Lávka pre cyklistov a chodcov Slovenský Grob-Chorvátsky Grob cez potok Čierna voda

Projektová dokumentácia na lávku už je vypracovaná, požiadali sme Okresný úrad Bratislava o určenie stavebného úradu, aby sme mohli pokračovať vo vybavovaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vizualizácia v prílohe.