Obec Slovenský Grob dosahuje výborné finančné zdravie.

Obec Slovenský Grob dosahuje výborné finančné zdravie. Skonštatoval to Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, v skratke INEKO, ktorý zverejnil tento mesiac finančné zdravie za mestá, obce a vyššie územné celky v rámci celého Slovenska za rok 2021, ako aj podrobné údaje o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií.

Ohodnotenie „Výborné finančné zdravie“ obec Slovenský Grob získala za 5,71 bodov z celkových 6,00 bodov. Hlavné indikátory, ktoré vstupujú do celkového skóre finančného zdravia obce sú: Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po splatnosti k príjmom a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Obec Slovenský Grob získala v týchto indikátoroch nasledovné hodnotenie:

  • Celkový dlh – obec získala známku „výborný“
  • Dlhová služba – obec získala známku „výborný“
  • Bilancia bežného účtu – obec získala známku „výborný“
  • Záväzky po splatnosti k príjmom – obec získala známku „výborný“
  • Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti – obec získala známku „výborný“

Celkové bodové hodnotenie obce Slovenský Grob je o 12% nad priemerom v rámci hodnotenia obcí a miest na Slovensku.

Vo všetkých indikátoroch prepočítaných na obyvateľa je výsledok obce nad priemerom Slovenska. Výsledok hospodárenia bol za rok 2021 kladný vo výške 337 471 EUR. Výsledok hospodárenia prepočítaný na obyvateľa obce je o 28% vyšší, ako je priemer na Slovensku a zároveň celkový dlh na obyvateľa obce je o 38% nižší, ako je priemer na Slovensku, čo sú výborné hodnoty.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť na web stránke http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508225/2021/1

Hospodárenie obcí na Slovensku posudzuje a analyzuje INEKO. INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.