Návšteva z MIRRI SR

V stredu 20.7.2022 našu obec navštívil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prof. Ing. Dušan Velič, DrSc..

Štátny tajomník má v kompetencií najmä regionálny rozvoj v rámci MIRRI SR a preto sa zaujímal najmä o projekty financované prostredníctvom eurofondov poskytnuté z Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP.

Štátny tajomník Dušan Velič prejavil uznanie, že obec bola úspešná pri získaní eurofondov vo výške 3,3 milióna EUR nenávratných finančných príspevkov, konkrétne:

·       v roku 2019 pri realizácií projektu Vybudovania 5 odborných učební Základnej školy Slovenský Grob v sume nenávratného príspevku 133 000 EUR

·       v roku 2019 pri realizácií projektu Zlepšenia nakladania s komunálnym odpadom prostredníctvom biokompostérov v sume nenávratného príspevku 167 000 EUR

·       v roku 2020 pri realizácií projektu Vybudovania cyklotrasy smerom na Viničné v sume nenávratného príspevku 217 000 EUR

·       v roku 2022 pri realizácií projektu Výstavby novej Základnej školy na Tichej ulici v lokalite Malý raj a Zátišie v sume nenávratného príspevku 2 850 000 EUR.

Po pracovnom stretnutí so starostom obce a zástupcom starostu obce si spoločne prezreli dokončovacie práce na rozostavanej škole – elokovanom pracovisku Základnej školy na Tichej ulici, kde sa už momentálne z vnútra finalizujú podlahy v triedach a postupne sa odstraňuje vonkajšie lešenie.

Zároveň pána štátneho tajomníka zaujímala aj fáza prípravy novej Materskej školy na Tichej ulici, ktorá bude stáť presne oproti novej základnej škole. Obec totiž predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu materskej školy na MIRRI SR ešte v máji tohto roka, len dva mesiace po vyhlásení výzvy. Aktuálne už prebieha na MIRRI SR jej odborné hodnotenie. Ak budeme úspešní, získame na škôlku 2 375 000 EUR. Štátny tajomník nás informoval, že je v záujme MIRRI SR čo najskôr vyhodnotiť túto výzvu tak, aby na jeseň mohli byť podpísané zmluvy o nenávratný finančný príspevok a mohlo sa začať s výstavbou Materskej školy.