Nová Materská škola na Tichej ulici – v lokalite Malý raj a Zátišie

Na základe vydaného Rozhodnutia o pridelení eurofondov bude možné postaviť novú Materskú školu na Tichej ulici v lokalite Malý raj a Zátišie. Celková výška dotácie vyplývajúca z Rozhodnutia o schválení nenávratného finančného príspevku je 2 375 000 EUR. 

Na priložených vizualizáciách je vidieť, ako bude vyzerať nová škôlka. Bude stáť presne oproti Novej základnej škole na Tichej ulici a hneď vedľa EKO Parku, na parcele 3280. Uvedenú parcelu získala obec za symbolické 1 EUR s podmienkou výstavby materskej školy. Výstavba novej škôlky bude podľa plánu dokončená na jar budúceho roka. Po vybudovaní prístavby materskej školy v roku 2015 a otvorení novej materskej školy pri obecnom úrade v roku 2018 ide o ďalšie zväčšenie kapacít materských škôl v našej obci, tentokrát až o 6 tried. Nová škôlka je navrhnutá tak, že v prípade budúcej potreby je prispôsobená na rozšírenie prístavbou ďalších tried, podobne ako nová základná škola na Tichej ulici.

Dlho sme čakali na tento dôležitý moment, ktorý je zavŕšením prípravných projektových prác pred samotnou realizáciou a výstavbou tejto škôlky. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) získalo súhlas od Európskej komisie, aby vyhlásilo dlho avizovanú výzvu na výstavbu materských škôl len pre obce Bratislavského kraja. Nakoľko obec nedisponovala dostatočnými prostriedkami na kompletné financovanie výstavby škôlky, pripravila projekt na získanie eurofondov už dva mesiace po vyhlásení eurofondovej výzvy z MIRRI SR, a predložila projekt v prvom hodnotiacom kole v máji tohto roka 2022. Je to ďalšia skvelá správa pre obec, kedy vďaka získaným eurofondom a Integrovanému regionálnemu operačnému programu môžeme v obci postaviť nie len základnú školu, ale aj materskú školu. Nenávratný grant 2 375 000 EUR je zároveň maximálna výška, akú bolo možné získať na základe podmienok vyhlásenej výzvy MIRRI SR.

Po dokončení prác na výstavbe novej škôlky bude rozšírená nová centrálna zóna medzi lokalitami Malý raj a Zátišie, ktorá bude tvorená novou školou, novou škôlkou a EKO Parkom.