Nová materská škola na Tichej ulici

Dnes, na začiatku školského roka 2023/2024, sa okrem tradičného otvorenia základných škôl na Školskej a Tichej ulici otvorila aj Nová materská škola na Tichej ulici.

Obec Slovenský Grob zaznamenala za posledné roky významný nárast počtu obyvateľov najmä v nových častiach obce, vyvolaný hlavne prislúchajúcou obytnou lokalitou Malý raj a Zátišie. Výstavba novej materskej školy teda vychádza z potreby zvýšenia kapacít materskej školy a svojim obsahom plne reaguje na túto požiadavku a prináša zvýšenie kvality života obyvateľov najmä v okolí miesta jej realizácie – v uvedenej lokalite.

Budova novej škôlky na Tichej ulici architektonicky pozostáva z jednopodlažnej časti a dvojpodlažnej časti, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Objekt je rozdelený na časť:

1.      výchovno-vzdelávaciu, kde sú herne a spálne, šatne pre deti, hygienické zariadenia pre deti, priestor riaditeľne s izolačnou miestnosťou, kancelária, hygienické zázemie pre pedagógov a jedáleň, WC imobilných a sklad hračiek

2.      kuchyňa, kde je hospodársky vstup so vstupnou chodbou, kancelária, zázemie pre personál kuchyne, skladové priestory a priestory príslušenstva kuchyne a samotná kuchyňa

3.      technické zázemie, kde je priestor technickej miestnosti so samostatným vstupom

V novej materskej škole sa ráta s kapacitou 150 žiakov pre predprimárne vzdelávanie. Budova je koncipovaná na možnosť prístavby rovnako, ako základná škola na Tichej ulici. Projekt je financovaný z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výška nenávratného príspevku je 2 375 000 EUR, čo je maximálna výška príspevku, aký bolo možné získať v rámci vyhlásenej výzvy.

Slávnostné otvorenie novej materskej školy sa uskutoční v sobotu 23.9.2023, kedy sa uskutoční Deň otvorených dverí novej škôlky rovnako, ako minulý rok, keď bol deň otvorených dverí novej základnej školy. Informácia k uvedenému dňu, počas ktorého bude aj Šarkaniáda v Eko parku, bude zverejnená už čoskoro.