Obec získala dotáciu na Parkovisko pre bicykle v Základnej škole na Školskej ulici

V areáli Základnej školy na Školskej ulici vyrastie nové Parkovisko pre bicykle. Toto parkovisko bude tvoriť jeden veľký krytý prístrešok so stojanmi a nadväzujúca parkovacia plocha so stojanmi s celkovou kapacitou parkoviska pre takmer 70 bicyklov.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie moderných kapacitných cyklostojanov s prístreškom a funkčného parkoviska pre bicykle žiakov v areáli základnej školy, s cieľom podporiť motiváciu žiakov naďalej využívať bicykle na dopravu do školy a zo školy a zároveň motivovať nových žiakov, aby začali využívať tento druh dopravy do školy, a to najmä v súvislosti s ich bezpečným dochádzaním do škôl po obecných cyklotrasách a podporiť tak zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v obci Slovenský Grob.

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo na jeseň 2021 výzvu na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v areáloch základných škôl. Spolu bolo predložených 184 projektov z celého Slovenska, no len 28 z nich bolo podporených. Práve obec Slovenský Grob bola jednou z úspešných žiadateľov.

Vzhľadom na medziročné zvyšovanie cien stavebných materiálov bolo náročné udržať schválený rozpočet projektu. Kvôli práve zvyšujúcim sa cenám potrebných stavebných materiálov a prvotných vysokých odhadov súm za zrealizovanie parkoviska bolo nakoniec potrebné upraviť a predĺžiť lehotu na dodanie výstavby parkoviska, aby cena vyhovovala očakávaniam a neprevyšovala vyčlenený schválený rozpočet. Celý projekt by mal byť dokončený na jeseň v závislosti od poskytnutia dotácie zo strany ministerstva na účet obce.

Touto cestou sa obec pridáva k začínajúcemu sa Európskemu týždňu mobility, čo je vlajková kampaň Európskej únie pre podporu čistej, aktívnej a udržateľnej mobility a efektívnej dopravy.