Nový vlastník vodovodu

Spoločnosť ISI Group s.r.o. oznámila Obci Slovenský Grob, že 30.11.2021 predala vodovod v lokalite Malý raj spoločnosti:

IMAZ – Inštitút Monitoringu a Analýz, s. r. o.

Koceľova 9,

Bratislava 821 08

Tel: +421 (0) 908 129 791

e-mail: imaz@imaz.sk,

web: www.imaz.sk

všetko ohľadne vodovodu a s ním spojeným vybavením prosím smerovať na:

Ing. Miroslav Čelinský

konateľ

Tel: +421 (0) 908 129 791

e-mail: mcelinsky@imaz.sk

Informácie nájdete na stránke spoločnosti https://imaz.sk/service/slovensky-grob-maly-raj/