Naštartujme verejnú zeleň

Sme veľmi radi, že sa nám aj tento rok podarilo získať dotáciu od župy na výsadbu zelene – 19 stromov a 12 kríkov, ktoré sadíme v lokalite Monari a pri kultúrnom dome.