka v lokalite Malý raj a Zátišie bolo zrealizované preto, aby:

  • sa deti z každej časti dostali bezpečne do ZŠ na Tichej ulici
  • obec na výstavbu lávky mohla čerpať prostredníctvom BSK nenávratné finančné prostriedky, rozpočet na výstavbu lávky je približne 123.000 Eur
  • sa mohli čerpať nenávratné finančné prostriedky na prepojenie cyklotrás do Svätého Jura na prestupný terminál. Projekt na cyklolávku je vyhotovený, požiadali sme Okresný úrad Bratislava o určenie stavebného úradu na územné a stavebné konanie.
Cyklotrasa do Svätého Jura k prestupnému terminálu, na fotografii dolu miesto vyústenia cyklolávky, ulica Pri jazere.